2009 rok

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy w Opatowcu z 2009 roku

Załączone pliki:

XXIV/116A/2009
(116A-2009.pdf - 196.248 KB) Data publikacji: 2009-09-18 10:44:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

XXIV/117/2009
(117-2009.pdf - 81.744 KB) Data publikacji: 2009-09-18 10:45:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Opatowiec

XXIV/118/2009
(118-2009.pdf - 100.225 KB) Data publikacji: 2009-09-18 10:47:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec

XXIV/119/2009
(119-2009.pdf - 82.317 KB) Data publikacji: 2009-09-18 10:48:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie podziału drogi gminnej Nr 002577 T na dwa odcinki

XXIV/120/2009
(120-2009.pdf - 83.9 KB) Data publikacji: 2009-09-18 10:49:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie pozbawienia drogi gminnej Nr 002582 T kategorii drogi gminnej

XXIV/123/2009
(123-2009.pdf - 55.53 KB) Data publikacji: 2009-09-18 10:49:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Opatowiec

XXVI/125/2009
(125-2009.pdf - 89.679 KB) Data publikacji: 2009-09-18 10:50:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

XXVII/129/2009
(129-2009.pdf - 70.198 KB) Data publikacji: 2009-09-18 10:51:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przyjęcia statutu i regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Uchwała Nr XXVIII/132/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
(132-2009.pdf - 2614.413 KB) Data publikacji: 2009-09-09 14:23:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Uchwała Nr XXVIII/135/2009 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiornik
(135-2009.pdf - 1641.55 KB) Data publikacji: 2009-09-09 14:30:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłaych

Uchwała Nr XXIX/140/2009
(140-2009.pdf - 99.736 KB) Data publikacji: 2009-10-05 13:11:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXIX/141/2009
(141-2009.pdf - 142.39 KB) Data publikacji: 2009-12-10 13:56:22 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Uchwała Nr XXIX/141/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie sieci wodociągowej na czas nieokreślony na rzecz Związku Międzygminnego "Nida 200" z siedzibą w Starym Korczynie

Uchwała Nr XXIX/142/2009
(142-2009.pdf - 296.035 KB) Data publikacji: 2009-12-10 13:58:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Uchwała Nr XXIX/142/2009 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Opatowcu

Uchwała Nr XXIX/143/2009
(143-2009.pdf - 175.78 KB) Data publikacji: 2009-12-10 13:59:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Uchwała Nr XXIX/143/2009 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na modernizację - remont drogi gminnej Nr 002574 Trębaczów - Rzemienowice w miejscowości Trębaczów.

Uchwała Nr XXX/144/2009
(XXX_144_2009..pdf - 71.012 KB) Data publikacji: 2009-12-14 10:24:19 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXX/145/2009
(XXX_145_2009...pdf - 63.58 KB) Data publikacji: 2009-12-14 10:24:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXX/146/2009
(XXX_146_2009..pdf - 814.915 KB) Data publikacji: 2009-12-14 10:26:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXX/147/2009
(XXX_147_2009..pdf - 93.216 KB) Data publikacji: 2009-12-14 10:27:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego w Opatowcu

Uchwała Nr XXX/148/2009
(XXX_148_2009..pdf - 79.233 KB) Data publikacji: 2009-12-14 10:27:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie

Uchwała Nr XXX/150/2009
(Uchwala.XXXI.150.2009.2009-12-29.pdf - 1086.86 KB) Data publikacji: 2010-01-15 14:31:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminego zasobu nieruchomości na lata 2010-2013

Uchwała Nr XXX/151/2009
(Uchwla.XXXI.151.2009.2009-12-29.pdf - 639.24 KB) Data publikacji: 2010-01-15 14:32:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy Opatowiec

Uchwała Nr XXX/152/2009
(Uchwala.XXXI.152.2009.2009-12-29.pdf - 684.355 KB) Data publikacji: 2010-01-15 14:33:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

XXVI/124/2009
(124-2009.pdf - 225.226 KB) Data publikacji: 2010-12-10 14:38:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opatowiec za 2008 rok.

XXIII/113/2009
(XXIII-113-2009.pdf - 354.718 KB) Data publikacji: 2011-02-24 14:02:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia warunków stosowania bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Uchwała Nr XXVII/129/2009
(u129-2011!.pdf - 558.176 KB) Data publikacji: 2011-09-21 09:10:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przyjęcia statutu i regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2320

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2009-09-17 08:58:25
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2009-10-07 10:16:15
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2011-09-21 09:10:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony