2013

Wersja do druku

Zarządzenia Wójta Gminy Opatowiec w 2013r.
Załączone pliki
z1-2013.pdfZarządzenie Nr 1/2013 (z1-2013.pdf - 38.94 KB)
Data publikacji: 2013-01-24 08:31:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z02-2013.pdfZarządzenie Nr2/2013 (z02-2013.pdf - 254.541 KB)
Data publikacji: 2013-02-19 09:25:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia regulaminu przydzielania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy Opatowiec
z03-2013.pdfZarządzenie Nr 3/2013 (z03-2013.pdf - 311.819 KB)
Data publikacji: 2013-02-19 09:27:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy oraz podległych Jednostek Organizacyjnych na potrzeby podwwższania gotowości obronnej państwa.
z4-2013.pdfZarządzenie Nr 4/2013 (z4-2013.pdf - 50.287 KB)
Data publikacji: 2013-02-20 08:42:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji przygotowującej dokumenty neizbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
z6-2013.pdfZarządzenie Nr 6/2013 (z6-2013.pdf - 37.745 KB)
Data publikacji: 2013-02-25 15:21:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej
z7-2013.pdfZarządzenie Nr 7/2013 (z7-2013.pdf - 37.936 KB)
Data publikacji: 2013-02-25 15:22:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej
z8-2013.pdfZarządzenie Nr 8/2013 (z8-2013.pdf - 42.152 KB)
Data publikacji: 2013-03-07 09:48:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przez samochód specjalny pożarniczy - Jelcz 325
z9-2013.pdfZarządzenie Nr 9/2013 (z9-2013.pdf - 138.352 KB)
Data publikacji: 2013-03-07 09:49:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Zespołu Projektowego
z11-2013.pdfZarządzenie Nr 11/2013 (z11-2013.pdf - 474.506 KB)
Data publikacji: 2013-04-04 07:39:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej
z12-2013.pdfZarządzenie Nr 12/2013 (z12-2013.pdf - 44.965 KB)
Data publikacji: 2013-04-04 07:40:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z13-2013.pdfZarządzenie Nr 13/2013 (z13-2013.pdf - 32.921 KB)
Data publikacji: 2013-04-25 11:31:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji Przetargowej do sprzedaży gruntu
z14-2013.pdfZarządzenie Nr 14/2013 (z14-2013.pdf - 176.367 KB)
Data publikacji: 2013-04-25 11:32:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z15-2013.pdfZarządzenie Nr 15/2013 (z15-2013.pdf - 36.041 KB)
Data publikacji: 2013-04-25 11:33:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Opatowiec
z16-2013.pdfZarządzenie Nr 16/2013 (z16-2013.pdf - 241.162 KB)
Data publikacji: 2013-05-14 15:22:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013r.
z17-2013.pdfZarządzenie Nr 17/2013 (z17-2013.pdf - 176.75 KB)
Data publikacji: 2013-05-14 15:23:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej
z18-2013.pdfZarządzenie Nr 18/2013 (z18-2013.pdf - 127.321 KB)
Data publikacji: 2013-06-12 09:38:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
z19-2013.pdfZarządzenie Nr 19/2013 (z19-2013.pdf - 116.424 KB)
Data publikacji: 2013-06-12 09:39:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z20-2013.pdfZarządzenie Nr 20/2013 (z20-2013.pdf - 46.824 KB)
Data publikacji: 2013-06-12 09:40:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania skutków strat w gospodarstwach rolnych poniesionych na skutek gradobicica i nawalnego deszczu w uprawach rolnych w dniu 20 maja 2013r.
z21-2013.pdfZarządzenie Nr 21/2013 (z21-2013.pdf - 40.607 KB)
Data publikacji: 2013-06-12 09:41:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
z22-2013.pdfZarządzenie Nr 22/2013 (z22-2013.pdf - 35.387 KB)
Data publikacji: 2013-06-12 09:41:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z23-2013.pdfZarządzenie nr 23/2013 (z23-2013.pdf - 54.069 KB)
Data publikacji: 2013-06-12 09:42:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
z24-2013.pdfZarządzenie Nr 24/2013 (z24-2013.pdf - 44.191 KB)
Data publikacji: 2013-06-12 09:44:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ogłoszenia na terenie Gminy Opatowcu pogotowia przeciwpowodziowego
z25-2013.pdfZarządzenie Nr 25/2013 (z25-2013.pdf - 42.375 KB)
Data publikacji: 2013-06-12 09:45:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji ds. oszacowania stanu technicznego budynku Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu
z26-2013.pdfZarządzenie Nr 26/2013 (z26-2013.pdf - 38.488 KB)
Data publikacji: 2013-07-24 11:58:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Opatowiec
z27-2013.pdfZarządzenie Nr 27/2013 (z27-2013.pdf - 43.076 KB)
Data publikacji: 2013-07-24 12:00:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej
z28-2013.pdfZarządzenie Nr 28/2013 (z28-2013.pdf - 58.589 KB)
Data publikacji: 2013-07-24 12:01:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
z29-2013.pdfZarządzenie Nr 29/2013 (z29-2013.pdf - 363.052 KB)
Data publikacji: 2013-07-24 12:02:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przenisień wydatków w ramach działów
z30-2013.pdfZarządzenie Nr 30/2013 (z30-2013.pdf - 303.464 KB)
Data publikacji: 2013-07-24 12:03:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z31-2013.pdfZarządzenie Nr 31/2013 (z31-2013.pdf - 47.228 KB)
Data publikacji: 2013-07-24 12:03:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z32-2013.pdfZarządzenie Nr 32/2013 (z32-2013.pdf - 284.947 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 10:05:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
z33-2013.pdfZarządzenie Nr 33/2013 (z33-2013.pdf - 41.865 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 10:06:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z34-2013.pdfZarządzenie Nr 34/2013 (z34-2013.pdf - 56.573 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 10:10:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeporwadzenia odbioru robót pn."Remont dróg gminnych"
z35-2013.pdfZrządzenie Nr 35/2013 (z35-2013.pdf - 43.193 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 10:12:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z36-2013.pdfZarządzenie Nr 36/2013 (z36-2013.pdf - 50.466 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 10:15:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna"
z37-2013.pdfZarządzenie Nr 37/2013 (z37-2013.pdf - 113.11 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 10:19:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Opatowiec treningu doskonalącego obieg informacji w czasie awarii systemów elektroenergetycznych
z38-2013.pdfZarządzenie Nr 38/2013 (z38-2013.pdf - 46.578 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 10:26:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania zespołu projektowego
z39-2013.pdfZarządzenie Nr 39/2013 (z39-2013.pdf - 442.895 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 10:28:19 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej iprzyjęcia regulaminu do projektu "ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Opatowiec"
z40-2013.pdfZarządzenie Nr 40/2013 (z40-2013.pdf - 167.981 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 10:29:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.
z41-2013.pdfZarządzenie Nr 41/2013 (z41-2013.pdf - 168.97 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 10:30:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z42-2013.pdfZarządzenie Nr 42/2013 (z42-2013.pdf - 251.39 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 10:31:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie regulaminu konkursu i regulaminu wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego w Gminie Opatowiec
z43-2013.pdfZarządzenie Nr 43/2013 (z43-2013.pdf - 37.177 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 10:32:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej
z44_2013.pdfZarządzenie Nr 44/2013 (z44_2013.pdf - 629.693 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 10:39:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ogłoszenia Konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który przejmie udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejsce planowanego do likwidacji SZPOZ w Opatowcu
z45-2013.pdfZarządzenie Nr 45/2013 (z45-2013.pdf - 31.823 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 09:46:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu
z46-2013.pdfZarządzenie Nr 46/2013 (z46-2013.pdf - 50.553 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 09:50:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i przyjęcia regulaminu projektu "Mierzymy w stronę gwiazd"
z47-2013.pdfZarządzenie Nr 47/2013 (z47-2013.pdf - 50.164 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 09:51:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i przyjęcia regulaminu projektu "Z wiedzą do Europy"
z48-2013.pdfZarządzenie Nr 48/2013 (z48-2013.pdf - 47.697 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 09:52:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Zespołu Projektowego
z49-2013.pdfZarządzenie Nr 49/2013 (z49-2013.pdf - 47.909 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 09:53:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Zespołu Projektowego
z50-2013.pdfZarządzenie Nr 50/2013 (z50-2013.pdf - 337.206 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 09:56:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie nieodpłatnego przekazania zakupionego w ramach projektu "Zajęcia dodatkowe dziś-szansą na lepsze jutro" wyposażenia i pomocy dydaktycznych Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Opatowcu
z51-2013.pdfZarządzenie Nr 51/2013 (z51-2013.pdf - 45.175 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 09:58:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z52-2013.pdfZarządzenie Nr 52/2013 (z52-2013.pdf - 50.394 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 09:58:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z56-2013.pdfZarządzenie Nr 56/2013 (z56-2013.pdf - 42.743 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 09:59:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie okreslenia normy zużycia paliwa samochodu marki Nissan Micra numer rejestracyjny TKA 22FX
z57-2013.pdfZarządzenie Nr 57/2013 (z57-2013.pdf - 43.397 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 10:00:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie okreslenia normy zużycia paliwa samochodu marki Volkswagen Sharan numer rejestracyjny TKA V933
z58-2013.pdfZarządzenie Nr 58/2013 (z58-2013.pdf - 52.156 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 10:02:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Nr 80/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Opatowiec udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych,a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO
z59-2013.pdfZarządzenie Nr 59/2013 (z59-2013.pdf - 32.432 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 10:05:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z59A-2013.pdfZarządzenie Nr 59A/2013 (z59A-2013.pdf - 131.91 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 10:07:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z60-2013.pdfZarządzanie Nr 60/2013 (z60-2013.pdf - 33.606 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 10:09:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą:Remont drogi gminnej w Opatowcu - obwodnica cmentarza.
z61-2013.pdfZarządzenie Nr 61/2013 (z61-2013.pdf - 51.116 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 10:14:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który przejmie udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejsce planowanego do likwidacji Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu
z63-2013.pdfZarządzenie Nr 63/2013 (z63-2013.pdf - 42.139 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 10:17:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla odbioru końcowego zadania pn:Wymiana okien i drzwi oraz remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Urzutach gm.Opatowiec.
z64-2013.pdfZarządzenie Nr 64/2013 (z64-2013.pdf - 41.096 KB)
Data publikacji: 2013-10-21 14:07:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: Remont dróg gminnych nr 357028 T w miejscowościach Kobiela-Chrustowice i nr 357012 T w miejscowości Chwalibogowice.
z65-2013.pdfZarządzenie Nr 65/2013 (z65-2013.pdf - 1609.104 KB)
Data publikacji: 2013-10-21 14:08:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z66-2013.pdfZarządzenie Nr 66/2013 (z66-2013.pdf - 58.34 KB)
Data publikacji: 2013-10-21 14:09:43 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie tworzenia na obszarze Gminy Opatowiec zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystapienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
z67-2013.pdfZarządzenie Nr 67/2013 (z67-2013.pdf - 45.747 KB)
Data publikacji: 2013-10-21 14:11:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla odbioru końcowego zadania pn.:Rozbudowa wraz z modernizacja budynku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów gm.Opatowiec"
z70-2013..pdfZarządzenie Nr 70/2013 (z70-2013..pdf - 199.412 KB)
Data publikacji: 2013-10-23 13:56:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze "Referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w Urzędzie Gminy Opatowiec
z71-2013..pdfZarządzanie Nr 71/2013 (z71-2013..pdf - 264.574 KB)
Data publikacji: 2013-10-23 13:57:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze "Sekretarza Gminy" w Urzędzie Gminy Opatowiec
z72-2013.pdfZarządzenie Nr 72/2013 (z72-2013.pdf - 355.55 KB)
Data publikacji: 2013-11-20 09:14:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
z73-2013.pdfZarządzenie Nr 73/2013 (z73-2013.pdf - 411.662 KB)
Data publikacji: 2013-11-20 09:14:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z74-2013.pdfZarządzenie Nr 74/2013 (z74-2013.pdf - 169.227 KB)
Data publikacji: 2013-11-20 09:15:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
z75-2103.pdfZarządzenie Nr 75/2013 (z75-2103.pdf - 138.611 KB)
Data publikacji: 2013-11-20 09:16:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie regulaminu konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy opatowiec pn. "Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo na wsi"
z76-2013.pdfZarządzenie Nr 76/2013 (z76-2013.pdf - 156.74 KB)
Data publikacji: 2013-11-20 09:17:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z77-2013.pdfZarządzenie Nr 77/2013 (z77-2013.pdf - 35.803 KB)
Data publikacji: 2013-11-20 09:17:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
z78-2013.pdfZarządzenie Nr 78/2013 (z78-2013.pdf - 3987.976 KB)
Data publikacji: 2013-11-20 09:19:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025
z79-2013.pdfZarządzenie Nr 79/2013 (z79-2013.pdf - 624.785 KB)
Data publikacji: 2013-12-24 09:16:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
z80-2013.pdfZarządzenie Nr 80/2013 (z80-2013.pdf - 306.396 KB)
Data publikacji: 2013-12-24 09:17:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z81-2013.pdfZarządzenie Nr 81/2013 (z81-2013.pdf - 33.267 KB)
Data publikacji: 2013-12-24 09:18:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z82-2013.pdfZarządzenie Nr 82/2013 (z82-2013.pdf - 44.813 KB)
Data publikacji: 2013-12-24 09:18:43 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z83-2013.pdfZarządzenie Nr 83/2013 (z83-2013.pdf - 324.733 KB)
Data publikacji: 2013-12-24 09:19:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z84-2013.pdfZarządzenie Nr 84/2013 (z84-2013.pdf - 46.696 KB)
Data publikacji: 2013-12-24 09:20:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu
z85-2013.pdfZarządzenie Nr 85/2013 (z85-2013.pdf - 133.89 KB)
Data publikacji: 2013-12-24 09:21:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
z86-2013.pdfZarządzenie Nr 86/2013 (z86-2013.pdf - 41.436 KB)
Data publikacji: 2013-12-24 09:22:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji, ktora dokona przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w celu stalenia, czy spełniaja ustawowe przesłanki ochrony
z88-2013.pdfZarządzenie Nr 88/2013 (z88-2013.pdf - 32.949 KB)
Data publikacji: 2013-12-24 09:23:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Opatowiec w dniu 24.12.2013r.
z89-2013.pdfZarządzenie Nr 89/2013 (z89-2013.pdf - 51.417 KB)
Data publikacji: 2013-12-30 15:19:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: zmieniające: Zarządzenie nr 01/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z90-2013.pdfZarządzenie Nr 90/2013 (z90-2013.pdf - 32.838 KB)
Data publikacji: 2013-12-30 15:22:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Opatowiec w dniu 31 grudnia 2013r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2554

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2013-01-24 08:29:42
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2013-01-24 08:31:57
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2017-06-13 11:27:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony