2011

Wersja do druku

Zarządzenia Wójta Gminy Opatowiec  w 2011roku.
Załączone pliki
z1-2011.pdfZarządzenie Nr 1/2011 (z1-2011.pdf - 1071.716 KB)
Data publikacji: 2011-01-05 13:29:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego z dnia 4 stycznia 2011r.
z2_2011.pdfZarządzenie Nr 2/2011 (z2_2011.pdf - 371.879 KB)
Data publikacji: 2011-01-12 11:52:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Opatowiec Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO
z3_2011.pdfZarządzenie Nr 3/2011 (z3_2011.pdf - 324.628 KB)
Data publikacji: 2011-01-12 14:36:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Opatowiec Nr 41/2009 z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Opatowiec
z4_2011.pdfZarządzenie Nr 4/2011 (z4_2011.pdf - 177.264 KB)
Data publikacji: 2011-02-10 14:44:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji
z5-2011.pdfZarządzenie Nr 5/2011 (z5-2011.pdf - 180.095 KB)
Data publikacji: 2011-02-10 14:45:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Gminy Opatowiec
z6-2011.pdfZarządzenie Nr 6/2011 (z6-2011.pdf - 1035.253 KB)
Data publikacji: 2011-02-10 14:47:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zamiany Zarządzenia Wójta Gminy Opatowiec Nr41/2009 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Opatowiec
z7-2011.pdfZarządzenie Nr 7/2011 (z7-2011.pdf - 664.782 KB)
Data publikacji: 2011-02-10 14:50:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy, którym pracownik odbywa podróż służbową
z8-2011.pdfZarządzenie Nr 8/2011 (z8-2011.pdf - 413.8 KB)
Data publikacji: 2011-02-11 14:08:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy
z9-2011.pdfZarządzenie Nr 9/2011 (z9-2011.pdf - 199.435 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:03:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Charbinowice w gminie Opatowiec
z10-2011.pdfZarządzenie Nr 10/2011 (z10-2011.pdf - 200.768 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:04:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Chrustowice gminie Opatowiec
z11-2011.pdfZarządzenie Nr 11/2011 (z11-2011.pdf - 202.691 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:05:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Chwalibogowice w gminie Opatowiec
z12-2011.pdfZarządzenie Nr 12/2011 (z12-2011.pdf - 199.246 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:06:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Kamienna w gminie Opatowiec
z13-2011.pdfZarządzenie Nr 13/2011 (z13-2011.pdf - 197.813 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:07:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Kęsów w gminie Opatowiec
z14-2011.pdfZarządzenie Nr 14/2011 (z14-2011.pdf - 196.847 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:09:20 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Kobiela w gminie Opatowiec
z15-2011.pdfZarządzenie Nr 15/2011 (z15-2011.pdf - 197.173 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:22:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Kocina w gminie Opatowiec
z16-2011.pdfZarządzenie Nr 16/2011 (z16-2011.pdf - 199.619 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:22:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Kraśniów w gminie Opatowiec
z17-2011.pdfZarządzenie Nr 17/2011 (z17-2011.pdf - 200.664 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:28:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Krzczonów w gminie Opatowiec
z18-2011.pdfZarządzenie Nr 18/2011 (z18-2011.pdf - 199.026 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:29:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Ksany w gminie Opatowiec
z19-2011.pdfZarządzenie Nr 19/2011 (z19-2011.pdf - 196.92 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:29:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Ławy w gminie Opatowiec
z20-2011.pdfZarządzenie Nr 20/2011 (z20-2011.pdf - 202.435 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:30:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Mistrzowice w gminie Opatowiec
z21-2011.pdfZarządzenie Nr 21/2011 (z21-2011.pdf - 198.905 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:31:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Opatowiec w gminie Opatowiec
z23-2011.pdfZarządzenie Nr 23/2011 (z23-2011.pdf - 198.632 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:47:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Rogów w gminie Opatowiec
z24-2011.pdfZarządzenie Nr 24/2011 (z24-2011.pdf - 202.354 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:48:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Rzemienowicach w gminie Opatowiec
z26-2011.pdfZarządzenie Nr 26/2011 (z26-2011.pdf - 200.384 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:49:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Trębaczów w gminie Opatowiec
z27-2011.pdfZarządzenie Nr 27/2011 (z27-2011.pdf - 197.405 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:50:14 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Urzuty w gminie Opatowiec
z28-2011.pdfZarządzenie Nr 28/2011 (z28-2011.pdf - 201.444 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:51:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Wyszogród w gminie Opatowiec
z29-2011.pdfZarządzenie Nr 29/2011 (z29-2011.pdf - 1332.645 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:53:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego Gminy Opatowiec
z30-2011.pdfZarządzenie Nr 30/2011 (z30-2011.pdf - 386.621 KB)
Data publikacji: 2011-02-24 09:55:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Publicznej w Opatowcu oraz powołania komisji skontrowej.
z31-2011.pdfZarządzenie Nr 31/2011 (z31-2011.pdf - 216.126 KB)
Data publikacji: 2011-03-03 11:55:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy
z32-2011.pdfZarządzenie Nr 32/2011 (z32-2011.pdf - 453.236 KB)
Data publikacji: 2011-03-08 14:00:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy, którym pracownik odbywa podróż służbową
z33-2011.pdfZarządzenie Nr 33/2011 (z33-2011.pdf - 200.179 KB)
Data publikacji: 2011-03-09 12:10:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Kraśniów w gminie Opatowiec
z34-2011.pdfZarządzenie Nr 34/2011 (z34-2011.pdf - 197.57 KB)
Data publikacji: 2011-03-09 12:13:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających organów sołectwa Ksany w gminie Opatowiec
z35-2011.pdfZarządzenie Nr 35/2011 (z35-2011.pdf - 368.88 KB)
Data publikacji: 2011-03-11 10:15:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyznaczenia likwidadora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Admistracyjnej Szkół i Słuzby Zdrowia
z36-2011.pdfZarządzenie Nr 36/2011 (z36-2011.pdf - 204.093 KB)
Data publikacji: 2011-03-11 10:16:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Podskale w gminie Opatowiec
z37-2011.pdfZarządzenie 37/2011 (z37-2011.pdf - 358.404 KB)
Data publikacji: 2011-03-30 15:24:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwienia i roztrzygania spraw, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz okreslenia listy rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Opatowiec
z38-2011.pdfZarządzenie Nr 38/2011 (z38-2011.pdf - 228.81 KB)
Data publikacji: 2011-04-14 10:31:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej
z39-2011.pdfZarządzenie 39/2011 (z39-2011.pdf - 726.228 KB)
Data publikacji: 2011-04-14 10:37:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesien wydatków w ramach działów
z40-2011.pdfZarządzenie 40/2011 (z40-2011.pdf - 228.071 KB)
Data publikacji: 2011-04-19 14:29:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu
z41-2011.pdfZarządzenie 41/2011 (z41-2011.pdf - 149.131 KB)
Data publikacji: 2011-04-19 14:32:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego ofertowego na dzierżawę gruntu.
z42-2011.pdfZarządzenie Nr 42/2011 (z42-2011.pdf - 414.112 KB)
Data publikacji: 2011-04-26 14:39:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z43-2011.pdfZarządzenie Nr 43/2011 (z43-2011.pdf - 169.475 KB)
Data publikacji: 2011-04-26 14:44:14 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia stawek za pracę sprzętu budowlanego
z44-2011.pdfZarządzenie Nr 44/2011 (z44-2011.pdf - 228.243 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 07:56:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Opatowcu
z45-2011.pdfZarządzenie 45/2011 (z45-2011.pdf - 214.923 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 07:58:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytucji Kultury pn.Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu
z46-2011.pdfZarządzenie Nr 46/2011 (z46-2011.pdf - 280.376 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 08:03:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Intytucji Kultury
z-49-2011.pdfZarządzenie Nr 49/2011 (z-49-2011.pdf - 186.065 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 08:06:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z50-2011.pdfZarządzenie Nr 50/2011 (z50-2011.pdf - 328.117 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 08:07:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z51-2011.pdfZarządzenie Nr 51/2011 (z51-2011.pdf - 303.192 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 08:46:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z52-2011.pdfZarządzenie 52/2011 (z52-2011.pdf - 851.318 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 08:51:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia zasad umieszczania nośników reklamy i szyldów na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Opatowiec oraz ustalenia opłat z tego tytułu
z53-2011.pdfZarządzenie 53/2011 (z53-2011.pdf - 590.958 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 08:54:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011r.
z54-2011.pdfZarządzenie Nr 54/2011 (z54-2011.pdf - 694.987 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 09:00:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia skontrum bibliotecznych w Bibliotece Publicznej w Opatowcu oraz powołania komisji skontrowej
z55-2011.pdfZarządzenie Nr 55/2011 (z55-2011.pdf - 191.935 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 09:02:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy
z57-2011.pdfZarządzenie Nr 57/2011 (z57-2011.pdf - 152.665 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 09:31:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Opatowcu
z58-2011.pdfZarządzenie Nr 58/2011 (z58-2011.pdf - 367.906 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 09:33:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z59-2011.pdfZarządzenie Nr 59/2011 (z59-2011.pdf - 219.643 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 09:35:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia regulaminu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu
z61-2011.pdfZarządzenie Nr 61/2011 (z61-2011.pdf - 904.502 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 09:52:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych i sprzetu silnikowego, uzywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Opatowiec do akcji ratowniczo-gaśniczych i innych zagrożeń.
z62-2011.pdfZarządzenie Nr 62/2011 (z62-2011.pdf - 272.102 KB)
Data publikacji: 2011-06-29 09:55:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu
z63-2011.pdfZarządzenie Nr 63/2011 (z63-2011.pdf - 731.152 KB)
Data publikacji: 2011-07-15 14:12:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z64-2011.pdfZarządzenie Nr 64/2011 (z64-2011.pdf - 176.771 KB)
Data publikacji: 2011-07-15 14:13:19 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z65-2011.pdfZarządzenie Nr 65/2011 (z65-2011.pdf - 944.401 KB)
Data publikacji: 2011-07-15 14:16:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Opatowiec Nr 41/2009 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Opatowiec.
z66-2011.pdfZarządzenie Nr 66/2011 (z66-2011.pdf - 120.541 KB)
Data publikacji: 2011-07-15 14:18:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy w Opatowcu
z67-2011.pdfZarządzenie 67/2011 (z67-2011.pdf - 282.483 KB)
Data publikacji: 2011-07-15 14:20:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
z68-2011.pdfZarządzenie Nr 68/2011 (z68-2011.pdf - 121.007 KB)
Data publikacji: 2011-07-15 14:23:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu
z69-2011.pdfZarządzenie Nr 69/2011 (z69-2011.pdf - 699.512 KB)
Data publikacji: 2011-08-01 15:05:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Publicznej w Opatowcu oraz powołania komisji skontrowej.
z70-2011.pdfZarządzenie Nr 70/2011 (z70-2011.pdf - 201.175 KB)
Data publikacji: 2011-08-01 15:06:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej
z71-2011.pdfZarządzenie Nr 71/2011 (z71-2011.pdf - 288.001 KB)
Data publikacji: 2011-08-01 15:08:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z73-2011.pdfZarządzenie Nr 73/2011 (z73-2011.pdf - 212.551 KB)
Data publikacji: 2011-08-04 14:20:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru uczestników szkolenia przeciwpowodziowego pod nazwą "Z wodą za pan brat:Wisła -wysoka woda juz nie taka straszna.
z74-2011.pdfZarządzenie Nr 74/2011 (z74-2011.pdf - 208.523 KB)
Data publikacji: 2011-08-04 14:21:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu.
z75-2011.pdfZarządzenie Nr 75/2011 (z75-2011.pdf - 427.85 KB)
Data publikacji: 2011-08-04 14:22:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika jednostki organizacyjnej
z76-2011.pdfZarządzenie Nr 76/2011 (z76-2011.pdf - 219.114 KB)
Data publikacji: 2011-08-04 14:23:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji do spraw spisania zużytego sprzętu biurowego,elektrycznego i elektronicznego.
z77-2011.pdfZarządzenie Nr 77/2011 (z77-2011.pdf - 301.965 KB)
Data publikacji: 2011-08-04 14:24:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia regulaminu przydzielania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy Opatowiec
z78-2011.pdfZarządzenie Nr 78/2011 (z78-2011.pdf - 201.149 KB)
Data publikacji: 2011-08-04 14:29:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla odbioru końcowego zadania pn:"Remont świetlicy wiejskiej w meisjcowości Senisąłwice"
z79-2011.pdfZarządzenie Nr 79/2011 (z79-2011.pdf - 180.231 KB)
Data publikacji: 2011-08-04 14:35:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sparwie powołania Komisji d/s pomiaru trasy przewozu dzieci do szkół
z81-2011.pdfZarządzenie Nr 81/2011 (z81-2011.pdf - 34.988 KB)
Data publikacji: 2011-08-11 08:50:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Opatowiec Nr 41/2009 z dnia 30 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Opatowiec
z82-2011.pdfZarządzenie Nr 82/2011 (z82-2011.pdf - 40.001 KB)
Data publikacji: 2011-08-11 08:52:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2009 Wójta Gminy Opatowiec z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie gminy w Opatowcu
z83-2011.pdfZarządzenie Nr 83/2011 (z83-2011.pdf - 132.963 KB)
Data publikacji: 2011-08-18 13:36:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie regulaminu konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy opatowiec
z84-2011.pdfZarządzenie Nr 84/2011 (z84-2011.pdf - 57.186 KB)
Data publikacji: 2011-08-18 13:38:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych
z85-2011.pdfZarządzenie Nr 85/2011 (z85-2011.pdf - 44.085 KB)
Data publikacji: 2011-08-18 13:40:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy Finansowej uczniom na zakup podręczników
z86-2011.pdfZarządzenie Nr 86/2011 (z86-2011.pdf - 625.105 KB)
Data publikacji: 2011-08-18 13:42:43 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Opatowcu
z87-2011.pdfZarządzenie Nr 87/2011 (z87-2011.pdf - 116.956 KB)
Data publikacji: 2011-08-18 13:52:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji zdawczo-odbiorczej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i mienia Szkoły Podstawowej w Opatowcu i Gimnazjum w opatowcu
z88-2011.pdfZarządzenie Nr 88/2011 (z88-2011.pdf - 43.373 KB)
Data publikacji: 2011-08-18 13:53:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z89-2011.pdfZarządzenie Nr 89/2011 (z89-2011.pdf - 382.122 KB)
Data publikacji: 2011-08-18 13:55:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie: nadania Regulaminu Pracy komisji Przetargowej
z90-2011.pdfZarządzenie Nr 90/2011 (z90-2011.pdf - 323.444 KB)
Data publikacji: 2011-09-08 11:17:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmainy budżetu Gminy na 2011rok
z91-2011.pdfZarządzenie Nr 91/2011 (z91-2011.pdf - 54.798 KB)
Data publikacji: 2011-09-08 11:19:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydania zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
z92-2011.pdfZarządzenie Nr 92/2011 (z92-2011.pdf - 218.822 KB)
Data publikacji: 2011-09-08 11:20:43 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z94-2011.pdfZarządzenie Nr 94/2011 (z94-2011.pdf - 41.479 KB)
Data publikacji: 2011-09-08 11:27:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z95-2011.pdfZarządzenie Nr 95/2011 (z95-2011.pdf - 139.84 KB)
Data publikacji: 2011-09-08 11:28:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Publicznej w Opatowcu oraz powołania komisji skontrowej
z96-2011.pdfZarządzenie Nr 96/2011 (z96-2011.pdf - 23.953 KB)
Data publikacji: 2011-09-08 11:29:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie planów finansowych na rok 2011
z97-2011.pdfZarządzenie Nr 97/2011 (z97-2011.pdf - 43.488 KB)
Data publikacji: 2011-09-08 11:30:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z98-2011.pdfZarządzenie Nr 98/2011 (z98-2011.pdf - 43.944 KB)
Data publikacji: 2011-09-08 11:31:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z99-2011.pdfZarządzenie Nr 99/2011 (z99-2011.pdf - 47.005 KB)
Data publikacji: 2011-09-08 11:32:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z93-2011..pdfZarządzenie Nr 93/2011 (z93-2011..pdf - 110.434 KB)
Data publikacji: 2011-09-21 10:02:14 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z100-2011.pdfZarządzenie Nr 100/2011 (z100-2011.pdf - 225.867 KB)
Data publikacji: 2011-09-21 10:04:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 rok
z101-2011.pdfZarządzenie Nr 101/2011 (z101-2011.pdf - 1015.511 KB)
Data publikacji: 2011-09-21 10:55:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przyjęcia:"Polityki bezpieczeństwa dla zbioru Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007" dla projektów Gminy Opatowiec realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
z102-2011.pdfZarządzenie Nr 102/2011 (z102-2011.pdf - 132.487 KB)
Data publikacji: 2011-10-04 12:20:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011rok
z103-2011.pdfZarządzenie Nr 103/2011 (z103-2011.pdf - 152.303 KB)
Data publikacji: 2011-10-04 12:20:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z105-2011.pdfZarządzenie Nr 105/2011 (z105-2011.pdf - 65.883 KB)
Data publikacji: 2011-10-04 12:23:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
z106-2011.pdfZarządzenie Nr 106/2011 (z106-2011.pdf - 88.897 KB)
Data publikacji: 2011-10-04 12:24:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz ich składów osobowych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
z107-2011.pdfZarządzenie Nr 107/2011 (z107-2011.pdf - 41.269 KB)
Data publikacji: 2011-10-04 12:25:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji d/s pomiaru trasy przewozu dzieci do szkół
z109-2011.pdfZarządzenie Nr 109/2011 (z109-2011.pdf - 52.824 KB)
Data publikacji: 2011-10-04 12:26:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
z112-2011.pdfZarządzenie Nr 112/2011 (z112-2011.pdf - 44.852 KB)
Data publikacji: 2011-10-04 12:27:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publicnza w Opatowcu
z113-2011.pdfZarządzenie Nr 113/2011 (z113-2011.pdf - 47.094 KB)
Data publikacji: 2011-10-04 12:28:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z114-2011.pdfZarządzenie Nr 114/2011 (z114-2011.pdf - 47.575 KB)
Data publikacji: 2011-10-04 12:29:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z115-2011.pdfZarządzenie Nr 115/2011 (z115-2011.pdf - 180.17 KB)
Data publikacji: 2011-10-19 07:54:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011r.
z116-2011.pdfZarządzenie Nr 116/2011 (z116-2011.pdf - 300.683 KB)
Data publikacji: 2011-10-19 07:54:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z117-2011.pdfZarządzenie Nr 117/2011 (z117-2011.pdf - 49.946 KB)
Data publikacji: 2011-10-19 08:10:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu w okresie 2008-2011.
z118-2011.pdfZarządzenie Nr 118/2011 (z118-2011.pdf - 238.115 KB)
Data publikacji: 2011-10-19 08:11:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3545

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności