2014

Wersja do druku

Zarządzenia Wójta Gminy Opatowiec w 2014r.
Załączone pliki
z1-2014.pdfZarządzenie Nr1/2014 (z1-2014.pdf - 39.364 KB)
Data publikacji: 2014-04-16 14:34:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Opatowiec
z2-2014.pdfZarządzenie Nr 2/2014 (z2-2014.pdf - 104.04 KB)
Data publikacji: 2014-04-16 14:36:22 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu oraz powołania komisji skontrowej
z3-2014.pdfZarządzenie Nr 3/2014 (z3-2014.pdf - 38.067 KB)
Data publikacji: 2014-04-16 14:37:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Opatowiec do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania deczyji administracyjnych postanowień i zaświadczeń.
z4-2014.pdfZarządzanie Nr 4/2014 (z4-2014.pdf - 48.035 KB)
Data publikacji: 2014-04-16 14:39:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie upoważnienia dla p.o. Kierownika Referatu Budownictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Ziemia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy Opatowiec
z5-2014.pdfZarządzenie Nr 5/2014 (z5-2014.pdf - 41.045 KB)
Data publikacji: 2014-04-16 14:41:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy Opatowiec
z6-2014.pdfZarządzenie Nr 6/2014 (z6-2014.pdf - 79.871 KB)
Data publikacji: 2014-04-16 14:42:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Opatowiec w 2014 roku.
z7-2014.pdfZarządzenie Nr 7/2014 (z7-2014.pdf - 53.049 KB)
Data publikacji: 2014-04-16 14:45:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania zespołu koordunującego udzielanie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru domu mieszkalnego w miejscowości Ksany w dniu 27 stycznia 2014r.
z8-2014.pdfZarządzenie Nr 8/2014 (z8-2014.pdf - 103.748 KB)
Data publikacji: 2014-04-16 14:46:20 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie umorzenia części pożyczki dla OSP Mistrzowice
z9-2104.pdfZarządzenie Nr 9/2014 (z9-2104.pdf - 199.586 KB)
Data publikacji: 2014-04-16 14:47:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
z10-2014.pdfZarządzenie Nr 10/2014 (z10-2014.pdf - 316.703 KB)
Data publikacji: 2014-04-16 14:47:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z11-2014.pdfZarządzenie Nr 11/2014 (z11-2014.pdf - 48.041 KB)
Data publikacji: 2014-05-22 12:29:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Dyrektora Instytucji Kultury pn. Gminna Bibiloteka Publiczna w Opatowcu
z12-2014.pdfZarządzenie Nr 12/2014 (z12-2014.pdf - 3537.226 KB)
Data publikacji: 2014-05-22 12:31:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Opatowiec
z13-2014.pdfZarządzenie Nr 13/2014 (z13-2014.pdf - 51.404 KB)
Data publikacji: 2014-05-22 12:37:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Opatowiec
z14-2014.pdfZarządzenie Nr 14/2014 (z14-2014.pdf - 139.441 KB)
Data publikacji: 2014-05-22 12:39:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków ramach działów
z15-2014.pdfZarządzenie Nr 15/2014 (z15-2014.pdf - 49.405 KB)
Data publikacji: 2014-05-22 12:40:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z16-2014.pdfZarządzenie Nr 16/2014 (z16-2014.pdf - 245.465 KB)
Data publikacji: 2014-05-22 12:41:14 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
z16a-2104.pdfZarządzenie Nr 16A/2014 (z16a-2104.pdf - 47.482 KB)
Data publikacji: 2014-05-22 12:42:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników gminnych jednostek budżetowych
z19-2014.pdfZarządzenie Nr 19/2014 (z19-2014.pdf - 37.572 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 12:13:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
z20-2014.pdfZarządzenie Nr 20/2014 (z20-2014.pdf - 49.553 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 12:14:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z21-2014.pdfZarządzenie Nr 21/2014 (z21-2014.pdf - 38.451 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 12:15:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korenspondencyjnego
z21a-2014..pdfZarządzenie Nr 21a/2014 (z21a-2014..pdf - 36.348 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 12:18:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej
z22-2014.pdfZarządzenie Nr 22/2014 (z22-2014.pdf - 187.032 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 12:19:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2014 rok
z23-2014.pdfZarządzenie Nr 23/2014 (z23-2014.pdf - 42.946 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 12:20:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku
z24-2014..pdfZarządzenie Nr 24/2014 (z24-2014..pdf - 566.559 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 12:23:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Opatowiec regulaminu udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO
z27-2014..pdfZarządzenie Nr 27/2014 (z27-2014..pdf - 43.01 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 12:53:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
z28-2014..pdfZarządzenie Nr 28/2014 (z28-2014..pdf - 124.439 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 12:55:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze Gminy Opatowiec w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
z29-2014.pdfZarządzenie Nr 29/2014 (z29-2014.pdf - 40.612 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 12:57:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ogłoszenia na terenie Gminy Opatowiec pogotowia przeciwpowodziowego
z30-2014.pdfZarządzenie Nr 30/2014 (z30-2014.pdf - 47.058 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 12:58:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
z31-2014.pdfZarządzenie Nr 31/2014 (z31-2014.pdf - 196.074 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 12:58:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
z32-2014.pdfZarządzenie Nr 32/2014 (z32-2014.pdf - 42.832 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 12:59:54 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Opatowiec
z33-2014.pdfZarządzenie Nr 33/2014 (z33-2014.pdf - 43.683 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 13:01:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie odowłania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Opatowiec
z34-2014.pdfZarządzenie Nr 34/2014 (z34-2014.pdf - 46.94 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 13:02:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji ds.szacowania skutków strat w gospodarstwach rolnych poniesionych na skutek powodzi w uprawach rolnych w dniu od 17.05.2014 do 21.05.2014 roku
z35-2104.pdfZarządzenie Nr 35/2014 (z35-2104.pdf - 55.274 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 13:23:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania strat w infrastrukturze drogowej powstałych w skutek powodzi w dniach 17-21.05.2014
z36-2014.pdfZarządzenie Nr 36/2014 (z36-2014.pdf - 35.328 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 13:24:19 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z38-2014.pdfZarządzenie Nr 38/2014 (z38-2014.pdf - 39.081 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 13:26:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbior robót pod nazwą:"Remont drogi gminnej Ksany-Ksany-Góry Chwalibogowickie nr 357025T od km 0+000 do 0+430"
z39-2014.pdfZarządzenie Nr 39/2014 (z39-2014.pdf - 45.703 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 13:28:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powłania komisji odbiorczej dla odbioru końcowego zadania pn:"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d w Gminie Opatowiec"
z40-2014.pdfZarządzenie Nr 40/2014 (z40-2014.pdf - 89.911 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 13:28:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z41-2014.pdfZarządzenie Nr 41/2014 (z41-2014.pdf - 159.374 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:09:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
z41a-2014.pdfZarządzenie Nr 41a/2014 (z41a-2014.pdf - 146.865 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:10:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
z42-2014.pdfZarządzenie Nr 42/2014 (z42-2014.pdf - 245.248 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:11:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
z43-2014.pdfZarządzenie Nr 43/2014 (z43-2014.pdf - 243.665 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:11:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
z43a-2014.pdfZarządzenie Nr 43a/2014 (z43a-2014.pdf - 146.563 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:12:14 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
z44-2014.pdfZarządzenie Nr 44/2014 (z44-2014.pdf - 44.917 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:15:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru robót
z45-2014.pdfZarządzenie Nr 45/2014 (z45-2014.pdf - 60.642 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:16:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Gminej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z46a-2014.pdfZarządzenie Nr 46a/2014 (z46a-2014.pdf - 169.25 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:16:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
z47-2014.pdfZarządzenie Nr 47/2014 (z47-2014.pdf - 65.134 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:18:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powłania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy
z48-2014.pdfZarządzenie Nr 48/2014 (z48-2014.pdf - 30.22 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:20:22 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy
z49-2014.pdfZarządzenie Nr 49/2014 (z49-2014.pdf - 37.958 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:20:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Konisji Przetargowej
z50-2014.pdfZarządzenie Nr 50/2014 (z50-2014.pdf - 339.853 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:21:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
z51-2014.pdfZarządzenie Nr 51/2014 (z51-2014.pdf - 189.516 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:22:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
z52-2014.pdfZarządzenie Nr 52/2014 (z52-2014.pdf - 257.682 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:23:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na "Najpiękniejszy wieniec Dożynkowy - Dozynki Gminne 2014"
z53-2014.pdfZarządzenie Nr 53/2014 (z53-2014.pdf - 39.3 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:25:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Dyrektora Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu
z55-2014.pdfZarządzenie Nr 55/2014 (z55-2014.pdf - 48.054 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:25:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetarhowej
z56-2014.pdfZarządzenie Nr 56/2014 (z56-2014.pdf - 53.651 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:28:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie upoważnienia Zastepcy Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego w Opatowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
z57-2014.pdfZarządzenie Nr 57/2014 (z57-2014.pdf - 58.082 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:30:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach programu uczniom w 2014 "Wyprawka Szkolna"
z58-2014.pdfZarządzenie Nr 58/2014 (z58-2014.pdf - 43.686 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 15:32:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorczej do odbioru końcowego zadania pn:Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Opatowiec i Krzczonów gm. Opatowiec.
z59-2014.pdfZarządzenie Nr 59/2014 (z59-2014.pdf - 519.203 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:13:20 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gmina na 2014 r.
z60-2014.pdfZarządzenie Nr 60/2014 (z60-2014.pdf - 1599.788 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:14:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
z60a-2014.pdfZarządzenie Nr 60a/2014 (z60a-2014.pdf - 36.715 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:15:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej
z61-2014.pdfZarządzenie Nr 61/2014 (z61-2014.pdf - 45.718 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:16:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z62-2014.pdfZarządzenie Nr 62/2014 (z62-2014.pdf - 118.465 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 08:31:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
z64-2014.pdfZarządzenie Nr 64/2014 (z64-2014.pdf - 43.123 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:19:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru remontu dróg
z65-2014.pdfZarządzenie nr 65/2014 (z65-2014.pdf - 179.715 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:21:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk "GOŁOBORZE 2014"
z66-2014.pdfZarządzenie Nr 66/2014 (z66-2014.pdf - 43.367 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:22:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji Przetargowej
z67-2014.pdfZarządzenie Nr 67/2014 (z67-2014.pdf - 1194.321 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:22:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
z68-2014.pdfZarządzenie Nr 68/2014 (z68-2014.pdf - 912.998 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:23:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r.
z69-2014.pdfZarządzenie Nr 69/2014 (z69-2014.pdf - 55.086 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:25:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powolania Gminnej Komisji ds.szacowania skutków strat w infrastrukturze drogowej powstałych w skutek deszczu nawalnego w dniu 09.09.2014r.
z70-2014.pdfZarzadzenie Nr 70/2014 (z70-2014.pdf - 51.192 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:27:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla odbioru końcowego zadania pn."Termomodernizacja obiektów znajdujących się na terenie gminy Opatowiec"
z73-2014.pdfZarządzenie Nr 73/2014 (z73-2014.pdf - 44.255 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:28:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z74-2014.pdfZarządzenie Nr 74/2014 (z74-2014.pdf - 37.178 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:31:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej
z76-2014.pdfZarządzenie Nr 76/2014 (z76-2014.pdf - 38.108 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:32:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z77-2014.pdfZarządzenie Nr 77/2014 (z77-2014.pdf - 2084.75 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:34:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r.
z78-2014.pdfZarządzenie Nr 78/2014 (z78-2014.pdf - 540.892 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:35:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r.
z79-2014.pdfZarządzenie Nr 79/2014 (z79-2014.pdf - 1591.234 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:36:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków ramach działów
z80-2014.pdfZarządzenie Nr 80/2014 (z80-2014.pdf - 38.595 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:38:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru remontu drogi gminnej Urzuty-Wyszogród
z83-2014.pdfZarządzenie Nr 83/2014 (z83-2014.pdf - 1430.077 KB)
Data publikacji: 2015-03-05 08:09:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z85-2014.pdfZarządzenie Nr 85/2014 (z85-2014.pdf - 888.397 KB)
Data publikacji: 2015-03-05 08:45:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
z86-2014.pdfZarządzenie Nr 86/2014 (z86-2014.pdf - 690.078 KB)
Data publikacji: 2015-03-05 08:46:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z88-2014.pdfZarządzenie Nr 88/2014 (z88-2014.pdf - 135.914 KB)
Data publikacji: 2015-03-05 08:47:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej
z89-2014.pdfZarządzenie Nr 89/2014 (z89-2014.pdf - 2500.406 KB)
Data publikacji: 2015-03-05 08:48:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
z90-2014.pdfZarządzenie Nr 90/2014 (z90-2014.pdf - 357.835 KB)
Data publikacji: 2015-03-05 08:49:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
z91-2014.pdfZarządzenie Nr 91/2014 (z91-2014.pdf - 324.903 KB)
Data publikacji: 2015-03-05 09:44:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez samochody pożarnicze i sprzęty silnikowe w jednostkach OSP z terenu gminy Opatowiec
z92-2014.pdfZarządzenie Nr 92/2014 (z92-2014.pdf - 156.236 KB)
Data publikacji: 2015-03-05 09:49:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy, którym pracownik odbywa podróż służbową
z93-2014.pdfZarządzenie Nr 93/2014 (z93-2014.pdf - 1388.479 KB)
Data publikacji: 2015-03-05 09:52:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
z94-2014.pdfZarządzenie Nr 94/2014 (z94-2014.pdf - 119.778 KB)
Data publikacji: 2015-03-05 09:53:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy Opatowiec z dnia 31.12.2014
z95-2014.pdfZarządzenie Nr 95/2014 (z95-2014.pdf - 2516.452 KB)
Data publikacji: 2015-03-05 09:55:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2422

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2014-04-16 14:32:16
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2014-04-16 14:49:05
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2017-06-13 11:27:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony