2004 rok

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy w Opatowcu z 2004 roku

Załączone pliki:

XIV/86/2004
(u86-2004.pdf - 396.983 KB) Data publikacji: 2012-01-25 13:46:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2004 rok.

XIV/87/2004
(u87-2004.pdf - 95.159 KB) Data publikacji: 2012-01-25 13:48:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: zmieniająca uchwałe Nr XII/76/2003 z dnia 8 grudnia 2003r.

XIV/88/2004
(u88-2004.pdf - 48.66 KB) Data publikacji: 2012-01-25 13:49:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia wysokości dodatków mieszkaniowych

XV/89/2004
(u89-2004.pdf - 1323.575 KB) Data publikacji: 2012-01-25 13:50:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

XV/90/2004
(u90-2004.pdf - 52.775 KB) Data publikacji: 2012-01-25 13:55:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia wysokości dodatków mieszkaniowych

XV/91/2004
(u91-2004.pdf - 597.984 KB) Data publikacji: 2012-01-25 13:57:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia "Strategii bezpieczeństwa na lata 2004-2006"

XV/92/2004
(u92-2004.pdf - 100.357 KB) Data publikacji: 2012-01-25 13:57:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy

XV/93/2004
(u93-2004.pdf - 53.392 KB) Data publikacji: 2012-01-25 13:59:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie gruntu Skarbu Państwa położonego w Ksanach na rzecz Gminy.

XV/94/2004
(u94-2004.pdf - 59.17 KB) Data publikacji: 2012-01-25 14:01:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych

XV/95/2004
(u95-2004.pdf - 44.461 KB) Data publikacji: 2012-01-25 14:03:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych

XV/96/2004
(u96-2004.pdf - 45.658 KB) Data publikacji: 2012-01-25 14:05:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości komunalnych na okres dłuższy niż 3 lata

XVII/98/2004
(u98-2004.pdf - 61.71 KB) Data publikacji: 2012-01-25 14:06:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

XVII/99/2004
(u99-2004.pdf - 57.478 KB) Data publikacji: 2012-01-25 14:08:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: zmieniająca uchwałe Nr 113/XiX/2000 z dnia 22 wrzesnia 2000r.

XVII/100/2004
(u100-2004.pdf - 45.49 KB) Data publikacji: 2012-01-25 14:10:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: zmieniająca uchwałę Nr 34/IV/99 z dnia 26 lutego 1999r.

XVII/101/2004
(u101-2004.pdf - 45.535 KB) Data publikacji: 2012-01-25 14:52:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: zmieniająca uchwałę Nr 35/IV/1999 z dnia 26 lutego 1999 roku

XVII/102/2004
(u102-2004.pdf - 54.328 KB) Data publikacji: 2012-01-25 14:56:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Opatowiec", którego częścią integralna jest "Plan gospodarki odpadami dla Gminy Opatowiec"

XVIII/103/2004
(u103-2004.pdf - 31.268 KB) Data publikacji: 2012-01-25 14:58:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XVIII/104/2004
(u104-2004.pdf - 179.249 KB) Data publikacji: 2012-01-25 15:00:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005

XVIII/105/2004
(u105-2004.pdf - 222.369 KB) Data publikacji: 2012-01-25 15:08:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania raty należności pienieżnych do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa

XVIII/106/2004
(u106-2004.pdf - 58.818 KB) Data publikacji: 2012-01-25 15:17:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych

XVIII/107/2004
(u107-2004.pdf - 162.126 KB) Data publikacji: 2012-01-25 15:17:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

XIX/108/2004
(u108-2004.pdf - 43.882 KB) Data publikacji: 2012-01-25 15:18:43 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany załącznika do Statutu Związku Międzygminnego NIDA 2000 w Solcu-Zdroju

XIX/109/2004
(u109-2004.pdf - 58.402 KB) Data publikacji: 2012-01-25 15:22:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia warunków płacy Wójta Gminy

XIX/110/2004
(u110-2004.pdf - 107.797 KB) Data publikacji: 2012-01-25 15:23:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opatowiec"

XIX/111/2004
(u111-2004.pdf - 57.757 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:38:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gmina na 2004rok.

XX/112/2004
(u112-2004.pdf - 47.47 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:39:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.

XX/113/2004
(u113-2004.pdf - 86.477 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:40:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego uzytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

XX/114/2004
(u114-2004.pdf - 107.197 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:41:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.

XX/115/2004
(u115-2004.pdf - 222.959 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:42:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie stawek podatku od środków transportowych

XX/116/2004
(u116-2004.pdf - 112.304 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:43:20 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodararowania przestrzennego

XX/117/2004
(u117-2004.pdf - 132.168 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:44:20 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia wyskokości stawek podatku od posaidania psów

XX/118/2004
(u118-2004.pdf - 122.081 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:45:54 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego,leśnego i od nieruchomości

XX/119/2004
(u119-2004.pdf - 73.3 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:46:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wysokości stawek opłaty targowej

XX/120/2004
(u120-2004.pdf - 70.148 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:47:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody z urządzeń sieci komunalnej i doprowadzanie ścieków w gminie Opatowiec

XX/121/2004
(u121-2004.pdf - 55.584 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:48:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia zasad dokonywania oceny kwalifikacyjnej pracowników mianowanych

XX/122/2004
(u122-2004.pdf - 92.029 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:49:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

XX/123/2004
(u123-2004.pdf - 54.484 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:55:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

XXI/124/2004
(u124-2004.pdf - 1079.447 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:57:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Opatowiec.

XXI/125/2004
(u125-2004.pdf - 115.924 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:57:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie nadania statu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

XXI/126/2004
(u126-2004.pdf - 62.942 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:58:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy 2004 rok

XXI/127/2004
(u127-2004.pdf - 177.048 KB) Data publikacji: 2012-01-26 08:59:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2142

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2009-09-17 08:56:33
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2010-12-21 14:14:50
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2012-01-26 08:59:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony