Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 164

Data publikacji:
2019-04-08 15:19:20

Przedmiot: Rozgraniczenie nieruchomości nr 396 położonej w miejscowości Podskale uregulowanej w księdze wieczystej KW 21404 z nieruchomością sąsiednią nr 438 położonej w miejscowości Podskale uregulowanej w księdze wieczystej KW 15219 oraz nr 461 położoną w miejscowości Podskale uregulowana decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak SPN.IV.7532.183.2017

Treść przetargu:

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR 07/2019


  1. Zamawiający:

Gmina Opatowiec

ul. Rynek 3

28 – 520 Opatowiec

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia: Rozgraniczenie nieruchomości nr 396 położonej w miejscowości Podskale uregulowanej w księdze wieczystej KW 21404 z nieruchomością sąsiednią nr 438 położonej w miejscowości Podskale uregulowanej w księdze wieczystej KW 15219 oraz nr 461 położoną w miejscowości Podskale uregulowana decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak SPN.IV.7532.183.2017.

(wpisać przedmiot zamówienia )

3.Termin realizacji zamówienia: 30 czerwiec 2019r.

4. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena

5. Inne istotne warunki zamówienia:

  • zakres prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

6. Sposób przygotowania oferty.

Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty.

7.Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

  1. osobiście lub

  2. drogą pocztową na adres:

Gmina Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec

Oferty należy składać do: 17 kwietnia 2019r., godz. 11:00

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych

8.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i nazwisko: Domoń-Maj Joanna

Tel. 41-3518052 wew. 21

e-mail: gmina@opatowiec.pl

Załączone pliki
SKMBT_C22019040808230.pdfZapytanie ofertowe (SKMBT_C22019040808230.pdf - 321.832 KB)
Data publikacji: 2019-04-08 15:20:46 Redaktor: Bartosz Jasiński
SKMBT_C22019040808231.pdfOferta (SKMBT_C22019040808231.pdf - 217.057 KB)
Data publikacji: 2019-04-08 15:21:12 Redaktor: Bartosz Jasiński

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 79
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2019-04-08 15:19:20
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2019-04-08 15:21:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu