Publicznie dostępny wykaz danych informacji o środowisku

Wersja do druku

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, określonych w art. 19 ust. 2 i znajdujących się w ich posiadaniu, a także, zgodnie z art. 19 ust. 6 obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Udostępnieniu podlegają również informacje określone w art. 19 ust. 3, choć ich umieszczenie w wykazie nie jest obligatoryjne.

Obowiązek udostępniania informacji dotyczy:


Układ wykazu definiuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 110, poz. 1058).

Wykaz dostarcza informacji o dokumentach i jest swego rodzaju wskazówką, jak i gdzie ich szukać oraz informacji na temat realizacji procesów administracyjnych przez poszczególne organy, np. czy dany podmiot posiada stosowne zezwolenia na korzystanie ze środowiska, czy dla danego wniosku wydana została decyzja, itp.

Wykaz danych składa się ze:
spisów kart informacyjnych;

oraz kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów – wzory kart określają formularze A-H dla poszczególnych kategorii dokumentów, o których umieszczenie informacji w wykazie jest obowiązkowe oraz formularz I - dla dokumentów oraz danych, o których umieszczenie informacji w wykazie jest nieobowiązkowe. Karty, w zależności od kategorii dokumentu, zawierają różne informacje m. in.: numer wpisu dokumentu w wykazie, zakres przedmiotowy sprawy lub opis dokumentu, datę powstania, nazwę podmiotu, organu wydającego daną decyzję, a także ewentualne zastrzeżenia dotyczące udostępniania treści dokumentu.

Karty informacyjne prowadzone są dla każdego dokumentu oddzielnie. Dokumenty, o których umieszczenie informacji w wykazie jest obowiązkowe podzielone są na następujące kategorie:


Nie jest obowiązkowe umieszczenie w wykazie kart informacyjnych (tworzonych w oparciu o formularz I) dla innych informacji w postaci dokumentów, danych gromadzonych w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej lub baz danych na innych nośnikach, dotyczących:

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych

Zawiadomienie

Decyzje

Rok 2012

Rok 2013

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5512

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2007-03-30 09:02:13
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2007-03-30 09:02:26
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2012-01-30 11:54:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony