Konsultacje społeczne dot.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2015 roku

Wersja do druku

Podaje się do publicznej wiadomości, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznej projekt uchwały dotyczący programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2015 roku. Uwagi i opinie powinny być wniesione do Urzędu Gminy w Opatowcu w formie pisemnego stanowiska bądź na e-mail Gminy Opatowiec gmina@opatowiec.pl z dopiskiem „dotyczy konsultacji projektów aktów prawa miejscowego” w terminie do dnia 26 marca 2015 r. Uwagi, opinie zgłoszone do projektów aktów prawa miejscowego są następnie przedkładane Radzie Gminy Opatowiec, która może je uwzględnić przy podejmowaniu uchwały będącej przedmiotem konsultacji. Konsultacje nie są wiążące i nie stanowią podstawy do żądania przez podmiot biorący udział w konsultacjach uwzględnienia jego stanowiska w uchwale podjętej przez Radę Gminy.

Załączone pliki:

projekt uchwały
(projekt uchwaly_.pdf - 724.622 KB) Data publikacji: 2015-03-20 09:27:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2015 roku

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 783

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Krupa, data: 2015-01-16 22:29:52
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2015-03-20 09:28:26
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2015-03-20 09:28:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony