2007 rok

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy w Opatowcu z 2007 roku

Załączone pliki:

Uchwała Nr X/48/2007
(48-2007.pdf - 432.529 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:13:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Związku w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie.

Uchwała Nr X/49/2007
(49-2007.pdf - 165.03 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:15:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przystąpienia gminy do realizacji wspólnego zadania pod nazwą "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych "Nidzica" i Nida 2000"

Uchwała Nr XI/52/2007
(52-2007.pdf - 151.77 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:17:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kazimierzy Wielkiej na kadencję 2008-2011.

Uchwała Nr XI/54/2007
(54-2007.pdf - 685.827 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:20:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia zasad oddania Spółdzielni Kółek Rolniczych w Opatowcu gruntu położonego w Kocinie stanowiącego własność gminy Opatowiec w użytkowanie wieczyste oraz przeniesienie własności znajdujących się na tych gruntach budynków, budowli i innych urządzeń.

Uchwała Nr XI/55/2007
(55-2007.pdf - 304.893 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:22:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie akceptacji umów najmu-dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Opatowiec na rzecz osób fizycznych, zawartych w okresie od 01.01.2001 roku na czas nieokreślony.

Uchwała Nr XII/56/2007
(56-2007.pdf - 163.385 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:23:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.

Uchwała Nr XII/57/2007
(57-2007.pdf - 384.673 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:24:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: s sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/58/2007
(58-2007.pdf - 774.499 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:25:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XII/59/2007
(59-2007.pdf - 346.374 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:27:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr XII/60/2007
(60-2007.pdf - 302.823 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:28:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Uchwła Nr XII/61/2007
(61-2007.pdf - 247.177 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:29:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Krzczonowie

Uchwała Nr XII/62/2007
(62-2007.pdf - 254.019 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:31:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Opatowcu

Uchwała Nr XII/63/2007
(63-2007.pdf - 230.636 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:33:20 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkowania wieczystego położonej w miejscowości Opatowiec,gm Opatowiec

Uchwała Nr XII/64/2007
(64-2007.pdf - 238.924 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:34:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XI/52/2007 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 12 października 2007 roku

Uchwała Nr XII/65/2007
(65-2007.pdf - 200.112 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:36:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Opatowcu do realizacji przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w stosunku do Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

Uchwała Nr XIII/66/2007
(66-2007.pdf - 473.697 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:38:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu i Ośrodka Zdrowia w Krzczonowie

Uchwała Nr XIII/67/2007
(67-2007.pdf - 785.466 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:39:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XIII/68/2007
(68-2007.pdf - 374.867 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:40:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Uchwała Nr XIII/69/2009
(69-2007.pdf - 171.273 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:42:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXI/125/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku "w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatowcu"

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2041

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2009-09-17 08:57:44
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2009-10-28 12:43:18
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2010-12-21 14:22:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony