2017

Wersja do druku

Załączone pliki:

Zarządzenie nr 1/2017
(1_2017.pdf - 3890.619 KB) Data publikacji: 2018-12-21 10:02:06 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zarządzenie nr 2/2017
(2_2017.pdf - 552.82 KB) Data publikacji: 2018-12-21 10:02:29 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zarządzenie nr 3/2017
(3_2017.pdf - 418.805 KB) Data publikacji: 2018-12-21 10:02:57 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zarządzenie nr 4/2017
(4_2017.pdf - 5170.251 KB) Data publikacji: 2018-12-21 10:04:09 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zarządzenie nr 5/2017
(5_2017.pdf - 3226.55 KB) Data publikacji: 2018-12-21 10:05:05 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zarządzenie nr 6/2017
(6_2017.pdf - 241.313 KB) Data publikacji: 2018-12-21 10:05:48 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zarządzenie nr 7/2017
(7_2017.pdf - 598.208 KB) Data publikacji: 2018-12-21 10:06:11 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zarządzenie nr 8/2017
(8_2017.pdf - 3141.951 KB) Data publikacji: 2018-12-21 10:14:13 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zarządzenie nr 11/2017
(11_2017.pdf - 734.111 KB) Data publikacji: 2018-12-21 10:20:16 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zarządzenie nr 12/2017
(12_2017.pdf - 269.571 KB) Data publikacji: 2018-12-21 10:20:52 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zarządzenie nr 12a/2017
(12a_2017.pdf - 273.725 KB) Data publikacji: 2018-12-21 10:21:15 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zarządzenie nr 12aa/2017
(12aa_2017.pdf - 690.847 KB) Data publikacji: 2018-12-21 10:21:46 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zarządzenie nr 13/2017
(13_2017.pdf - 468.073 KB) Data publikacji: 2018-12-21 10:23:39 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zarządzenie nr 14/2017
(14_2017.pdf - 704.865 KB) Data publikacji: 2018-12-21 10:24:06 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zarządzenie nr 15/2017
(15_2017.pdf - 588.265 KB) Data publikacji: 2019-05-08 09:57:52 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 16/2017
(16_2017.pdf - 3333.837 KB) Data publikacji: 2019-05-08 10:00:49 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Opatowcu

Zarządzenie nr 17/2017
(17_2017.pdf - 210.588 KB) Data publikacji: 2019-05-08 10:02:25 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 r. w Urzędzie Gminy Opatowiec

Zarządzenie nr 18/2017
(18_2017.pdf - 223.564 KB) Data publikacji: 2019-05-08 10:04:51 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Charbinowice

Zarządzenie nr 19/2017
(19_2017.pdf - 1004.249 KB) Data publikacji: 2019-05-08 10:09:41 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Opatowiec na rok 2017

Zarządzenie nr 20/2017
(20_2017.pdf - 6049.589 KB) Data publikacji: 2019-05-08 10:13:16 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowy dla Urzędu Gminy Opatowiec

Zarządzenie nr 21/2017
(21_2017.pdf - 263.665 KB) Data publikacji: 2019-05-08 10:13:35 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie upoważnienia dla kierownika jednostki organizacyjnej

Zarządzenie nr 22/2017
(22_2017.pdf - 292.787 KB) Data publikacji: 2019-05-08 10:16:00 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie upoważnienia dla pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Opatowcu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"

Zarządzenie nr 23/2017
(23_2017.pdf - 260.788 KB) Data publikacji: 2019-05-08 10:24:00 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie upoważnienia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustawy o wsparcia kobiet ciąży i rodzin "Za Życiem"

Zarządzenie nr 24/2017
(24_2017.pdf - 6133.779 KB) Data publikacji: 2019-05-08 10:26:43 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy Opatowiec

Zarządzenie nr 25/2017
(25_2017.pdf - 442.97 KB) Data publikacji: 2019-05-08 10:30:02 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Zarządzenie nr 26/2017
(26_2017.pdf - 260.181 KB) Data publikacji: 2019-05-08 10:31:05 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego drogi gminnej

Zarządzenie nr 27/2017
(27_2017.pdf - 367.334 KB) Data publikacji: 2019-05-08 10:33:49 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków strat w infrastrukturze drogowej powstałych wskutek deszczu nawalnego w dniu 16.05.2017r.

Zarządzenie nr 28/2017
(28_2017.pdf - 265.456 KB) Data publikacji: 2019-05-08 10:39:23 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powoływania Komisji do odbioru robót pod nazwą: "Przebudowa drogi Mistrzowice do pól od km 0+604 do km 0+810 o długości 206mb"

Zarządzenie nr 29/2017
(29_2017.pdf - 6301.515 KB) Data publikacji: 2019-05-08 10:48:09 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie wprowadza zmiany w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Opatowcu

Zarządzenie nr 29A/2017
(29A_2017.pdf - 605.912 KB) Data publikacji: 2019-05-08 10:48:33 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Opatowcu

Zarządzenie nr 30/2017
(30_2017.pdf - 257.014 KB) Data publikacji: 2019-05-08 10:51:29 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki ziemią do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Zarządzenie nr 30A/2017
(30A_2017.pdf - 594.623 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:00:18 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17/2015 Wójta Gminy Opatowiec z dnia 27 marca 2015 roku wprowadzenia zasad/polityki/rachunkowości w Urzędzie gminy w Opatowcu dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201-2020

Zarządzenie nr 31/2017
(31_2017.pdf - 713.755 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:01:36 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 32/2017
(32_2017.pdf - 272.501 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:02:24 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnych dróg gminnych

Zarządzenie nr 33/2017
(33_2017.pdf - 878.599 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:03:19 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy Opatowiec na rok 2017

Zarządzenie nr 34/2017
(34_2017.pdf - 736.297 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:05:16 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 35/2017
(35_2017.pdf - 665.11 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:08:27 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2015 Wójta gminy Opatowiec z dnia 27 marca 2015 roku wprowadzenia zasad/polityki/rachunkowości w Urzędzie Gminy w opatowcu dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 36/2017
(36_2017.pdf - 324.467 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:09:01 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 37/2017
(37_2017.pdf - 8280.353 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:11:21 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Opatowcu

Zarządzenie nr 38/2017
(38_2017.pdf - 715.69 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:11:41 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy Opatowiec na rok 2017

Zarządzenie nr 39/2017
(39_2017.pdf - 3488.081 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:13:54 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Opatowcu

Zarządzenie nr 40/2017
(40_2017.pdf - 327.389 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:14:36 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 41/2017
(41_2017.pdf - 279.622 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:15:49 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego dróg gminnych

Zarządzenie nr 42/2017
(42_2017.pdf - 302.15 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:17:20 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego dróg gminnych

Zarządzenie nr 43/2017
(43_2017.pdf - 319.869 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:18:50 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 44/2017
(44_2017.pdf - 349.493 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:21:05 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn, "Dowozy uczniów do gimnazjum i szkoł podstawowych na terenie gminy Opatowiec oraz odwozu po zakończonych zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie nr 45/2017
(45_2017.pdf - 1489.945 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:22:25 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy - Dożynki Gminne 2017"

Zarządzenie nr 46/2017
(46_2017.pdf - 332.91 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:23:22 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powoływania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 47/2017
(47_2017.pdf - 903.859 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:24:18 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy Opatowiec na rok 2017

Zarządzenie nr 49/2017
(49_2017.pdf - 1579.694 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:25:19 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 52/2017
(52_2017.pdf - 1392.043 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:26:03 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 53/2017
(53_2017.pdf - 292.513 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:28:23 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera-firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii"

Zarządzenie nr 54/2017
(54_2017.pdf - 295.584 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:31:15 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii"

Zarządzenie nr 54a/2017
(54A_2017.pdf - 402.076 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:43:33 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 55/2017
(55_2017.pdf - 266.963 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:44:35 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie ogłoszenia na terenie Gminy Opatowiec pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr 56/2017
(56_2017.pdf - 236.475 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:45:32 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Opatowiec

Zarządzenie nr 58/2017
(58_2017.pdf - 909.952 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:47:10 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2017

Zarządzenie nr 58A/2017
(58A_2017.pdf - 699.124 KB) Data publikacji: 2019-05-08 11:48:10 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na rok 2017

Zarządzenie nr 60/2017
(60_2017.pdf - 323.31 KB) Data publikacji: 2019-05-08 12:00:51 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 59/2017
(59_2017.pdf - 1257.599 KB) Data publikacji: 2019-05-08 12:01:23 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 613/2017
(61_2017.pdf - 251.408 KB) Data publikacji: 2019-05-08 12:30:24 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Charbinowice dz. nr 51 od km 0+000 do km 0+285

Zarządzenie nr 63/2017
(63_2017.pdf - 262.917 KB) Data publikacji: 2019-05-08 12:38:35 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą "Remont drogi gminnej Chwalibogowice do łąk nr 357075T od km 0+000 do km 0+363 Remont drohi gminnej mistrzowice-Królewice nr 357072T od km 0+000 do km 0+400

Zarządzenie nr 64/2017
(64_2017.pdf - 285.438 KB) Data publikacji: 2019-05-08 12:40:56 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą Remont drogi gminnej Plebańska w Opatowcu nr 357015T od km 0+000 do km 0+800, remont drogi gminnej Ławy-Urzuty dz. nr 69,46 od km 0+000 do km 0+536, remont skutków klęsk żywiołowych w 2017 roku

Zarządzenie nr 65/2017
(65_2017.pdf - 1951.382 KB) Data publikacji: 2019-05-08 12:42:32 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na rok2017

Zarządzenie nr 67/2017
(67_2017.pdf - 1655.059 KB) Data publikacji: 2019-05-08 12:43:03 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 68/2017
(68_2017.pdf - 291.863 KB) Data publikacji: 2019-05-08 12:43:33 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej

Zarządzenie nr 70/2017
(70_2017.pdf - 321.832 KB) Data publikacji: 2019-05-08 12:44:54 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 72/2017
(72_2017.pdf - 22652.578 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:05:28 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2018 i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033

Zarządzenie nr 71/2017
(71_2017.pdf - 40297.048 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:08:58 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Opatowiec

Zarządzenie nr 73/2017
(73_2017.pdf - 246.094 KB) Data publikacji: 2019-05-08 12:59:55 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 74/2017
(74_2017.pdf - 1103.051 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:01:24 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 75/2017
(75_2017.pdf - 1055.846 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:02:08 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Opatowiec na rok 2017

Zarządzenie nr 76/2017
(76_2017.pdf - 1798.524 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:03:05 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 77/2017
(77_2017.pdf - 779.499 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:03:28 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Opatowiec na rok 2017

Zarządzenie nr 78/2017
(78_2017.pdf - 1867.982 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:04:58 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 78C/2017
(78C_2017.pdf - 472.409 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:05:09 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej

Zarządzenie nr 78D/2017
(78D_2017.pdf - 1596.349 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:06:24 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 78E3/2017
(78E_2017.pdf - 188.061 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:06:39 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 79/2017
(79_2017.pdf - 329.907 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:07:29 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 80/2017
(80_2017.pdf - 288.623 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:09:00 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru robót pod nazwa: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec w systemie zaprojektuj i wybuduj"

Zarządzenie nr 84/2017
(84_2017.pdf - 484.309 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:10:58 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie wyznaczenia nauczyciela zstępującego dyrektora szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie nr 85/2017
(85_2017.pdf - 272.006 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:19:10 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: remont drogi gminnej nr 357009T Rzemienowice-Zamłynie-Ksany od km 0+000 do km 1+325, remont drogi gminnej nr 357023T Kęsów-Piotrkowice od km 0+000 do km 0+543 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2017 roku

Zarządzenie nr 86/2017
(86_2017.pdf - 281.917 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:20:44 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powoływania komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą remont drogi gminnej nr 357009T Rzemienowice-Zamłynie-Ksany od km 0+000 do km 1+325, remont drogi gminnej nr 357023T Kęsów-Piotrkowice od km 0+000 do km 0+543 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2017 roku

Zarządzenie nr 87/2017
(87_2017.pdf - 1518.558 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:24:28 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 87A/2017
(87A_2017.pdf - 815.335 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:26:04 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Zarządzenie nr 88/2017
(88_2017.pdf - 869.506 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:26:50 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 88A/2017
(88A_2017.pdf - 377.966 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:27:48 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 89/2017
(89_2017.pdf - 316.945 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:41:01 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót pod nazwą: Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynków przedszkola wraz z niezbędnych instalacjami i urządzeniami technicznymi zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, prace inwestycyjne przewidziane do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 46, 47/2 w miejscowości Krzczonów, 28-520 Opatowiec

Zarządzenie nr 90/2017
(90_2017.pdf - 2059.556 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:42:05 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów

Zarządzenie nr 91/2017
(91_2017.pdf - 603.931 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:43:00 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Opatowiec na rok 2017

Zarządzenie nr 92/2017
(92_2017.pdf - 6950.018 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:45:38 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2017-2033

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 691

Wprowadził(a) do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2018-12-18 12:58:25
Opublikował(a): Bartosz Jasiński, data publikacji: 2018-12-18 13:43:42
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2019-05-08 16:28:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony