2010 rok

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy w Opatowcu uchwalone w 2010 roku

Załączone pliki:

Uchwała Nr XXXII/159/2010
(XXXII.159.2010.pdf - 111.006 KB) Data publikacji: 2010-02-05 10:20:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przedłużenia terminu likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie

Uchwała Budżetowa 2010
(Uchwala.XXXII.154.2010.2010-01-27.pdf - 947.04 KB) Data publikacji: 2010-02-25 10:33:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: UCHWAŁA NR XXXII/154/2010 RADY GMINY W OPATOWCU z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

XXXIII/155/2010
(155-2010.pdf - 3125.671 KB) Data publikacji: 2010-03-04 10:01:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2010 rok.

XXXII/156/2010
(156-2010.pdf - 1154.629 KB) Data publikacji: 2010-03-04 10:04:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

XXXII/157/2010
(157-2010.pdf - 1121.657 KB) Data publikacji: 2010-03-04 10:06:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Opatowcu na rok 2010.

XXXII/158/2010
(158-2010.pdf - 456.671 KB) Data publikacji: 2010-03-04 10:08:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Opatowcu gmina Opatowiec.

XXXIII/160/2010
(160-2010.pdf - 928.588 KB) Data publikacji: 2010-03-04 10:10:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010rok

XXXIII/161/2010
(161-2010.pdf - 379.634 KB) Data publikacji: 2010-03-04 10:11:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wezwania Prokuratury Rejonowej w Pińczowie do uchylenia uchwały

XXXIII/162/2010
(162-2010.pdf - 1390.685 KB) Data publikacji: 2010-03-04 10:13:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010

XXXV/163/2010
(163-2010.pdf - 247.774 KB) Data publikacji: 2010-05-17 23:55:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.

XXXV/164/2010
(164-2010.pdf - 479.276 KB) Data publikacji: 2010-05-17 23:57:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

XXXV/165/2010
(165-2010.pdf - 1357.781 KB) Data publikacji: 2010-05-17 23:59:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Senisławice gmina Opatowiec

XXXV/166/2010
(166-2010.pdf - 216.891 KB) Data publikacji: 2010-05-18 00:03:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany w Statucie Związku Międzygminnego "Nida 2000"

XXXV/167/2010
(167-2010.pdf - 326.018 KB) Data publikacji: 2010-05-18 00:06:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie terminu likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie

XXXVI/168/2010
(168-2010.pdf - 61.24 KB) Data publikacji: 2010-09-09 14:37:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

XXXVI/169/2010
(169!.pdf - 1517.445 KB) Data publikacji: 2010-09-10 09:43:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

XXXVII/170/2010
(170!.pdf - 543.886 KB) Data publikacji: 2010-09-10 09:46:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego

XXXVII/1710/2010
(171!.pdf - 585.226 KB) Data publikacji: 2010-09-10 09:49:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia "Planu ochrony środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Opatowiec"

XXXVIII/172/2010
(172!.pdf - 2889.81 KB) Data publikacji: 2010-09-23 10:02:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

XXXVIII/173/2010
(173!.pdf - 227.396 KB) Data publikacji: 2010-09-23 10:03:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu

XXXVIII/1743/2010
(174!.pdf - 305.772 KB) Data publikacji: 2010-09-23 10:04:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

XXXVIII/175/2010
(175!.pdf - 1396.853 KB) Data publikacji: 2010-09-23 10:07:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

XXXVIII/176/2010
(176!.pdf - 194.853 KB) Data publikacji: 2010-09-23 10:08:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchylenia uchwał własnych

XXXVIII/177/2010
(177!.pdf - 219.55 KB) Data publikacji: 2010-09-23 10:11:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany w Statucie Związku Międzygminnego "NIDA 2000"

XXXVIII/1787/2010
(178!.pdf - 243.007 KB) Data publikacji: 2010-09-23 10:12:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Senisławice gmina Opatowiec na lata 2010-2017

XXXVIII/179/2010
(179!.pdf - 222.958 KB) Data publikacji: 2010-09-23 10:14:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Opatowiec do Organizacji Turystycznej "Szlak Jagielloński"

XXXVIII/180/2010
(180!.pdf - 191.929 KB) Data publikacji: 2010-09-23 10:17:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze 3 lata gruntu położonego miejscowości Krzczonów

XXXIX/181/2010
(181-2010.pdf - 872.748 KB) Data publikacji: 2010-11-05 13:20:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

XXXIX/182/2010
(XXXIX-182-2010.pdf - 376.904 KB) Data publikacji: 2010-11-29 11:52:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia zasad najmu....

XXXIX/183/2010
(XXXIX-183-2010.pdf - 167.894 KB) Data publikacji: 2010-11-29 11:53:20 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchylenia uchwały własnej

XL/184/2010
(XL-184-2010.pdf - 1672.14 KB) Data publikacji: 2010-11-29 11:56:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamienna gmina Opatowiec na lata 2010-2017

XL/185/2010
(XL-185-2010.pdf - 458.025 KB) Data publikacji: 2010-11-29 12:42:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

XL/186/2010
(XL-186-2010.pdf - 346.733 KB) Data publikacji: 2010-11-29 12:44:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego położonej w miejscowości Opatowiec gm.Opatowiec

XL/187/2010
(XL-187-2010.pdf - 376.905 KB) Data publikacji: 2010-11-29 12:46:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Opatowiec na grunt stanowiący własność osób fizycznych

XL/188/2010
(XL-188-2010!.pdf - 67.311 KB) Data publikacji: 2010-11-29 13:06:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

I/1/2010
(I-1-2010r.pdf - 153.398 KB) Data publikacji: 2010-12-10 08:08:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Uchwała z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy Opatowiec

I/2/2010
(I-2-2010r.pdf - 159.176 KB) Data publikacji: 2010-12-10 08:10:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Uchwała z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Opatowiec

I/3/2010
(I-3-2010r.pdf - 377.586 KB) Data publikacji: 2010-12-10 08:11:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Uchwała z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

III/4/2010
(III-4-2010.pdf - 412.808 KB) Data publikacji: 2010-12-17 07:25:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

III/5/2010
(III-5-2010.pdf - 386.546 KB) Data publikacji: 2010-12-17 07:30:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia warunków płacy i pracy Wójta Gminy

III/6/2010
(III-6-2010.pdf - 491.695 KB) Data publikacji: 2010-12-17 07:33:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie stawek podatku od nieruchomości

III/7/2010
(III-7-2010.pdf - 242 KB) Data publikacji: 2010-12-17 07:37:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyłonienia przedstawicieli Gminy Opatowiec do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDA 2000" na okres kadencji 2010-2014.

III/8/2010
(III-8-2010.pdf - 227.031 KB) Data publikacji: 2010-12-17 07:41:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały własnej Nr I/3/2010 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

III/9/2010
(III-9-2010.pdf - 167.049 KB) Data publikacji: 2010-12-17 07:42:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

IV/10/2010
(IV-10-2010.pdf - 859.848 KB) Data publikacji: 2011-01-05 13:59:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie rocznego Planu pracy Rady Gminy Opatowiec

IV/11/2010
(IV-11-2010.pdf - 1381.375 KB) Data publikacji: 2011-01-05 14:01:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Opatowiec na 2011 rok

IV/12/2010
(IV-12-2010.pdf - 1368.17 KB) Data publikacji: 2011-01-05 11:11:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

IV/13/2010
(IV-13-2010.pdf - 205.722 KB) Data publikacji: 2011-01-05 14:04:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały własnej Nr I/3/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

IV/14/2010
(IV-14-2010.pdf - 844.736 KB) Data publikacji: 2011-01-05 14:06:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

IV/15/2010
(IV-15-2010.pdf - 221.436 KB) Data publikacji: 2011-02-02 14:53:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2860

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2010-02-05 10:19:36
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2010-02-05 10:21:14
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2011-02-02 14:53:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony