Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 157

Data publikacji:
2018-11-14 12:17:41

Przedmiot: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opatowiec”

Treść przetargu:

ZAPYTANIE – SONDAŻ  RYNKU NR 37/2018

 

1.      Zamawiający:

Gmina Opatowiec

 ul. Rynek 3

28 – 520 Opatowiec

2.      Przedmiot zamówienia:

         

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opatowiec”

 

3.Termin realizacji zamówienia: 21.12.2018 – 20.12.2020

4. Kryteria wyboru oferty: w załączniku nr 1

5. Inne istotne warunki zamówienia:

w załączeniu

6. Sposób przygotowania oferty.

    Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty załącznik nr 2

7.Miejsce i termin złożenia ofert.

 Oferty można składać w następujący sposób:

  1. osobiście lub
  2. drogą pocztową na adres:

Gmina Opatowiec, ul. Rynek 3,  28-520 Opatowiec

      Oferty należy składać do: 30 listopada 2018 r. , godz. 11:00

      Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych

8.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i nazwisko: Bartosz Jasiński

Tel. 41-3518052 wew. 12

e-mail: przetargi@opatowiec.pl

 

9. Załączniki:

Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka.

Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Opatowiec, dotyczący części I zamówienia.

Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Opatowiec, dotyczący części II zamówienia.

Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Opatowiec, dotyczący części III zamówienia.

Załącznik nr 1d: Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczeni w systemie sum stałych, wykaz pojazdów, dotyczy cz. I, II. Zakładki nr 1, 2, 3.

Załącznik nr 2: Formularz „Oferta”.

Załącznik nr 3: Wzór umowy dotyczący części I zamówienia.

Załącznik nr 3a: Wzór umowy dotyczący części II zamówienia

Załącznik nr 3b: Wzór umowy dotyczący części III zamówienia

Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczące części I, II i III  zamówienia.

Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I zamówienia.    

Załącznik nr 6: Aktualny przebieg ubezpieczenia

 

 

 

 

 

2018.18.14 WÓJT GMINY OPATOWIEC

                     SŁAWOMIR KOWALCZYK

                                    /-/

                                                                                          (data, podpis Wójta Gminy )

 

Załączone pliki
zapytanie_ofertowe37_2018.docxZapytanie ofertowe (zapytanie_ofertowe37_2018.docx - 16.27 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 12:24:08 Redaktor: Bartosz Jasiński
SIWZ_ub.docSIWZ (SIWZ_ub.doc - 372.736 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 12:29:35 Redaktor: Bartosz Jasiński
zalacznik_nr1_ub.docxZałącznik Nr 1 (zalacznik_nr1_ub.docx - 23.763 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 12:30:00 Redaktor: Bartosz Jasiński
zalacznik_nr1a_ub.docxZałącznik Nr 1a (zalacznik_nr1a_ub.docx - 53.958 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 12:30:21 Redaktor: Bartosz Jasiński
zalacznik_nr1b_ub.docxZałącznik Nr 1b (zalacznik_nr1b_ub.docx - 26.764 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 12:30:43 Redaktor: Bartosz Jasiński
zalacznik_nr1c_ub.docxZałącznik Nr 1c (zalacznik_nr1c_ub.docx - 21.306 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 12:31:04 Redaktor: Bartosz Jasiński
zalacznik_nr_1d_ub.xlsxZałącznik Nr 1d (zalacznik_nr_1d_ub.xlsx - 37.172 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 12:31:19 Redaktor: Bartosz Jasiński
zalacznik_nr2_ub.docxZałącznik Nr 2 (zalacznik_nr2_ub.docx - 36.988 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 12:31:37 Redaktor: Bartosz Jasiński
zalacznik_nr3_ub.docxZałącznik Nr 3 (zalacznik_nr3_ub.docx - 23.883 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 12:31:56 Redaktor: Bartosz Jasiński
zalacznik_nr3a_ub.docxZałącznik Nr 3a (zalacznik_nr3a_ub.docx - 24.722 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 12:32:12 Redaktor: Bartosz Jasiński
zalacznik_nr3b_ub.docxZałącznik Nr 3b (zalacznik_nr3b_ub.docx - 23.593 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 12:32:36 Redaktor: Bartosz Jasiński
zalacznik_nr4_ub.docxZałącznik Nr 4 (zalacznik_nr4_ub.docx - 39.39 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 12:33:00 Redaktor: Bartosz Jasiński
zalacznik_nr5_ub.docxZałącznik Nr 5 (zalacznik_nr5_ub.docx - 19.63 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 12:33:15 Redaktor: Bartosz Jasiński
zalacznik_nr6_ub.docxZałącznik Nr 6 (zalacznik_nr6_ub.docx - 18.409 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 12:33:36 Redaktor: Bartosz Jasiński
wyjasnienienie_nr_1.pdfWyjaśnienie na pytania nr 1 (wyjasnienienie_nr_1.pdf - 195.572 KB)
Data publikacji: 2018-11-16 13:47:21 Redaktor: Bartosz Jasiński
informacja_dla_wykonawcow____nr2.pdfWyjaśnienie na pytanie nr 2 (informacja_dla_wykonawcow____nr2.pdf - 132.047 KB)
Data publikacji: 2018-11-19 07:44:41 Redaktor: Bartosz Jasiński
wyjasnienie_2018.pdfWyjaśnienie na pytanie nr 3 (wyjasnienie_2018.pdf - 190.501 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 08:51:18 Redaktor: Bartosz Jasiński

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 822
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2018-11-14 12:17:41
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2018-11-14 12:35:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu