Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 186

Data publikacji:
2020-11-03 10:23:54

Przedmiot: „Rewitalizacja miejscowości Opatowiec, zagospodarowanie terenu zabytkowego cmentarza z I wojny światowej oraz wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Opatowcu"

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z „Rewitalizacja miejscowości Opatowiec, zagospodarowanie terenu zabytkowego cmentarza z I wojny światowej oraz wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Opatowcu" Przedmiot zamówienia podzielono na cztery zadania: Zadanie 1 – „Nadanie nowych funkcji działce nr 70 – utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej” Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci o nawierzchni syntetycznej oraz budowa siłowni zewnętrznej plenerowej w miejscowości Opatowiec, gmina Opatowiec na działce nr ew. 70. Działki przeznaczone pod inwestycję znajdują się w obrębie układu urbanistycznego miasta Opatowiec, w pierzei południowej rynku. Dojścia i dojazdy do nowo projektowanych obiektów poprzez istniejące drogi komunikacyjne. Nawierzchnia placu zabaw - Nawierzchnia bezpieczna z płyt wykonanych z gumowego granulatu SBR i wierzchniej warstwy z kauczuku EPDM o grubości 5-8mm łączonych ze sobą za pomocą kołków montażowych lub klejonych ze sobą za pomocą kleju. Płytki o wymiarach 50x50cm i grubości 4cm w kolorze ceglastym lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. Nawierzchnia ramowana obrzeżami bezpiecznymi SBR o wymiarach 5x25x100cm. Nawierzchnia powinna spełniać normę PN-EN 1177:2018 oraz posiadać atest PZH. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. Nawierzchnia chodnika - Nawierzchnię chodnika stanowi kostka brukowa betonowa kolorowa, ramowana od strony zieleńców obrzeżami betonowymi o wymiarach 6x20cm w kolorze nawierzchni. Podbudowę pod nawierzchnię chodnika stanowi tłuczeń kamienny ⊘ 0-31,5 o grubości 15cm. Przyjęto szerokość chodnika 150 cm. Zestawy i urządzenia mają posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badań i Certyfikacji Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia mają posiadać atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne - zgodnie z wymogami. Wykaz urządzeń zgodnie z projektem budowlanym. Załączona dokumentacja odnosi się do zakresu szerszego niż przedmiot zamówienia objęty niniejszym postepowaniem. Dlatego też Wykonawca dokonując wyceny zakresu rzeczowego do wykonania zadania 1, zobowiązany jest zmniejszyć zakres robót który będzie wykonywany. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 dla projektu pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii” Osi VI „Rozwój miast” do Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”. Zadanie 2 – „Poprawa funkcjonalności działki nr 70 w Opatowcu poprzez utworzenie miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej”. Nakładka asfaltowa o powierzchni 1650 m2 Miejsca postojowe z kostki betonowej o powierzchni 126 m2 Załączona dokumentacja odnosi się do zakresu szerszego niż przedmiot zamówienia objęty niniejszym postepowanie. Dlatego też Wykonawca dokonując wyceny zakresu rzeczowego do wykonania zadania 2, zobowiązany jest zmniejszyć zakres robót który będzie wykonywany. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 dla projektu pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii” Osi VI „Rozwój miast” do Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” . Zadanie 3 – „Zagospodarowanie terenu zabytkowego cmentarza z I Wojny Światowej”. W ramach prac budowlanych przewiduje się do wykonania następujący zakres robót: a) Roboty rozbiórkowe starych nawierzchni betonowych. b) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 20 cm pod nawierzchnię z kostki brukowej oraz płyt granitowych. c) Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na ławie betonowej. d) Obrzeża granitowe o wymiarach 20x6cm na ławie betonowej. e) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. f) Nawierzchnia z płyt granitowych płomieniowanych o wym. 50x50 cm i grubości 5 cm na podsypce grysowej z wypełnieniem spoin piaskiem. g) Okładzina stopni schodowych płytami granitowymi płomieniowanymi o gr. 3 cm (szerokości stopnia 60cm) h) Okładzina podstopnic schodowych płytami granitowymi płomieniowanymi o gr. 3 cm (szerokości podstopnicy 12cm) i) Dostawa i montaż postumentu granitowego pod płytę pamiątkową. Postument z granitu czarnego polerowanego o wymiarach 80x70x30cm j) Dostawa i montaż słupków granitowych, ciętych, ozdobnych o wymiarach 25x25x100cm zakończonych kopertą k) Dostawa i montaż łańcuchów żeliwnych ozdobnych, malowanych proszkowo na kolor czarny matowy, długość ogniwa ok. 8,0cm Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 dla projektu pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii” Osi VI „Rozwój miast” do Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Zadanie 4 – „Wykonanie instalacji monitoringu w Szkole Podstawowej w Opatowcu” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Opatowcu. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 2) Montaż kabla światłowodowego na zamontowanych uchwytach 3) Montaż kamer na słupach oświetleniowych na zamontowanych uchwytach 4) Montaż puszek instalacyjnych i przełącznic światłowodowych Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 1) Kabel światłowodowy ADSS – XXOTKtsdD 2) Przewód RG-59 3) Skrętka FTP 4x2x0.5 mm2 4) Przewód OMY 3x1.5 mm2 5) Przewód YDY 3x1.5 mm2 6) Przewód YDY 3x4 mm2 oraz: 1) Rejestrator 16-kanałowy IP – 1 szt. 2) Kamera IP – 8 szt. 3) Konwerter RJ45/BNC – 6 kpl. 4) Dysk HDD 4T – 2 szt. 5) Uchwyt/adapter montażowy natynkowy do kamer – 8 szt. 6) Przełącznik sieciowy/SWITCH – 2 szt. 7) Szafka natynkowa – 2 szt. 8) Materiały montażowe do wykonania instalacji – 1 kpl. 9) Monitor LCD – 1 szt. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 dla projektu pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii” Osi VI „Rozwój miast” do Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” .

Załączone pliki
ogloszeniu_o_zmowieniu_4zad.pdfOgłoszenie o zamówieniu (ogloszeniu_o_zmowieniu_4zad.pdf - 292.73 KB)
Data publikacji: 2020-11-03 10:26:34 Redaktor: Bartosz Jasiński
SIWZ_i_zalaczniki_4_zad.zipSIWZ wraz załącznikami (SIWZ_i_zalaczniki_4_zad.zip - 70627.522 KB)
Data publikacji: 2020-11-03 11:08:21 Redaktor: Bartosz Jasiński
Informacja_dla_Wykonawcow.pdfInformacja dla Wykonawców nr 1 (Informacja_dla_Wykonawcow.pdf - 503.167 KB)
Data publikacji: 2020-11-05 14:00:57 Redaktor: Radosław Szumilas
info_wyk_2_2020rew.pdfInformacja dla Wykonawców nr 2 (info_wyk_2_2020rew.pdf - 533.226 KB)
Data publikacji: 2020-11-13 12:49:23 Redaktor: Bartosz Jasiński
SKMBT_C22020111815211.pdfZbiorcze zestawienie ofert (SKMBT_C22020111815211.pdf - 479.97 KB)
Data publikacji: 2020-11-18 14:46:16 Redaktor: Radosław Szumilas

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 541
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2020-11-03 10:23:54
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2020-11-03 11:11:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu