Konsultacje społeczne dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2018 roku

Wersja do druku

Podaje się do publicznej wiadomości, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznej projekt uchwały dotyczący programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2018 roku. Uwagi i opinie powinny być wniesione do Urzędu Gminy w Opatowcu w formie pisemnego stanowiska bądź na e-mail Gminy Opatowiec gmina@opatowiec.pl z dopiskiem „dotyczy konsultacji projektów aktów prawa miejscowego” w terminie do dnia 1 marca 2018 r. Uwagi, opinie zgłoszone do projektów aktów prawa miejscowego są następnie przedkładane Radzie Gminy Opatowiec, która może je uwzględnić przy podejmowaniu uchwały będącej przedmiotem konsultacji. Konsultacje nie są wiążące i nie stanowią podstawy do żądania przez podmiot biorący udział w konsultacjach uwzględnienia jego stanowiska w uchwale podjętej przez Radę Gminy.

Załączone pliki:

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 548

Wprowadził(a) do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2018-02-08 09:09:50
Opublikował(a): Bartosz Jasiński, data publikacji: 2018-02-08 09:12:24
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2018-02-08 09:12:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony