Konsultacje społeczne dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2016 roku

Wersja do druku

Podaje się do publicznej wiadomości, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznej projekt uchwały dotyczący programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2016 roku. Uwagi i opinie powinny być wniesione do Urzędu Gminy w Opatowcu w formie pisemnego stanowiska bądź na e-mail Gminy Opatowiec gmina@opatowiec.pl z dopiskiem „dotyczy konsultacji projektów aktów prawa miejscowego” w terminie do dnia 5 lutego 2016 r. Uwagi, opinie zgłoszone do projektów aktów prawa miejscowego są następnie przedkładane Radzie Gminy Opatowiec, która może je uwzględnić przy podejmowaniu uchwały będącej przedmiotem konsultacji. Konsultacje nie są wiążące i nie stanowią podstawy do żądania przez podmiot biorący udział w konsultacjach uwzględnienia jego stanowiska w uchwale podjętej przez Radę Gminy.


Załączone pliki:

Projekt uchwały
(konsultacje_program_opieki_nad_zwierzetami_2016.pdf - 185.89 KB) Data publikacji: 2016-01-28 09:00:59 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2016 roku.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 577

Wprowadził(a) do systemu: Radosław Fitek, data: 2016-01-28 08:59:39
Opublikował(a): Radosław Fitek, data publikacji: 2016-01-28 09:01:41
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2016-01-28 09:01:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony