Opublikowano: 2021-12-09 20:19:21

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania i pielęgnacji zieleni oraz porządku na terenie Gminy Opatowiec

Wynik postepowania:
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane, dlatego też stosownie do zapisów art. 310 ustawy Pzp postępowanie unieważniono.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 97
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2021-11-17 10:35:33
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2021-11-17 10:35:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu