Wyniki konsultacji przeprowadzonych na terenie Gminy Opatowiec dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Opatowiec Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-01-09 14:21:17

Wyniki konsultacji przeprowadzonych na terenie Gminy Opatowiec dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Opatowiec

Powrót