Wybory Samorządowe 2014

Wersja do druku

.

Załączone pliki:

Obwieszczenie
(obw_wyb1.pdf - 164.423 KB) Data publikacji: 2014-09-05 08:18:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji wyborczej w Opatowcu w wyborach do rady Gminy Opatowiec zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 62/2014
(z62-2014.pdf - 118.465 KB) Data publikacji: 2014-09-05 08:31:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I
(SAM 2014 DKC1-postanowienie_TKW_Wojewodzka.pdf - 445.252 KB) Data publikacji: 2014-09-24 08:32:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
(SAM 2014 DKC2-postanowienie_TKW.pdf - 706.89 KB) Data publikacji: 2014-09-24 08:33:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
(inf-kom.wyb-2014.pdf - 227.464 KB) Data publikacji: 2014-09-26 13:35:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: o składzie Komisji,jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta Gminy

Zarządzenie Nr 70a/2014
(z70a-2014.pdf - 48.823 KB) Data publikacji: 2014-10-17 15:16:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 71/2014
(z71-2014.pdf - 61.715 KB) Data publikacji: 2014-10-17 15:18:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korenspondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 72/2014
(z72-2014.pdf - 41.483 KB) Data publikacji: 2014-10-17 15:19:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej

Obwieszczenie Wójta Gminy
(obwieszczenie_.pdf - 79.175 KB) Data publikacji: 2014-10-17 15:21:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowcu
(komunikat GTKW.pdf - 26.373 KB) Data publikacji: 2014-10-21 15:02:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy
(obw_o_zar_kandydatach.pdf - 47.877 KB) Data publikacji: 2014-10-24 15:55:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych
(info-dla cz.pdf - 54.427 KB) Data publikacji: 2014-10-24 15:56:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej
(uchw-4.pdf - 32.02 KB) Data publikacji: 2014-10-24 15:59:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Opatowiec

Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej
(uchw-5.pdf - 35.496 KB) Data publikacji: 2014-10-24 16:00:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Opatowiec

Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej
(uch_nr6.pdf - 126.879 KB) Data publikacji: 2014-10-24 16:00:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowcu
(obw_GKW_rad.pdf - 148.398 KB) Data publikacji: 2014-10-24 16:03:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Opatowiec

Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców
(inf_udostp_spisu.pdf - 27.631 KB) Data publikacji: 2014-10-27 14:22:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Informacja obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
(inf_obw_1.pdf - 42.812 KB) Data publikacji: 2014-10-27 14:23:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Informacja obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
(inf_obw_2.pdf - 43.265 KB) Data publikacji: 2014-10-27 14:24:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Informacja obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3
(inf_obw_3.pdf - 43.059 KB) Data publikacji: 2014-10-27 14:24:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
(wzory_informacji_o_sposobie_g_osowania_i_warunkach_wa_no_ci_g_osu_pdf.pdf - 1193.828 KB) Data publikacji: 2014-11-14 14:11:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej
(uchw_TKW_7.pdf - 51.899 KB) Data publikacji: 2014-11-14 16:04:54 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia wzoru i zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Wójta Gminy Opatowiec zarządzonych na dzień 16 listopada 2014t.

Uchwała Nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej
(uchw_TKW_8.pdf - 71.929 KB) Data publikacji: 2014-11-14 16:06:22 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia wzoru i zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do rady Gminy Opatowiec zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 81/2014
(z81-2014.pdf - 48.714 KB) Data publikacji: 2014-11-14 16:08:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zbiorczy protokół wyników głosowania na Wójta Gminy
(protokol-wojt.pdf - 578.284 KB) Data publikacji: 2014-11-19 08:15:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Zbiorczy protokół wyników głosowania do Rady Gminy
(protokol-rada.pdf - 6860.233 KB) Data publikacji: 2014-11-19 08:18:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I
(SAM 2014 - Obwieszczenie_WBP_Opatowiec.pdf - 35.007 KB) Data publikacji: 2014-11-28 09:45:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I
(Obwieszczenie rada_wyciag Opatowiec.pdf - 71.592 KB) Data publikacji: 2014-11-28 09:47:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2550

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2014-09-04 09:39:10
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2014-09-04 09:40:07
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2014-11-28 09:47:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony