2018

Wersja do druku


Załączone pliki
2a_2018.pdfZarządzenie nr 2a (2a_2018.pdf - 1061.197 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 13:29:20 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Opatowiec oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Opatowiec i jednostki Urząd Gminy Opatowiec
2_2018.pdfZarządzenie nr 2 (2_2018.pdf - 18467.697 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 13:32:54 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
5_2018.pdfZarządzenie nr 5 (5_2018.pdf - 4461 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 13:39:56 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Gminy w Opatowcu
7_2018.pdfZarządzenie Nr 7/2018 (7_2018.pdf - 484.156 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:22:16 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu w przypadku jego nieobecności
8_2018.pdfZarządzenie Nr 8/2018 (8_2018.pdf - 479.196 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:23:14 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pszczoły "Wojnara" w Krzczonowie w przypadku jego nieobecności
9_2018.pdfZarządzenie Nr 9/2018 (9_2018.pdf - 830.14 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:24:28 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
9a_2018.pdfZarządzenie Nr 9a/2018 (9a_2018.pdf - 3373.415 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:25:14 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Opatowcu
9b_2018.pdfZarządzenie Nr 9b/2018 (9b_2018.pdf - 6166.79 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:26:55 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Opatowcu
10_2018.pdfZarządzenie Nr 10/2018 (10_2018.pdf - 284.217 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:29:22 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
11_2018.pdfZarządzenie Nr 11/2018 (11_2018.pdf - 562.649 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:35:36 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Opatowiec na rok 2018/2019
12_2018.pdfZarządzenie Nr 12/2018 (12_2018.pdf - 237.72 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:36:52 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego
13_2018.pdfZarządzenie Nr 13/2018 (13_2018.pdf - 738.555 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:37:20 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Opatowiec na rok 2018
14_2018.pdfZarządzenie Nr 14/2018 (14_2018.pdf - 485.97 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:40:02 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
15_2018.pdfZarządzenie Nr 15/2018 (15_2018.pdf - 6295.348 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:41:17 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Opatowcu
16_2018.pdfZarządzenie Nr 16/2018 (16_2018.pdf - 262.956 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:44:46 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego
17_2018.pdfZarządzenie Nr 17/2018 (17_2018.pdf - 370.276 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:45:37 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
18_2018.pdfZarządzenie Nr 18/2018 (18_2018.pdf - 431.911 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:45:57 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Opatowiec na rok 2018
19a_2018.pdfZarządzenie Nr 19a/2018 (19a_2018.pdf - 8501.77 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:56:25 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Opatowcu
20_2018.pdfZarządzenie Nr 20/2018 (20_2018.pdf - 469.008 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:56:47 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
20a_2018.pdfZarządzenie Nr 20a/2018 (20a_2018.pdf - 5716.39 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:57:52 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Opatowcu
22_2018.pdfZarządzenie Nr 22/2018 (22_2018.pdf - 203.365 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:58:12 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Opatowcu
23_2018.pdfZarządzenie Nr 23/2018 (23_2018.pdf - 256.495 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:58:55 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Opatowiec
24_2018.pdfZarządzenie Nr 24/2018 (24_2018.pdf - 208.252 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:59:11 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Opatowcu
24a_2018.pdfZarządzenie Nr 24a/2018 (24a_2018.pdf - 274.781 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:59:25 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie opłat za wynajem sali informatycznych w Szkole Podstawowej w Opatowcu oraz w Szkole Podstawowej w Krzczonowie
25_2018.pdfZarządzenie Nr 25/2018 (25_2018.pdf - 1079.339 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 14:59:47 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Opatowiec na rok 2018
26_2018.pdfZarządzenie Nr 26/2018 (26_2018.pdf - 1039.81 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:00:12 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
27_2018.pdfZarządzenie Nr 27/2018 (27_2018.pdf - 8937.175 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:01:50 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Opatowcu
28_2018.pdfZarządzenie Nr 28/2018 (28_2018.pdf - 324.598 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:03:08 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
29_2018.pdfZarządzenie Nr 29/2018 (29_2018.pdf - 282.144 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:03:24 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
30_2018.pdfZarządzenie Nr 30/2018 (30_2018.pdf - 180.978 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:03:38 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opatowcu
31_2018.pdfZarządzenie Nr 31/2018 (31_2018.pdf - 284.404 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:03:51 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na zorganizowanie imprezy plenerowej pn. XIX Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu
32_2018.pdfZarządzenie Nr 32/2018 (32_2018.pdf - 1781.936 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:04:19 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zatwierdzenia indywidualnej diagnozy zapotrzebowania ośrodka wychowania przedszkolnego. Punktu Przedszkolnego w Krzczonowie - maj 2018
33_2018.pdfZarządzenie Nr 33/2018 (33_2018.pdf - 251.406 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:04:31 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 357008 T Trębaczów-Rzemienowice od km 1+498 do km 2+208 długości 710 mb"
34_2018.pdfZarządzenie Nr 34/2018 (34_2018.pdf - 10843.122 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:06:32 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji
35_2018.pdfZarządzenie Nr 35/2018 (35_2018.pdf - 691.543 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:06:49 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
36_2018.pdfZarządzenie Nr 36/2018 (36_2018.pdf - 8962.613 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:08:20 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Opatowcu
36a_2018.pdfZarządzenie Nr 36a/2018 (36a_2018.pdf - 5820.791 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:09:22 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Opatowcu
37_2018.pdfZarządzenie Nr 37/2018 (37_2018.pdf - 263.438 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:09:36 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie upoważnienia dla kierownika jednostki organizacyjnej
38_2018.pdfZarządzenie Nr 38/2018 (38_2018.pdf - 265.513 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:09:49 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
39_2018.pdfZarządzenie Nr 39/2018 (39_2018.pdf - 261.688 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:10:02 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
40_2018.pdfZarządzenie Nr 40/2018 (40_2018.pdf - 238.403 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:10:18 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: "Remont drogi gminnej Kocina do pól nr nr 357054 T, dz. nr 832/1 od km 0+000 do km 0+550, celem zabezpieczenia dna i skarp wąwozu"
41_2018.pdfZarządzenie Nr 41/2018 (41_2018.pdf - 516.676 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:10:40 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
42_2018.pdfZarządzenie Nr 42/2018 (42_2018.pdf - 449.833 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:10:55 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu
43_2018.pdfZarządzenie Nr 43/2018 (43_2018.pdf - 465.795 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:11:22 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
44_2018.pdfZarządzenie Nr 44/2018 (44_2018.pdf - 286.82 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:11:38 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
46_2018.pdfZarządzenie Nr 46/2018 (46_2018.pdf - 433.584 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:11:53 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Opatowiec na rok 2018
47_2018.pdfZarządzenie Nr 47/2018 (47_2018.pdf - 636.805 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:12:11 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
49_2018.pdfZarządzenie Nr 49/2018 (49_2018.pdf - 1205.034 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:12:35 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Ziemią w Urzędzie Gminy Opatowiec
50_2018.pdfZarządzenie Nr 50/2018 (50_2018.pdf - 312.369 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:12:51 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
51_2018.pdfZarządzenie Nr 51/2018 (51_2018.pdf - 240.083 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:13:06 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: "Remont drogi gminnej nr 357048 T ul. Wiślana od km 0+000 do km 0+160"
52_2018.pdfZarządzenie Nr 52/2018 (52_2018.pdf - 1006.243 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:13:31 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia kalendarza czynności w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy konsultacji dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Opatowiec
53_2018.pdfZarządzenie Nr 53/2018 (53_2018.pdf - 245.076 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:13:47 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Charbinowice-Zagajów nr 357007 T od km 0+000 do km 0+386"
54_2018.pdfZarządzenie Nr 54/2018 (54_2018.pdf - 305.947 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:14:09 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia kalendarza czynności w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy konsultacji dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Opatowiec
55_2018.pdfZarządzenie Nr 55/2018 (55_2018.pdf - 365.32 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:14:23 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków strat w infrastrukturze drogowej powstałych wskutek deszczu nawalnego w dniu 18.07.2018r.
45_2018.pdfZarządzenie Nr 45/2018 (45_2018.pdf - 399.246 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:14:39 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania komisji gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
56_2018.pdfZarządzenie Nr 56/2018 (56_2018.pdf - 495.244 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:14:56 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
57_2018.pdfZarządzenie Nr 57/2018 (57_2018.pdf - 1058.03 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:15:18 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Opatowiec na rok 2018
58_2018.pdfZarządzenie Nr 58/2018 (58_2018.pdf - 964.041 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:15:38 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
59_2018.pdfZarządzenie Nr 59/2018 (59_2018.pdf - 315.702 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:15:53 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru robót pod nazwą: "Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy w Opatowcu" w ramach działania "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020"
60_2018.pdfZarządzenie Nr 60/2018 (60_2018.pdf - 354.383 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:16:10 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Opatowiec oraz odwóz po zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2018/2019"
61_2018.pdfZarządzenie Nr 61/2018 (61_2018.pdf - 709.615 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:16:28 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Opatowiec na rok 2018
62_2018.pdfZarządzenie Nr 62/2018 (62_2018.pdf - 310.06 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:16:44 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
63_2018.pdfZarządzenie Nr 63/2018 (63_2018.pdf - 1695.665 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:17:10 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy - Dożynki Gminne 2018"
64_2018.pdfZarządzenie Nr 64/2018 (64_2018.pdf - 284.563 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:17:22 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej
65_2018.pdfZarządzenie Nr 65/2018 (65_2018.pdf - 305.069 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:17:40 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Opatowiec w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
66_2018.pdfZarządzenie Nr 66/2018 (66_2018.pdf - 311.68 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:17:55 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót pod nazwą: "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, prace inwestycyjne przewidziane do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 46, 47/2 w miejscowości Krzczonów, 28-520 Opatowiec
67_2018.pdfZarządzenie Nr 67/2018 (67_2018.pdf - 208.778 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:18:09 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Opatowcu
68_2018.pdfZarządzenie Nr 68/2018 (68_2018.pdf - 632.313 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:18:24 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Opatowiec na rok 2018
69_2018.pdfZarządzenie Nr 69/2018 (69_2018.pdf - 516.602 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:18:54 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej
70_2018.pdfZarządzenie Nr 70/2018 (70_2018.pdf - 1015.03 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:19:16 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
72_2018.pdfZarządzenie Nr 72/2018 (72_2018.pdf - 252.873 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:19:31 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: "Remont drogi gminnej Chwalibogowice-Kraśniów nr 357014T od km 0+000 do km 0+061 i od km 0+130 do km 0+835"
73_2018.pdfZarządzenie Nr 73/2018 (73_2018.pdf - 638.989 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:19:48 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zasad potwierdzenia sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej
73a_2018.pdfZarządzenie Nr 73a/2018 (73a_2018.pdf - 1324.949 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:20:13 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Opatowiec na rok 2018
73b_2018.pdfZarządzenie Nr 73b/2018 (73b_2018.pdf - 1242.835 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:20:36 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
73c_2018.pdfZarządzenie Nr 73c/2018 (73c_2018.pdf - 685.743 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:20:51 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Opatowiec na rok 2018
73d_2018.pdfZarządzenie Nr 73d/2018 (73d_2018.pdf - 544.54 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:21:07 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej
73e_2018.pdfZarządzenie Nr 73e/2018 (73e_2018.pdf - 1026.794 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:21:25 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
74_2018.pdfZarządzenie Nr 74/2018 (74_2018.pdf - 253.74 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:21:38 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kocina dz. nr 206 od km 0+000 do km 0+302"
75_2018.pdfZarządzenie Nr 75/2018 (75_2018.pdf - 208.57 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:21:51 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Opatowcu
76_2018.pdfZarządzenie Nr 76/2018 (76_2018.pdf - 258.542 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:22:27 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: Remont drogi gminnej Chwalibogowice do Wisły nr 357019T od km 0+674 do km 1+324 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku
77_2018.pdfZarządzenie Nr 77/2018 (77_2018.pdf - 257.284 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:22:41 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie umorzenia pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec
78_2018.pdfZarządzenie Nr 78/2018 (78_2018.pdf - 257.214 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:23:17 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: Remont drogi gminnej Ławy-Morawianki nr 357022T od km 0+000 do km 0+490 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku
79_2018.pdfZarządzenie Nr 79/2018 (79_2018.pdf - 816.28 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:23:37 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Opatowiec na rok 2018
83_2018.pdfZarządzenie Nr 83/2018 (83_2018.pdf - 1874.719 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:24:06 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
85_2018.pdfZarządzenie Nr 85/2018 (85_2018.pdf - 1129.083 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:24:23 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
86_2018.pdfZarządzenie Nr 86/2018 (86_2018.pdf - 5945.221 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:25:32 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018-2033
87_2018.pdfZarządzenie Nr 87/2018 (87_2018.pdf - 253.35 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:26:40 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: Remont drogi gminnej Kamienna-Sokolina nr 357004T od km 0+000 do km 0+400 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku
88_2018.pdfZarządzenie Nr 88/2018 (88_2018.pdf - 4453.146 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 15:27:36 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Opatowiec na rok 2018
21_2018.pdfZarządzenie Nr 21/2018 (21_2018.pdf - 3249.21 KB)
Data publikacji: 2019-06-10 11:48:57 Redaktor: Radosław Szumilas
Opis: w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Opatowcu"

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 723

Wprowadził(a) do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2018-12-18 12:59:13
Opublikował(a): Bartosz Jasiński, data publikacji: 2018-12-18 13:44:29
Ostatnia zmiana: Radosław Szumilas, data: 2019-06-10 11:46:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony