2018 rok

Wersja do druku


Załączone pliki
XLI_226_2018.pdfUchwała Nr XLI/226/2018 Rady Gminy Opatowiec (XLI_226_2018.pdf - 3152.534 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 09:58:22 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
XLI_227_2018.pdfUchwała Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Opatowiec (XLI_227_2018.pdf - 5487.257 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 10:00:47 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018 - 2033
XLII_228_2018.pdfXLII/228/2018 (XLII_228_2018.pdf - 5940.492 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:17:52 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
XLII_229_2018.pdfXLII/229/2018 (XLII_229_2018.pdf - 5573.797 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:19:27 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018 - 2033
XLII_230_2018.pdf XLII/230/2018 (XLII_230_2018.pdf - 374.185 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:20:36 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
XLII_231_2018.pdfXLII/231/2018 (XLII_231_2018.pdf - 560.412 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:21:25 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
XLII_232_2018.pdfXLII/232/2018 (XLII_232_2018.pdf - 679.208 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:21:55 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie podziału Gminy Opatowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
XLII_233_2018.pdfXLII/233/2018 (XLII_233_2018.pdf - 611.744 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:22:22 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie podziału Gminy Opatowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XLII_234_2018.pdfXLII/234/2018 (XLII_234_2018.pdf - 434.33 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:22:48 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2018 roku
XLII_235_2018.pdfXLII/235/2018 (XLII_235_2018.pdf - 616.664 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:23:13 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Opatowiec środków stanowiących fundusz sołecki
XLII_236_2018.pdfXLII/236/2018 (XLII_236_2018.pdf - 305.972 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:23:35 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opatowiec za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Opatowiec
XLII_237_2018.pdf XLII/237/2018 (XLII_237_2018.pdf - 3122.913 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:24:24 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec
XLII_238_2018.pdfXLII/238/2018 (XLII_238_2018.pdf - 851.427 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:24:51 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016 - 2023
XLII_239_2018.pdfXLII/239/2018 (XLII_239_2018.pdf - 549.867 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:25:11 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: przyjmująca "Apel Rady Gminy Opatowiec w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich"

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 153

Wprowadził(a) do systemu: Radosław Fitek, data: 2018-02-12 10:53:26
Opublikował(a): Radosław Fitek, data publikacji: 2018-02-12 10:55:53
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2018-04-23 10:25:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony