2016

Wersja do druku


Załączone pliki
ZWG_1_2016.pdfZarządzenie Nr 1/2016 (ZWG_1_2016.pdf - 195.354 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:17:30 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/2015 Wójta Gminy Opatowiec z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy Opatowiec
ZWG_4A_2016.pdfZarządzenie Nr 4A/2016 (ZWG_4A_2016.pdf - 607.989 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:18:19 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie przeprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Opatowcu
ZWG_5_2016.pdfZarządzenie Nr 5/2016 (ZWG_5_2016.pdf - 460.7 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:18:52 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
ZWG_6_2016.pdfZarządzenie Nr 6/2016 (ZWG_6_2016.pdf - 857.769 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:19:20 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2016
ZWG_7_2016.pdfZarządzenie Nr 7/2016 (ZWG_7_2016.pdf - 769.908 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:20:21 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2016
ZWG_8_2016.pdfZarządzenie Nr 8/2016 (ZWG_8_2016.pdf - 390.036 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:21:53 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2015 Wójta Gminy Opatowiec z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ZWG_12_2016.pdfZarządzenie Nr 12/2016 (ZWG_12_2016.pdf - 583.764 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:22:31 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
ZWG_13_2016.pdfZarządzenie Nr 13/2016 (ZWG_13_2016.pdf - 591.155 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:23:00 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
ZWG_17_2016.pdfZarządzenie Nr 17/2016 (ZWG_17_2016.pdf - 1234.221 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:43:14 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
ZWG_18_2016.pdfZarządzenie Nr 18/2016 (ZWG_18_2016.pdf - 275.588 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:43:42 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Dostawa koparko – ładowarki na potrzeby Urzędu Gminy w Opatowcu
ZWG_19_2016.pdfZarządzenie Nr 19/2016 (ZWG_19_2016.pdf - 333.402 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:44:09 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej
ZWG_20_2016.pdfZarządzenie Nr 20/2016 (ZWG_20_2016.pdf - 321.295 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:44:33 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej
ZWG_21_2016.pdfZarządzenie Nr 21/2016 (ZWG_21_2016.pdf - 331.946 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:45:10 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej
ZWG_22_2016.pdfZarządzenie Nr 22/2016 (ZWG_22_2016.pdf - 333.852 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:45:43 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej
ZWG_23_2016.pdfZarządzenie Nr 23/2016 (ZWG_23_2016.pdf - 344.921 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:52:45 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej
ZWG_24_2016.pdfZarządzenie Nr 24/2016 (ZWG_24_2016.pdf - 933.301 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:53:20 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2016
ZWG_25_2016.pdfZarządzenie Nr 25/2016 (ZWG_25_2016.pdf - 390.382 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:53:50 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
ZWG_26_2016.pdfZarządzenie Nr 26/2016 (ZWG_26_2016.pdf - 244.637 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:54:43 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie określenia normy zużycia paliwa koparko – ładowarki KOMATSU WB 93R
ZWG_26A_2016.pdfZarządzenie Nr 26A/2016 (ZWG_26A_2016.pdf - 814.184 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:56:13 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2016
ZWG_26B_2016.pdfZarządzenie Nr 26B/2016 (ZWG_26B_2016.pdf - 1100.288 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:57:36 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
ZWG_27_2016.pdfZarządzenie Nr 27/2016 (ZWG_27_2016.pdf - 323.077 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:58:40 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie upoważnienia dla kierownika jednostki organizacyjnej
ZWG_28_2016.pdfZarządzenie Nr 28/2016 (ZWG_28_2016.pdf - 234.185 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 08:59:25 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
ZWG_29_2016.pdfZarządzenie Nr 29/2016 (ZWG_29_2016.pdf - 238.614 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 09:00:06 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
ZWG_30_2016.pdfZarządzenie Nr 30/2016 (ZWG_30_2016.pdf - 265.834 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 09:03:24 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
ZWG_31_2016.pdfZarządzenie Nr 31/2016 (ZWG_31_2016.pdf - 257.829 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 09:05:25 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
ZWG_32_2016.pdfZarządzenie Nr 32/2016 (ZWG_32_2016.pdf - 236.189 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 09:06:28 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
ZWG_33_2016.pdfZarządzenie Nr 33/2016 (ZWG_33_2016.pdf - 250.094 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 09:07:04 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
ZWG_34_2016.pdfZarządzenie Nr 34/2016 (ZWG_34_2016.pdf - 248.484 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 09:07:50 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego
ZWG_35_2016.pdfZarządzenie Nr 35/2016 (ZWG_35_2016.pdf - 303.35 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 09:08:14 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej
ZWG_36_2016.pdfZarządzenie Nr 36/2016 (ZWG_36_2016.pdf - 303.189 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 09:08:39 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej
ZWG_37_2016.pdfZarządzenie Nr 37/2016 (ZWG_37_2016.pdf - 663.644 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 09:09:27 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie powołania Zespołu ds. Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016 - 2023
ZWG_38_2016.pdfZarządzenie Nr 38/2016 (ZWG_38_2016.pdf - 462.559 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 09:10:04 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
ZWG_39_2016.pdfZarządzenie Nr 39/2016 (ZWG_39_2016.pdf - 280.492 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 09:10:42 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: Remont drogi gminnej nr 357001T Kocina – Kresy Kocińskie od km 0+000 do km 1+096, Remont drogi gminnej nr 357045T ul. Polna od km 0+000 do km 0+253 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2016 roku.
ZWG_40_2016.pdfZarządzenie Nr 40/2016 (ZWG_40_2016.pdf - 257.746 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 09:11:41 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót pod nazwą: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rogów dz. nr 469 od km 0+000 do km 0+212 na dł. 212 mb
ZWG_41_2016.pdfZarządzenie Nr 41/2016 (ZWG_41_2016.pdf - 636.372 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 09:12:39 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: W sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2016
ZWG_42_2016.pdfZarządzenie Nr 42/2016 (ZWG_42_2016.pdf - 396.256 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 09:14:35 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów
z_43_2016.pdfZarządzenie Nr 43/2016 (z_43_2016.pdf - 322.451 KB)
Data publikacji: 2017-01-19 13:41:17 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Opatowiec
ZWG_44_2016.pdfZarządzenie Nr 44/2016 (ZWG_44_2016.pdf - 219.566 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:30:10 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_45_2016.pdfZarządzenie Nr 45/2016 (ZWG_45_2016.pdf - 221.334 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:30:57 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_46_2016.pdfZarządzenie Nr 46/2016 (ZWG_46_2016.pdf - 220.187 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:31:17 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_47_2016.pdfZarządzenie Nr 47/2016 (ZWG_47_2016.pdf - 242.081 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:31:36 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_48_2016.pdfZarządzenie Nr 48/2016 (ZWG_48_2016.pdf - 223.829 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:31:57 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_49_2016.pdfZarządzenie Nr 49/2016 (ZWG_49_2016.pdf - 317.02 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:32:13 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_50_2016.pdfZarządzenie Nr 50/2016 (ZWG_50_2016.pdf - 455.928 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:32:43 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_51_2016.pdfZarządzenie Nr 51/2016 (ZWG_51_2016.pdf - 316.542 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:33:30 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_52_2016.pdfZarządzenie Nr 52/2016 (ZWG_52_2016.pdf - 369.75 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:33:49 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_53_2016.pdfZarządzenie Nr 53/2016 (ZWG_53_2016.pdf - 495.214 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:34:08 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_54_2016.pdfZarządzenie Nr 54/2016 (ZWG_54_2016.pdf - 364.165 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:34:25 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_55_2016.pdfZarządzenie Nr 55/2016 (ZWG_55_2016.pdf - 332.109 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:35:00 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_56_2016.pdfZarządzenie Nr 56/2016 (ZWG_56_2016.pdf - 304.702 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:35:35 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_57_2016.pdfZarządzenie Nr 57/2016 (ZWG_57_2016.pdf - 1731.357 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:36:07 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_61_2016.pdfZarządzenie Nr 61/2016 (ZWG_61_2016.pdf - 1124.566 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:36:35 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_62_2016.pdfZarządzenie Nr 62/2016 (ZWG_62_2016.pdf - 931.481 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:37:04 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_63_2016.pdfZarządzenie Nr 63/2016 (ZWG_63_2016.pdf - 304.816 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:38:23 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_64_2016.pdfZarządzenie Nr 64/2016 (ZWG_64_2016.pdf - 276.607 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:38:41 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_65_2016.pdfZarządzenie Nr 65/2016 (ZWG_65_2016.pdf - 262.945 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:39:00 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_67_2016.pdfZarządzenie Nr 67/2016 (ZWG_67_2016.pdf - 4335.355 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:40:01 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_68_2016.pdfZarządzenie Nr 68/2016 (ZWG_68_2016.pdf - 789.09 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:41:31 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_69_2016.pdfZarządzenie Nr 69/2016 (ZWG_69_2016.pdf - 1139.686 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:42:03 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_70_2016.pdfZarządzenie Nr 70/2016 (ZWG_70_2016.pdf - 339.943 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:42:25 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_71_2016.pdfZarządzenie Nr 71/2016 (ZWG_71_2016.pdf - 223.393 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:42:45 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_72_2016.pdfZarządzenie Nr 72/2016 (ZWG_72_2016.pdf - 1980.17 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:43:22 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_73_2016.pdfZarządzenie Nr 73/2016 (ZWG_73_2016.pdf - 263.912 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:43:45 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_75_2016.pdfZarządzenie Nr 75/2016 (ZWG_75_2016.pdf - 265.724 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:44:04 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_76_2016.pdfZarządzenie Nr 76/2016 (ZWG_76_2016.pdf - 1029.473 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:44:30 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_77_2016.pdfZarządzenie Nr 77/2016 (ZWG_77_2016.pdf - 1052.728 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:44:59 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_78_2016.pdfZarządzenie Nr 78/2016 (ZWG_78_2016.pdf - 958.78 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:45:29 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_79_2016.pdfZarządzenie Nr 79/2016 (ZWG_79_2016.pdf - 264.441 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:02:43 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_81_2016.pdfZarządzenie Nr 81/2016 (ZWG_81_2016.pdf - 294.614 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:03:03 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_82_2016.pdfZarządzenie Nr 82/2016 (ZWG_82_2016.pdf - 306.381 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:03:25 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_83_2016.pdfZarządzenie Nr 83/2016 (ZWG_83_2016.pdf - 276.341 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:03:47 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_84_2016.pdfZarządzenie Nr 84/2016 (ZWG_84_2016.pdf - 233.532 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:04:07 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_86_2016.pdfZarządzenie Nr 86/2016 (ZWG_86_2016.pdf - 262.07 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:04:38 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_87_2016.pdfZarządzenie Nr 87/2016 (ZWG_87_2016.pdf - 245.967 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:05:01 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_88_2016.pdfZarządzenie Nr 88/2016 (ZWG_88_2016.pdf - 1152.771 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:09:29 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_89_2016.pdfZarządzenie Nr 89/2016 (ZWG_89_2016.pdf - 238.317 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:09:47 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_90_2016.pdfZarządzenie Nr 90/2016 (ZWG_90_2016.pdf - 845.073 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:10:11 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_91_2016.pdfZarządzenie Nr 91/2016 (ZWG_91_2016.pdf - 623.025 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:10:39 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_92_2016.pdfZarządzenie Nr 92/2016 (ZWG_92_2016.pdf - 1994.735 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:12:01 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_94_2016.pdfZarządzenie Nr 94/2016 (ZWG_94_2016.pdf - 321.529 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:17:35 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_95_2016.pdfZarządzenie Nr 95/2016 (ZWG_95_2016.pdf - 671.832 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:17:58 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_96_2016.pdfZarządzenie Nr 96/2016 (ZWG_96_2016.pdf - 1569.205 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:18:28 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_97_2016.pdfZarządzenie Nr 97/2016 (ZWG_97_2016.pdf - 678.364 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:29:39 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_98_2016.pdfZarządzenie Nr 98/2016 (ZWG_98_2016.pdf - 656.7 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:55:39 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_99_2016.pdfZarządzenie Nr 99/2016 (ZWG_99_2016.pdf - 2565.134 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:56:16 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_100_2016.pdfZarządzenie Nr 100/2016 (ZWG_100_2016.pdf - 568.057 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:56:41 Redaktor: Radosław Fitek
ZWG_101_2016.pdfZarządzenie Nr 101/2016 (ZWG_101_2016.pdf - 210.984 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 11:57:46 Redaktor: Radosław Fitek

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1246

Wprowadził(a) do systemu: Radosław Fitek, data: 2016-07-20 08:12:43
Opublikował(a): Radosław Fitek, data publikacji: 2016-07-21 08:39:19
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2017-03-07 09:27:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony