2016 rokDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-12-15 13:19:13Załączone pliki
XVII_81_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVII/81/2016 (XVII_81_2016.pdf - 747.459 KB)
Data publikacji: 2016-02-11 12:56:21 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Opatowiec na 2016 rok
XVII_82_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVII/82/2016 (XVII_82_2016.pdf - 1605.811 KB)
Data publikacji: 2016-02-11 12:57:32 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Opatowiec na 2016 rok
XVII_83_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVII/83/2016 (XVII_83_2016.pdf - 12300.517 KB)
Data publikacji: 2016-02-11 13:00:03 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2016 rok
XVII_84_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVII/84/2016 (XVII_84_2016.pdf - 5631.254 KB)
Data publikacji: 2016-02-11 13:01:56 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2016 - 2026
XVII_85_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVII/85/2016 (XVII_85_2016.pdf - 617.251 KB)
Data publikacji: 2016-02-11 13:02:53 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Opatowiec środków stanowiących fundusz sołecki
XVII_86_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVII/86/2016 (XVII_86_2016.pdf - 229.821 KB)
Data publikacji: 2016-02-11 13:03:59 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata, w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w miejscowości Opatowiec
XVII_87_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVII/87/2016 (XVII_87_2016.pdf - 494.322 KB)
Data publikacji: 2016-02-11 13:05:17 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Opatowiec na lata 2015 - 2022
XVIII_88_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVIII/88/2016 (XVIII_88_2016.pdf - 288.903 KB)
Data publikacji: 2016-03-02 12:51:44 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Opatowiec
XVIII_90_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVIII/90/2016 (XVIII_90_2016.pdf - 2205.644 KB)
Data publikacji: 2016-03-02 12:55:32 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2016 roku
XVIII_92_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVIII/92/2016 (XVIII_92_2016.pdf - 605.674 KB)
Data publikacji: 2016-03-02 12:58:10 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
XVIII_93_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVIII/93/2016 (XVIII_93_2016.pdf - 537.732 KB)
Data publikacji: 2016-03-02 12:59:22 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatowiec na lata 2016-2020
XVIII_94_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVIII/94/2016 (XVIII_94_2016.pdf - 466.89 KB)
Data publikacji: 2016-03-02 13:00:09 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
XVIII_95_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVIII/95/2016 (XVIII_95_2016.pdf - 399.73 KB)
Data publikacji: 2016-03-02 13:01:46 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa
XVIII_96_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVIII/96/2016 (XVIII_96_2016.pdf - 342.681 KB)
Data publikacji: 2016-03-02 13:03:06 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Opatowiec
XVIII_97_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVIII/97/2016 (XVIII_97_2016.pdf - 264.893 KB)
Data publikacji: 2016-03-02 13:04:35 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Uchwały nr III/14/2006 Rady Gminy Opatowiec z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom
XVIII_89_2016_1.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVIII/89/2016 (XVIII_89_2016_1.pdf - 68.415 KB)
Data publikacji: 2016-03-03 13:06:53 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat działki nr 522/3 położonej w miejscowości Rogów
XVIII_91_2016_1.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVIII/91/2016 (XVIII_91_2016_1.pdf - 172.43 KB)
Data publikacji: 2016-03-03 13:07:21 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
URG_XIX_98_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XIX/98/2016 (URG_XIX_98_2016.pdf - 3731.797 KB)
Data publikacji: 2016-04-05 14:07:06 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2016 rok
URG_XIX_99_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XIX/99/2016 (URG_XIX_99_2016.pdf - 5211.812 KB)
Data publikacji: 2016-04-05 14:09:38 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2016 - 2026
URG_XIX_100_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XIX/100/2016 (URG_XIX_100_2016.pdf - 935.124 KB)
Data publikacji: 2016-04-05 14:10:43 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
XX_101_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XX/101/2016 (XX_101_2016.pdf - 6428.292 KB)
Data publikacji: 2016-05-05 14:05:40 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2016 rok
XX_102_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XX/102/2016 (XX_102_2016.pdf - 5697.238 KB)
Data publikacji: 2016-05-05 14:07:06 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2016 - 2028
XX_103_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XX/103/2016 (XX_103_2016.pdf - 208.319 KB)
Data publikacji: 2016-05-05 14:07:59 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Opatowiec na lata 2016 - 2022
XX_104_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XX/104/2016 (XX_104_2016.pdf - 535.652 KB)
Data publikacji: 2016-05-05 14:08:29 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016 - 2023
XXI_105_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XXI/105/2016 (XXI_105_2016.pdf - 1673.762 KB)
Data publikacji: 2016-06-06 08:42:49 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
XXI_106_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XXI/106/2016 (XXI_106_2016.pdf - 264.719 KB)
Data publikacji: 2016-06-06 08:44:39 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
XXI_107_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XXI/107/2016 (XXI_107_2016.pdf - 507.995 KB)
Data publikacji: 2016-06-06 08:46:05 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za rok 2015
XXI_108_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XXI/108/2016 (XXI_108_2016.pdf - 451.877 KB)
Data publikacji: 2016-06-06 08:49:54 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za rok 2015
XXI_109_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XXI/109/2016 (XXI_109_2016.pdf - 385.34 KB)
Data publikacji: 2016-06-06 08:56:10 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2015 rok
XXI_110_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XXI/110/2016 (XXI_110_2016.pdf - 7248.452 KB)
Data publikacji: 2016-06-06 08:59:42 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Opatowiec na lata 2016 - 2018
XXI_111_2016.pdfUchwała Rady Gminy Nr XXI/111/2016 (XXI_111_2016.pdf - 5454.234 KB)
Data publikacji: 2016-06-06 09:05:43 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2016 - 2028
U_RG_XXII_112_2016.pdfUchwała nr XXII/112/2016 Rady Gminy Opatowiec (U_RG_XXII_112_2016.pdf - 552.575 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 13:42:32 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Opatowiec
U_RG_XXII_113_2016.pdfUchwała nr XXII/113/2016 Rady Gminy Opatowiec (U_RG_XXII_113_2016.pdf - 636.895 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 13:43:09 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/105/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 25 maja 2016 roku określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
U_RG_XXII_114_2016.pdfUchwała nr XXII/114/2016 Rady Gminy Opatowiec (U_RG_XXII_114_2016.pdf - 49.578 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 13:43:33 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do zasobu nieruchomości gminnych
U_RG_XXII_115_2016.pdfUchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy Opatowiec (U_RG_XXII_115_2016.pdf - 353.255 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 13:43:59 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika upamiętniającego katastrofę Liberatora B 24L EW-250 w dniu 16 października 1944 r. na działce nr 229/2 obręb ewidencyjny 0007 położonej w Kocinie
U_RG_XXII_116_2016.pdfUchwała nr XXII/116/2016 Rady Gminy Opatowiec (U_RG_XXII_116_2016.pdf - 6157.597 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 13:45:14 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2016 rok
U_RG_XXII_117_2016.pdfUchwała nr XXII/117/2016 Rady Gminy Opatowiec (U_RG_XXII_117_2016.pdf - 6650.101 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 13:48:35 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2016 - 2028
U_RG_XXIII_118_2016.pdfUchwała Nr XXIII/118/2016 Rady Gminy Opatowiec (U_RG_XXIII_118_2016.pdf - 11485.529 KB)
Data publikacji: 2016-08-12 11:35:51 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec
U_RG_XXIII_119_2016.pdfUchwała Nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Opatowiec (U_RG_XXIII_119_2016.pdf - 1371.339 KB)
Data publikacji: 2016-08-12 11:38:06 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
U_RG_XXIII_120_2016.pdfUchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Opatowiec (U_RG_XXIII_120_2016.pdf - 5270.606 KB)
Data publikacji: 2016-08-12 11:40:16 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
U_RG_XXIII_121_2016.pdfUchwała Nr XXIII/121/2016 Rady Gminy Opatowiec (U_RG_XXIII_121_2016.pdf - 679.332 KB)
Data publikacji: 2016-08-12 11:40:52 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Opatowiec
U_RG_XXIII_122_2016.pdfUchwała Nr XXIII/122/2016 Rady Gminy Opatowiec (U_RG_XXIII_122_2016.pdf - 562.562 KB)
Data publikacji: 2016-08-12 11:41:28 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
U_RG_XXIII_123_2016.pdfUchwała Nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Opatowiec (U_RG_XXIII_123_2016.pdf - 423.812 KB)
Data publikacji: 2016-08-12 11:42:33 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
U_RG_XXIII_124_2016.pdfUchwała Nr XXIII/124/2016 Rady Gminy Opatowiec (U_RG_XXIII_124_2016.pdf - 4199.649 KB)
Data publikacji: 2016-08-12 11:43:41 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2016 rok
U_RG_XXIII_125_2016.pdfUchwała Nr XXIII/125/2016 Rady Gminy Opatowiec (U_RG_XXIII_125_2016.pdf - 6829.003 KB)
Data publikacji: 2016-08-12 11:45:06 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2016 - 2028
U_RG_XXIII_126_2016.pdfUchwała Nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Opatowiec (U_RG_XXIII_126_2016.pdf - 862.111 KB)
Data publikacji: 2016-08-12 11:46:09 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
XXIV_127_2016.pdfUchwała Nr XXIV/127/2016 Rady Gminy Opatowiec (XXIV_127_2016.pdf - 1160.953 KB)
Data publikacji: 2016-10-06 11:06:57 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2016 rok
XXIV_128_2016.pdfUchwała Nr XXIV/128/2016 Rady Gminy Opatowiec (XXIV_128_2016.pdf - 6659.854 KB)
Data publikacji: 2016-10-06 11:10:02 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2016 - 2026
XXIV_129_2016.pdfUchwała Nr XXIV /129/2016 Rady Gminy Opatowiec (XXIV_129_2016.pdf - 86.182 KB)
Data publikacji: 2016-10-06 11:11:22 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatowiec na lata 2016 - 2020
XXIV_130_2016.pdfUchwała Nr XXIV /130/2016 Rady Gminy Opatowiec (XXIV_130_2016.pdf - 38.7 KB)
Data publikacji: 2016-10-06 11:11:43 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze dziesięć lat, w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w miejscowości Podskale
XXIV_131_2016.pdfUchwała Nr XXIV /131/2016 Rady Gminy Opatowiec (XXIV_131_2016.pdf - 175.13 KB)
Data publikacji: 2016-10-06 11:12:04 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Opatowiec
U_RG_XXV_132_2016.pdfUchwała Rady Gminy Opatowiec Nr XXV/132/2016 (U_RG_XXV_132_2016.pdf - 5186.344 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 13:32:45 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2016 rok
U_RG_XXV_133_2016.pdfUchwała Rady Gminy Opatowiec Nr XXV/133/2016 (U_RG_XXV_133_2016.pdf - 6683.482 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 13:37:41 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2016-2028
U_RG_XXV_134_2016.pdf Uchwała Rady Gminy Opatowiec Nr XXV/134/2016 (U_RG_XXV_134_2016.pdf - 2677.389 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 13:38:48 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
U_RG_XXV_135_2016.pdfUchwała Rady Gminy Opatowiec Nr XXV/135/2016 (U_RG_XXV_135_2016.pdf - 32.491 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 13:39:12 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Ławy
U_RG_XXV_136_2016.pdfUchwała Rady Gminy Opatowiec Nr XXV/136/2016 (U_RG_XXV_136_2016.pdf - 55.737 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 13:39:44 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego,leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa

Powrót