Opublikowano: 2021-12-03 21:27:03

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
„Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania i pielęgnacji zieleni oraz porządku na terenie Gminy Opatowiec"

Wynik postepowania:
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane, dlatego też stosownie do zapisów art. 310 ustawy Pzp postępowanie unieważniono.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 110
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2021-11-26 15:49:25
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2021-11-26 15:49:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu