Konsultacje społeczne dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2017 roku

Wersja do druku

Podaje się do publicznej wiadomości, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznej projekt uchwały dotyczący programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2017 roku. Uwagi i opinie powinny być wniesione do Urzędu Gminy w Opatowcu w formie pisemnego stanowiska bądź na e-mail Gminy Opatowiec gmina@opatowiec.pl z dopiskiem „dotyczy konsultacji projektów aktów prawa miejscowego” w terminie do dnia 23 lutego 2017 r. Uwagi, opinie zgłoszone do projektów aktów prawa miejscowego są następnie przedkładane Radzie Gminy Opatowiec, która może je uwzględnić przy podejmowaniu uchwały będącej przedmiotem konsultacji. Konsultacje nie są wiążące i nie stanowią podstawy do żądania przez podmiot biorący udział w konsultacjach uwzględnienia jego stanowiska w uchwale podjętej przez Radę Gminy.
Załączone pliki
Program_bezdomnosc_zwierzat_2017.pdfKonsultacje społeczne dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2017 roku (Program_bezdomnosc_zwierzat_2017.pdf - 209.461 KB)
Data publikacji: 2017-02-02 08:58:36 Redaktor: Radosław Fitek

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 297

Wprowadził(a) do systemu: Radosław Fitek, data: 2017-02-02 08:57:05
Opublikował(a): Radosław Fitek, data publikacji: 2017-02-02 08:59:00
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2017-02-06 13:57:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony