2005 rok

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy w Opatowcu z 2005 roku

Załączone pliki:

XXII/128/2005
(u128-2005.pdf - 379.631 KB) Data publikacji: 2012-01-26 09:44:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2005 rok

XXII/129/2005
(u129-2005.pdf - 984.915 KB) Data publikacji: 2012-01-26 09:46:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie :gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

XXII/130/2005
(u130-2005.pdf - 117.608 KB) Data publikacji: 2012-01-26 09:46:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy

XXIII/131/2005
(u131-2005.pdf - 43.778 KB) Data publikacji: 2012-01-26 09:48:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystapienia Gminy opatowiec do Związku Mięzygminnego pod nazwą Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie

XXIII/132/2005
(u132-2005.pdf - 377.23 KB) Data publikacji: 2012-01-26 09:51:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

XXIII/133/2005
(u133-2005.pdf - 58.968 KB) Data publikacji: 2012-01-26 09:53:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych dizałających na terenie gminy Opatowiec

XXIV/134/2005
(u134-2005.pdf - 1168.776 KB) Data publikacji: 2012-01-26 09:56:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

XXIV/135/2005
(u135-2005.pdf - 48.169 KB) Data publikacji: 2012-01-26 09:57:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Opatowiec do Związku Międzygminnego pod nazwą Ekologiczny Związek Gospodarki Opadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie

XXIV/136/2005
(u136-2005.pdf - 45.921 KB) Data publikacji: 2012-01-26 09:59:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opatowiec na lata 2004-2006 i perspektywicznie na lata 2007-2013.

XXV/137/2005
(u137-2005.pdf - 48.097 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:00:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: wsprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

XXV/138/2005
(u138-2005.pdf - 463.721 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:01:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przyjecia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatowiec

XXV/139/2005
(u139-2005.pdf - 105.767 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:02:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych

XXV/140/2005
(u140-2005.pdf - 33.822 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:03:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego gminy

XXVI/141/2005
(u141-2055.pdf - 180.165 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:04:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

XXVI/142/2005
(u142-2005.pdf - 622.109 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:05:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Związku Międzygminnego Nida 2000 z siedziba w Solcu-Zdroju

XXVI/143/2005
(u143-2005.pdf - 79.363 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:06:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

XXVII/144/2005
(u144-2005.pdf - 57.995 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:06:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

XXVIII/145/2005
(u145-2005.pdf - 56.027 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:10:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia zasad sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Opatowiec położonego w miejscowości Kamienna na rzecz Pani Elżbiety Jałocha oraz nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na gruncie budynków , budowli i innych urządzeń

XXVIII/146/2005
(u146-2005.pdf - 50.537 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:10:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych

XXVIII/147/2005
(u147-2005.pdf - 51.029 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:11:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych

XXVIII/148/2005
(u148-2005.pdf - 39.679 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:12:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych

XXVIII/149/2005
(u149-2005.pdf - 46.686 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:12:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych

XXVIII/150/2005
(u150-2005.pdf - 98.79 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:13:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

XXIX/151/2005
(u151-2005.pdf - 568.283 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:14:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków

XXIX/152/2005
(u152-2005.pdf - 41.214 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:15:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: zmieniająca uchwałę Nr VIII/55/2003 z dnia 9 lipca 2003

XXIX/153/2005
(u153-2005.pdf - 192.085 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:16:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

XXX/154/2005
(u154-2005.pdf - 227.856 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:16:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie stawek podatku od środków transportowych

XXX/155/2005
(u155-2005.pdf - 108.251 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:17:43 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXX/156/2005
(u156-2005.pdf - 719.192 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:18:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowych

XXX/157/2005
(u157-2005.pdf - 62.754 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:19:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: zmieniająca uchwałę Nr XX/116/2004 z dnia 11 grudnia 2004

XXX/158/2005
(u158-2005.pdf - 92.744 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:21:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody z urządzeń sieci komunalnej i odprowadzanie ścieków w gminie Opatowiec

XXX/159/2005
(u159-2005.pdf - 79.494 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:22:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia wyskokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania dopadów komunalnych

XXX/160/2005
(u160-2005.pdf - 83.147 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:23:22 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

XXX/162/2005
(u162-2005.pdf - 1039.666 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:24:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Opatowiec

XXX/163/2005
(u163-2005.pdf - 36.589 KB) Data publikacji: 2012-01-26 10:25:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych "EKOROL"

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1999

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2009-09-17 08:56:58
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2010-12-21 14:15:20
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2012-01-26 10:25:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony