Rejestr zmian strony: Statut Gminy Opatowiec

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Bartosz Jasiński
2019-01-02 14:54:44
Bartosz Jasiński
2019-01-02 14:53:46
Modyfikacja treści strony Statut Gminy Opatowiec
Wersja przed modyfikacją Statut Gminy Opatowiec
Winicjusz Włosowicz
2014-11-26 11:30:51
Winicjusz Włosowicz
2014-11-26 11:30:40
Modyfikacja treści strony Statut Gminy Opatowiec
Wersja przed modyfikacją Statut Gminy Opatowiec
Winicjusz Włosowicz
2014-11-26 11:29:04
Winicjusz Włosowicz
2014-11-26 11:29:04
Dodanie pliku u288-2014.pdf do strony Statut Gminy Opatowiec
Winicjusz Włosowicz
2012-01-26 13:26:32
Winicjusz Włosowicz
2012-01-26 13:26:32
Dodanie pliku u64-2011.pdf do strony Statut Gminy Opatowiec
Winicjusz Włosowicz
2012-01-26 13:25:28
Winicjusz Włosowicz
2012-01-26 13:25:28
Dodanie pliku u47-2011.pdf do strony Statut Gminy Opatowiec
Winicjusz Włosowicz
2012-01-26 13:23:18
Winicjusz Włosowicz
2012-01-26 13:23:18
Dodanie pliku u21-2002.pdf do strony Statut Gminy Opatowiec
Winicjusz Włosowicz
2011-02-09 08:03:12
Winicjusz Włosowicz
2011-02-09 08:03:12
Dodanie pliku V-18-2011.pdf do strony Statut Gminy Opatowiec
Hubert Krupa
2005-03-07 11:31:34
Hubert Krupa
2005-03-07 11:31:27
Modyfikacja treści strony Statut Gminy Opatowiec
Wersja przed modyfikacją Statut Gminy Opatowiec
Hubert Krupa
2005-03-07 11:30:11
Hubert Krupa
2005-03-07 11:29:43
Modyfikacja treści strony Statut Gminy Opatowiec
Wersja przed modyfikacją Statut Gminy Opatowiec
Hubert Krupa
2005-03-07 11:19:40
Hubert Krupa
2005-03-07 11:19:40
Dodanie pliku statut_UG OPATOWIEC.doc do strony Statut Gminy Opatowiec
Hubert Krupa
2005-03-07 11:11:10
Hubert Krupa
2005-03-07 11:11:10
Usunięcie pliku statut_UG OPATOWIEC.doc ze strony Statut Gminy Opatowiec
Hubert Krupa
2004-08-12 12:54:11
Hubert Krupa
2004-08-12 12:54:11
Opublikowanie nowej strony Statut Gminy Opatowiec
[1]

Powrót