Rok 2008

Wersja do druku

Budżet Gminy Opatowiec w 2008 roku

Załączone pliki:

Uchwała XV/77/2008
(Uchwala-2008.pdf - 714.042 KB) Data publikacji: 2012-01-13 10:34:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.

Załacznik Nr1 do uchwały nr XV/77/2008
(Zalacznik1_do uchwaly.pdf - 785.552 KB) Data publikacji: 2012-01-13 10:36:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Dochody budżetu Gminy na 2008r.

Załacznik Nr2 do uchwały nr XV/77/2008
(Zalacznik2_do uchwaly.pdf - 1574.731 KB) Data publikacji: 2012-01-13 10:37:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Wydatki budżetu gminy na 2008r.

Załacznik Nr3 do uchwały nr XV/77/2008
(Zalacznik3_do uchwaly.pdf - 634.882 KB) Data publikacji: 2012-01-13 10:39:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2008-2010

Załacznik Nr3a do uchwały nr XV/77/2008
(Zalacznik3a_do uchwaly.pdf - 350.477 KB) Data publikacji: 2012-01-13 10:39:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.

Załacznik Nr4 do uchwały nr XV/77/2008
(Zalacznik4_ do uchwaly.pdf - 256.547 KB) Data publikacji: 2012-01-13 10:41:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2008r.

Załacznik Nr4a do uchwały nr XV/77/2008
(Zalacznik4a_do uchwaly.pdf - 345.563 KB) Data publikacji: 2012-01-13 10:45:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2008r.

Załacznik Nr5 do uchwały nr XV/77/2008
(Zalacznik5_do uchwaly.pdf - 415.013 KB) Data publikacji: 2012-01-13 10:46:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Przychody i rozchody w 2008r.

Załacznik Nr6 do uchwały nr XV/77/2008
(Zalacznik6_do uchwaly.pdf - 437.141 KB) Data publikacji: 2012-01-13 10:50:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.

Załacznik Nr7 do uchwały nr XV/77/2008
(Zalacznik7_do uchwaly.pdf - 351.542 KB) Data publikacji: 2012-01-13 10:51:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizaowanych na podstawie porozumien z organami administracji rządowej w 2008r.

Załacznik Nr8 do uchwały nr XV/77/2008
(Zalacznik8_do uchwaly.pdf - 609.143 KB) Data publikacji: 2012-01-13 10:55:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na postawie porozumien (umów)między jednostkami samozrządu terytorialnego w 2008r.

Załacznik Nr9 do uchwały nr XV/77/2008
(Zalacznik9_do uchwaly.pdf - 403.163 KB) Data publikacji: 2012-01-13 11:00:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gospodartsw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych w 2008r.

Załacznik Nr10 do uchwały nr XV/77/2008
(Zalacznik10_do uchwaly.pdf - 242.698 KB) Data publikacji: 2012-01-13 11:01:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Dotacje przedmiotowe w 2008r.

Załacznik Nr11 do uchwały nr XV/77/2008
(Zalacznik11_do uchwaly.pdf - 175.688 KB) Data publikacji: 2012-01-13 11:07:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Dotacje podmiotowe w 2008r.

Załacznik Nr12 do uchwały nr XV/77/2008
(Zalacznik12_do uchwaly.pdf - 258.896 KB) Data publikacji: 2012-01-13 11:08:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XXI/104/2008
(104-zm2008.pdf - 223.671 KB) Data publikacji: 2012-01-13 11:10:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.

Uchwała Nr XXII/106/2008
(uchwala_zm-budz.pdf - 1229.558 KB) Data publikacji: 2012-01-13 11:12:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.

Uchwała Nr XXII/105/2008
(uchwa-zm.bud_105.pdf - 146.106 KB) Data publikacji: 2012-01-13 11:12:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.

Informacja z wykonania budżetu Biblioteki
(informacja-biblioteka.pdf - 360.566 KB) Data publikacji: 2012-01-13 11:14:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Sprawozdanie z wykonania budżetu -Ośrodek Zdrowia w Krzczonowie
(informacja-osrodek-krzczonow.pdf - 299.179 KB) Data publikacji: 2012-01-13 11:15:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Sprawozdanie z wykonania budżetu -Ośrodek Zdrowia w Opatowcu
(informacja-osr-Opatowiec.pdf - 345.809 KB) Data publikacji: 2012-01-13 11:16:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Informacja z wykonania budżetu gminy za 2008r.
(informacja-wykonanie2008.pdf - 221.931 KB) Data publikacji: 2012-01-13 11:16:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1559

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2010-02-05 10:27:40
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2010-11-25 14:42:09
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2012-01-13 11:21:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony