2022Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-03-02 09:10:18

"Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Opatowiec Ławy PR01 -DK79 od km 292 + 330 do km 292 + 430 - przewidzianej do realizacji w pasie drogi krajowej nr 79, nr ew. działek 45/2-GDDKiA, 82 - Gmina Opatowiec, 107/1 - GDDKiA w Gminie Opatowiec, powiat kazimierski"

"Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Opatowiec w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 w miejscowości Ławy Urzuty PR02/03 - DK79 od km 290 + 670 do km 291 + 960"

 "Budowa sieci elektroenergetycznej doziemnej kablowej do 1 kV oświetlenia zewnętrznego o długości 520 metrów w pasie drogi krajowej nr 79 w miejscowości Ławy w gm. Opatowiec w km ok 282 + 280 do 282 + 760"

 "Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 na terenie Gminy Opatowiec, Chwalibogowice i Kraśniów PR08 do km 282 + 800 do km 283 +530"

"Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi krajowej nr 79 na terenie Gminy Opatowiec, Opatowiec PR07 - DK79 od km ok. 284 + 70 do 284 + 620"

 "Budowa sieci elektroenergetycznej doziemnej kablowej do 1kV oświetlenia zewnętrznego o długości 970 metrów, w pasie drogi krajowej nr 79 w miejscowości Rogów w gm. Opatowiec w km ok. od 287 + 200 do 288 + 170" 

" Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej 79 na terenie gminy Opatowiec Rogów PR05 - DK70 od km 288 + 176 do km 288 + 520"

 " Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej 79 na terenie gminy Opatowiec Rogów i Wyszogród PR04 - DK79 od km 288 + 790 do km 289 + 600"


 

 

 

 
Powrót