WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 r. - informacje ogólne

Wersja do druku

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 r. - informacje ogólne

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Obwieszczenie Państwowej komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019

Zarządzenie nr 164/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Zarządzenie nr 165/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 10 września 2019 roku podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 17 września 2019 r.

 Protokół z przeprowadzonego losowania kandydatów na członków Obwodowy Komisji Wyborczych

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych