Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii organizacji pozarządowych, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy opatowiec, w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

 

Formą konsultacji jest:

1)      złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,

2)      złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały,

Opinie w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mail: gmina@opatowiec.pl, opinie w formie papierowej przesyłane są na adres Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 2 listopada 2021 r. do dnia 10 listopada 2021 r. 

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i jej danych rejestrowych (adresowych) oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie i uwagi co do treści konsultowanego dokumentu.

 

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 223

Wprowadził(a) do systemu: Radosław Szumilas, data: 2021-11-02 10:09:34
Opublikował(a): Radosław Szumilas, data publikacji: 2021-11-02 10:34:51
Ostatnia zmiana: Radosław Szumilas, data: 2021-11-02 10:34:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony