ROK 2020

Wersja do druku


Załączone pliki
SKMBT_C22020061612510.pdfWyniki głosowań uchwały Nr XX/87/2020 (SKMBT_C22020061612510.pdf - 230.931 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 13:12:31 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
XLUNKMBUQL.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXI/88/2020 (XLUNKMBUQL.pdf - 21.042 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 12:19:57 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady miejskiej w Opatowcu na 2020 rok
CBSXFPMXCB.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXI/89/2020 (CBSXFPMXCB.pdf - 21.066 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 12:21:13 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady miejskiej w Opatowcu na 2020 rok
MJISPDUKNQ.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXI/90/2020 (MJISPDUKNQ.pdf - 21.23 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 12:23:57 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Opatowiec środków stanowiących fundusz sołecki
YEBXURITPI.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXI/91/2020 (YEBXURITPI.pdf - 21.084 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 12:24:43 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
LQPNLIJJHV.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXI/92/2020 (LQPNLIJJHV.pdf - 21.308 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 12:26:14 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
EYXLSLNQTP.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXI/93/2020 (EYXLSLNQTP.pdf - 21.163 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 12:28:04 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatowiec w roku szkolnym 2019/2020
TEKCQEIPDK.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXI/94/2020 (TEKCQEIPDK.pdf - 20.994 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 12:29:30 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok
TJNPMQPNCF.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXI/95/2020 (TJNPMQPNCF.pdf - 21.108 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 12:30:54 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
LDHKWBYTIW.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXII/96/2020 (LDHKWBYTIW.pdf - 20.975 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 12:32:41 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok
HWEHPWKYYP.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXII/97/2020 (HWEHPWKYYP.pdf - 21.082 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 12:33:32 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
SKMBT_C22020061613060.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXIII/98/2020 (SKMBT_C22020061613060.pdf - 250.966 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 13:28:46 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2020 roku
ISQISFFCIJ.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXIV/99/2020 (ISQISFFCIJ.pdf - 20.755 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 13:31:54 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 roku
EXPVPPSIXY.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXIV/100/2020 (EXPVPPSIXY.pdf - 20.926 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 13:33:14 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
YRWDXTDDHD.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXIV/101/2020 (YRWDXTDDHD.pdf - 21.144 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 13:34:23 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
ULBJPXRIJG.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXIV/102/2020 (ULBJPXRIJG.pdf - 20.935 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 13:35:33 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec
DQNXRINEUB.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXIV/103/2020 (DQNXRINEUB.pdf - 21.511 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 13:36:29 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
PFWYVKSCVI.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXIV/104/2020 (PFWYVKSCVI.pdf - 21.249 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 13:37:42 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
MYXIMFLITP.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXIV/105/2020 (MYXIMFLITP.pdf - 21.084 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 13:40:19 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opatowiec
PTXQHJDCPJ.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXIV/106/2020 (PTXQHJDCPJ.pdf - 21.064 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 13:41:37 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
YLMYXNBPND.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXIV/107/2020 (YLMYXNBPND.pdf - 21.076 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 13:44:42 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok na terenie Gminy Opatowiec
VGVYDUIISG.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXIV/108/2020 (VGVYDUIISG.pdf - 20.969 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 13:48:59 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok na terenie Gminy Opatowiec
QKWNBBKKCF.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXIV/109/2020 (QKWNBBKKCF.pdf - 20.965 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 13:49:57 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Ławy
QCPDKPNSRN.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXIV/110/2020 (QCPDKPNSRN.pdf - 20.956 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 13:52:01 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Krzczonów
PWUPPBNHPV.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXIV/111/2020 (PWUPPBNHPV.pdf - 20.964 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 13:52:43 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Opatowiec
FXFNWRVCMB.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXV/112/2020 (FXFNWRVCMB.pdf - 20.982 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:31:17 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec wotum zaufania
EPQMSJWEVB.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXV/113/2020 (EPQMSJWEVB.pdf - 21.031 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:31:54 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
IVDWNIPIHP.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXV/114/2020 (IVDWNIPIHP.pdf - 21.113 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:37:12 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019
WVHWEXWDQK.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXV/115/2020 (WVHWEXWDQK.pdf - 20.933 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:39:44 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok
BRCXHFTMIJ.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXV/116/2020 (BRCXHFTMIJ.pdf - 21.041 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:41:02 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
EHQMBUQFRH.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXV/117/2020 (EHQMBUQFRH.pdf - 21.007 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:43:16 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
XJTPRCYSLH.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXV/118/2020 (XJTPRCYSLH.pdf - 21.237 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:44:25 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz określenie stawki opłaty podwyższonej
PSGNYERTBU.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXV/119/2020 (PSGNYERTBU.pdf - 21.205 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:45:35 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opatowiec
SKMBT_C22020081010300.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXVI/120/2020 (SKMBT_C22020081010300.pdf - 234.099 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:47:31 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok
SKMBT_C22020081010301.pdfWynik głosowania Uchwały Nr XXVI/121/2020 (SKMBT_C22020081010301.pdf - 243.437 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:48:02 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 441

Wprowadził(a) do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2020-06-16 12:14:17
Opublikował(a): Bartosz Jasiński, data publikacji: 2020-06-18 08:27:53
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2020-08-10 10:29:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony