2015

Wersja do druku

.

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 2/2015
(z2-2015.pdf - 219.511 KB) Data publikacji: 2015-03-12 08:53:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Opatowiec w 2015 roku

Zarządzenie Nr 3/2015
(z3-2015.pdf - 145.039 KB) Data publikacji: 2015-03-12 08:55:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 4/2015
(z4-2015.pdf - 551.623 KB) Data publikacji: 2015-03-12 09:01:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Ziemią w Urzędzie Gminy Opatowiec.

Zarządzenie Nr 5/2015
(z5-2015.pdf - 184.568 KB) Data publikacji: 2015-03-12 09:04:14 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie udzielenia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zarządzenie Nr 6/2015
(z6-2015.pdf - 130.041 KB) Data publikacji: 2015-03-12 09:06:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Ziemią do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Zarządzenie Nr 7/2015
(z7-2015.pdf - 673.408 KB) Data publikacji: 2015-03-12 09:08:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze referent w referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Gminy Opatowiec

Zarządzenie Nr 9/2015
(z9-2015.pdf - 153.018 KB) Data publikacji: 2015-03-13 12:54:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 8/2015 Wójta Gminy Opatowiec w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich celem przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Opatowiec

Zarządzenie Nr 10/2015
(z10-2015.pdf - 122.767 KB) Data publikacji: 2015-03-13 12:57:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015

Zarządzenie Nr 11/2015
(z11-2015.pdf - 118.85 KB) Data publikacji: 2015-03-13 12:58:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komietów wyborczych

Zarządzenie Nr 12/2015
(z12-2015.pdf - 125.269 KB) Data publikacji: 2015-03-13 13:55:22 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie dokonania zmiany zarządzenia Nr 8/2015 Wójta Gminy Opatowiec w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich celem przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Opatowiec

Zarządzenie Nr 13/2015
(z13-2015.pdf - 157.498 KB) Data publikacji: 2015-03-13 13:56:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 1/2015
(z_1_2015.pdf - 233.382 KB) Data publikacji: 2016-01-11 11:12:15 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy

Zarządzenie Nr 13A/2015
(z_13a_2015.pdf - 427.988 KB) Data publikacji: 2016-01-11 11:22:47 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie Nr 14/2015
(z_14_2015.pdf - 325.103 KB) Data publikacji: 2016-01-11 11:31:51 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 14A/2015
(z_14a_2015.pdf - 320.171 KB) Data publikacji: 2016-01-11 11:37:17 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 16/2015
(z_16_2015.pdf - 1184.853 KB) Data publikacji: 2016-01-11 12:19:17 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie Nr 18/2015
(z_18_2015.pdf - 719.865 KB) Data publikacji: 2016-01-11 12:25:28 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie Nr 19/2015
(z_19_2015.pdf - 497.936 KB) Data publikacji: 2016-01-11 12:27:12 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 20/2015
(z_20_2015.pdf - 308.185 KB) Data publikacji: 2016-01-11 12:28:10 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 21/2015
(z_21_2015.pdf - 303.268 KB) Data publikacji: 2016-01-11 12:28:58 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 22/2015
(z_22_2015.pdf - 1031.793 KB) Data publikacji: 2016-01-11 12:30:32 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 23/2015
(z_23_2015.pdf - 326.07 KB) Data publikacji: 2016-01-11 12:33:00 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze Stanu Cywilnego

Zarządzenie Nr 24/2015
(z_24_2015.pdf - 997.609 KB) Data publikacji: 2016-01-11 12:34:13 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 25/2015
(z_25_2015.pdf - 412.509 KB) Data publikacji: 2016-01-11 12:35:08 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 26/2015
(z_26_2015.pdf - 361.893 KB) Data publikacji: 2016-01-11 12:36:09 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 27/2015
(z_27_2015_1.pdf - 264.289 KB) Data publikacji: 2016-01-11 12:42:23 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2014 Wójta Gminy Opatowiec z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy Opatowiec

Zarządzenie Nr 28/2015
(z_28_2015.pdf - 558.384 KB) Data publikacji: 2016-01-11 12:44:13 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przygotowania Urzędu Gminy Opatowiec w zakresie wsparcia państwa gospodarza i powołania Punktu Kontaktowego HNS

Zarządzenie Nr 29/2015
(z_29_2015.pdf - 928.544 KB) Data publikacji: 2016-01-11 12:45:14 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie Nr 30/2015
(z_30_2015.pdf - 772.312 KB) Data publikacji: 2016-01-11 12:47:35 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 32/2015
(z_32_2015.pdf - 287.604 KB) Data publikacji: 2016-01-13 14:13:43 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec – ETAP 2”

Zarządzenie nr 33/2015
(z_33_2015.pdf - 683.513 KB) Data publikacji: 2016-01-13 14:16:44 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 34/2015
(z_34_2015.pdf - 297.742 KB) Data publikacji: 2016-01-13 14:24:16 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 35/2015
(z_35_2015.pdf - 288.032 KB) Data publikacji: 2016-01-13 14:24:45 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 36/2015
(z_36_2015.pdf - 1017.415 KB) Data publikacji: 2016-01-13 14:26:21 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 36A/2015
(z_36a_2015.pdf - 1030.901 KB) Data publikacji: 2016-01-13 14:28:11 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 37/2015
(z_37_2015.pdf - 374.747 KB) Data publikacji: 2016-01-13 14:42:38 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków strat w infrastrukturze drogowej powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 20.05.2015 r.

Zarządzenie nr 38/2015
(z_38_2015.pdf - 335.228 KB) Data publikacji: 2016-01-13 14:43:39 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku

Zarządzenie nr 39/2015
(z_39_2015.pdf - 854.248 KB) Data publikacji: 2016-01-13 14:44:43 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez samochody pożarnicze i sprzęty silnikowe w jednostkach OSP na terenie gminy Opatowiec

Zarządzenie nr 40/2015
(z_40_2015.pdf - 483.989 KB) Data publikacji: 2016-01-13 14:45:44 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 41/2015
(z_41_2015.pdf - 329.529 KB) Data publikacji: 2016-01-13 14:46:42 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla odbioru końcowego zadania pn.: „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich, wyposażenie Domu Kultury i zagospodarowanie przestrzeni w gminie Opatowiec” w części dotyczącej remontu świetlicy wiejskiej w Krzczonowie

Zarządzenie nr 42/2015
(z_42_2015.pdf - 328.51 KB) Data publikacji: 2016-01-13 14:50:40 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla odbioru końcowego zadania pn.: „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich, wyposażenie Domu Kultury i zagospodarowanie przestrzeni w gminie Opatowiec” w części dotyczącej remontu świetlicy wiejskiej w Kocinie

Zarządzenie nr 44/2015
(z_44_2015.pdf - 365.178 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:08:14 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie nr 45/2015
(z_45_2015.pdf - 322.604 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:09:15 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 46/2015
(z_46_2015.pdf - 402.738 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:10:19 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla odbioru końcowego zadania pn.: „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich, wyposażenie Domu Kultury i zagospodarowanie przestrzeni w gminie Opatowiec” w części dotyczącej „Wyposażenie Domu Kultury w Opatowcu, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Opatowcu – utwardzenie placów dla Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Opatowcu”

Zarządzenie nr 47/2015
(z_47_2015.pdf - 328.737 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:12:13 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla odbioru końcowego zadania pn.: „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich, wyposażenie Domu Kultury i zagospodarowanie przestrzeni w gminie Opatowiec” w części dotyczącej remontu świetlicy wiejskiej w Kamiennej

Zarządzenie nr 48/2015
(z_48_2015.pdf - 328.962 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:13:14 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla odbioru końcowego zadania pn.: „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich, wyposażenie Domu Kultury i zagospodarowanie przestrzeni w gminie Opatowiec” w części dotyczącej remontu świetlicy wiejskiej w Ksanach.

Zarządzenie nr 48A/2015
(z_48a_2015.pdf - 300.542 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:13:57 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 49/2015
(z_49_2015.pdf - 1531.934 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:16:24 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 49A/2015
(z_49a_2015.pdf - 924.339 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:17:45 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 50/2015
(z_50_2015.pdf - 575.14 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:19:35 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Opatowiec na lata 2015-2024

Zarządzenie nr 52/2015
(z_52_2015.pdf - 265.841 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:29:10 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kocina dz. nr 242,338 od km 0+000 do km 0+405 na dł. 405 mb

Zarządzenie nr 53/2015
(z_53_2015.pdf - 503.181 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:30:15 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i budynkach mieszkalnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Zarządzenie nr 54/2015
(z_54_2015.pdf - 296.442 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:31:02 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów do rady sołeckiej wsi Senisławice

Zarządzenie nr 55/2015
(z_55_2015.pdf - 285.733 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:33:10 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 56/2015
(z_56_2015.pdf - 326.078 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:34:54 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 57/2015
(z_57_2015.pdf - 639.259 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:37:05 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 58/2015
(z_58_2015.pdf - 305.131 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:38:21 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: - remont drogi gminnej dz. Nr 185 Chrustowice – przez wieś od km 0+000 do km 0+620, - remont drogi gminnej Kamienna dz. Nr 335 od km 0+440 do km 0+746 do km 1+121, - przebudowa drogi gminnej Nr 357028 T Kobiela – Chrustowice - Pruska.

Zarządzenie nr 59/2015
(z_59_2015.pdf - 1061.211 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:39:40 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 59A/2015
(z_59a_2015.pdf - 480.304 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:41:25 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 61/2015
(z_61_2015.pdf - 265.92 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:52:18 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia losowania kandydatów na członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 62/2015
(z_62_2015.pdf - 378.378 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:53:29 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych oraz plakatów i haseł dotyczących referendum oraz podawania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie nr 63/2015
(z_63_2015.pdf - 1095.44 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:54:37 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnień do załatwiania spraw związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa i głosowaniem korespondencyjnym w referendum ogólnopolskim zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie nr 64/2015
(z_64_2015.pdf - 982.072 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:56:36 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie wyznaczenia Koordynatora Gminnego dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Opatowiec

Zarządzenie nr 65/2015
(z_65_2015.pdf - 798.807 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:57:13 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 66/2015
(z_66_2015.pdf - 314.512 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:58:03 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do składu Obwodowych Komisji do spraw Referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 67/2015
(z_67_2015.pdf - 950.347 KB) Data publikacji: 2016-01-14 11:59:47 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum na terenie gminy Opatowiec dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 69/2015
(z_69_2015.pdf - 293.908 KB) Data publikacji: 2016-01-14 12:01:11 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2015 Wójta Gminy Opatowiec z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i budynkach mieszkalnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Zarządzenie nr 70/2015
(z_70_2015.pdf - 498.051 KB) Data publikacji: 2016-01-14 12:01:58 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Opatowiec w wyniku wystąpienia w okresie od 21 czerwca do dnia 20 sierpnia 2015 roku niekorzystnego zjawiska suszy

Zarządzenie nr 71/2015
(z_71_2015.pdf - 966.871 KB) Data publikacji: 2016-01-14 12:03:41 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 71A/2015
(z_71a_2015.pdf - 933.052 KB) Data publikacji: 2016-01-14 12:05:27 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 71B/2015
(z_71b_2015.pdf - 1077.232 KB) Data publikacji: 2016-01-14 12:07:53 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 72/2015
(z_72_2015.pdf - 1008.194 KB) Data publikacji: 2016-01-14 12:15:54 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 73/2015
(z_73_2015.pdf - 3171.37 KB) Data publikacji: 2016-01-14 12:17:39 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Zarządzenie nr 74/2015
(z_74_2015.pdf - 669.933 KB) Data publikacji: 2016-01-14 12:19:09 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 75/2015
(z_75_2015.pdf - 3143.013 KB) Data publikacji: 2016-01-14 12:20:32 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Zarządzenie nr 76/2015
(z_76_2015.pdf - 1387.273 KB) Data publikacji: 2016-01-14 12:21:55 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 77/2015
(z_77_2015.pdf - 1462.472 KB) Data publikacji: 2016-01-14 12:22:54 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referent w Referacie Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Ziemią w Urzędzie Gminy Opatowiec

Zarządzenie nr 60/2015
(z_60_2015.pdf - 1832.057 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:08:35 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy – Dożynki Gminne 2015”

Zarządzenie nr 78/2015
(z_78_2015.pdf - 273.523 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:10:53 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Senisławice

Zarządzenie nr 78A/2015
(z_78a_2015.pdf - 500.538 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:12:22 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 79/2015
(z_79_2015.pdf - 271.364 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:14:56 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: - remont drogi gminnej Charbinowice – Gościniec dz. nr 108 od km 0+000 do km 0+520 - remont drogi gminnej Ksany – Chwalibogowice – Kraśniów Nr 357012 T od km 1+220 do km 2+200

Zarządzenie nr 80/2015
(z_80_2015.pdf - 956.407 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:16:18 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 81/2015
(z_81_2015.pdf - 1203.903 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:17:55 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 82/2015
(z_82_2015.pdf - 395.427 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:20:25 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Zarządzenie nr 83/2015
(z_83_2015.pdf - 318.368 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:21:16 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 83A/2015
(z_83a_2015.pdf - 830.592 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:22:16 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 84/2015
(z_84_2015.pdf - 789.731 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:23:28 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Opatowiec do załatwiania spraw związanych z głosowaniem korespondencyjnym i sporządzaniem aktów pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 85/2015
(z_85_2015.pdf - 3208.444 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:37:59 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Zarządzenie nr 86/2015
(z_86_2015.pdf - 1014.841 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:38:43 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 86A/2015
(z_86a_2015.pdf - 848.037 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:40:23 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zarządzenie nr 87/2015
(z_87_2015.pdf - 312.985 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:41:34 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Opatowiec

Zarządzenie nr 88/2015
(z_88_2015.pdf - 318.17 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:42:06 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Opatowiec do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Zarządzenie nr 89/2015
(z_89_2015.pdf - 311.606 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:43:14 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Zarządzenie nr 90/2015
(z_90_2015.pdf - 227.863 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:53:34 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy

Zarządzenie nr 91/2015
(z_91_2015.pdf - 1045.048 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:56:32 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie nr 92/2015
(z_92_2015.pdf - 827.029 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:57:40 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 października 2015 roku

Zarządzenie nr 93/2015
(z_93_2015.pdf - 310.831 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:58:17 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 95/2015
(z_95_2015.pdf - 356.454 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:59:02 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 96/2015
(z_96_2015.pdf - 260.2 KB) Data publikacji: 2016-01-15 09:59:43 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości gminnych wg stanu na 2014 rok

Zarządzenie nr 97/2015
(z_97_2015.pdf - 1176.007 KB) Data publikacji: 2016-01-15 10:00:32 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 98/2015
(z_98_2015.pdf - 410.983 KB) Data publikacji: 2016-01-18 08:31:32 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 99/2015
(z_99_2015.pdf - 963.224 KB) Data publikacji: 2016-01-18 08:32:52 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 100/2015
(z_100_2015.pdf - 1583.424 KB) Data publikacji: 2016-01-18 08:34:06 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 101/2015
(z_101_2015.pdf - 380.014 KB) Data publikacji: 2016-01-18 08:35:08 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie odwołania upoważnień dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Zarządzenie nr 102/2015
(z_102_2015.pdf - 343.615 KB) Data publikacji: 2016-01-18 08:36:02 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnienia dla kierownika jednostki organizacyjnej

Zarządzenie nr 103/2015
(z_103_2015.pdf - 242.922 KB) Data publikacji: 2016-01-18 08:36:36 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnienia dla p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Zarządzenie nr 104/2015
(z_104_2015.pdf - 250.866 KB) Data publikacji: 2016-01-18 08:37:21 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnienia dla p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Zarządzenie nr 105/2015
(z_105_2015.pdf - 271.429 KB) Data publikacji: 2016-01-18 08:37:46 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnienia dla p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Zarządzenie nr 106/2015
(z_106_2015.pdf - 266.463 KB) Data publikacji: 2016-01-18 08:38:11 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnienia dla p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Zarządzenie nr 107/2015
(z_107_2015.pdf - 251.623 KB) Data publikacji: 2016-01-18 08:38:49 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnienia dla p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Zarządzenie nr 108/2015
(z_108_2015.pdf - 255.739 KB) Data publikacji: 2016-01-18 08:39:16 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnienia dla p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Zarządzenie nr 111/2015
(z_111_2015.pdf - 11768.731 KB) Data publikacji: 2016-01-19 07:53:02 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026

Zarządzenie nr 112/2015
(z_112_2015.pdf - 996.486 KB) Data publikacji: 2016-01-19 07:55:03 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 113/2015
(z_113_2015.pdf - 238.14 KB) Data publikacji: 2016-01-19 07:55:40 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Zarządzenie nr 114/2015
(z_114_2015.pdf - 236.628 KB) Data publikacji: 2016-01-19 07:56:11 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie nr 115/2015
(z_115_2015.pdf - 266.891 KB) Data publikacji: 2016-01-19 07:57:05 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w sprawach dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie nr 116/2015
(z_116_2015.pdf - 259.113 KB) Data publikacji: 2016-01-19 07:57:53 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie nr 117/2015
(z_117_2015.pdf - 241.436 KB) Data publikacji: 2016-01-19 07:58:23 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie nr 118/2015
(z_118_2015.pdf - 341.784 KB) Data publikacji: 2016-01-19 07:58:55 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 118A/2015
(z_118a_2015.pdf - 1244.985 KB) Data publikacji: 2016-01-19 07:59:34 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 119/2015
(z_119_2015.pdf - 1132.145 KB) Data publikacji: 2016-01-19 08:01:51 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Opatowiec

Zarządzenie nr 120/2015
(z_120_2015.pdf - 742.236 KB) Data publikacji: 2016-01-19 08:03:15 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015

Zarządzenie nr 121/2015
(z_121_2015.pdf - 1671.452 KB) Data publikacji: 2016-01-19 08:04:11 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 122/2015
(z_122_2015.pdf - 265.923 KB) Data publikacji: 2016-01-19 08:05:52 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 123/2015
(z_123_2015.pdf - 253.836 KB) Data publikacji: 2016-01-19 08:06:36 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: przebudowa drogi gminnej nr 357022 T Ławy-Morawianki od km 0+507 do km 0+641.

Zarządzenie nr 124/2015
(z_124_2015.pdf - 294.983 KB) Data publikacji: 2016-01-19 08:07:08 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 125/2015
(z_125_2015.pdf - 297.168 KB) Data publikacji: 2016-01-19 08:07:53 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie udzielenia p.o. Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu upoważnienia do prowadzenia spraw z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 126/2015
(z_126_2015.pdf - 264.171 KB) Data publikacji: 2016-01-19 08:12:54 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie udzielenia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Zarządzenie nr 127/2015
(z_127_2015.pdf - 294.648 KB) Data publikacji: 2016-01-19 08:13:29 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: - przebudowa drogi gminnej Rogów-Błonie nr T 002585 od km 0+000 do km 0+667 - przebudowa drogi gminnej Ksany-Ksany-Góry Chwalibogowickie nr 357025 T od km 0+430 do km 0+830 - przebudowa drogi gminnej Wyszogród-Morawianki Nr 357020 T od km 0+000 do km 0+780 - przebudowa drogi gminnej Rzemienowice na pagórek dz. nr 36 od km 0+000 do km 0+300

Zarządzenie nr 128/2015
(z_128_2015.pdf - 393.841 KB) Data publikacji: 2016-01-19 08:14:15 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy, którym pracownik odbywa podróż służbową

Zarządzenie nr 129/2015
(z_129_2015.pdf - 1384.364 KB) Data publikacji: 2016-01-19 08:15:47 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 130/2015
(z_130_2015.pdf - 246.244 KB) Data publikacji: 2016-01-19 08:16:19 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: Remont drogi dz. nr 260 od km 0+00 do km 0+75 w miejscowości Rzemienowice. Remont drogi dz. nr 498 od km 0+00 do km 0+63 w miejscowości Rogów.

Zarządzenie nr 131/2015
(z_131_2015.pdf - 1823.629 KB) Data publikacji: 2016-01-19 08:16:59 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 132/2015
(z_132_2015.pdf - 712.319 KB) Data publikacji: 2016-01-19 08:17:27 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7841

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2015-03-12 08:52:09
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2015-03-12 09:09:33
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2016-01-19 08:17:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony