Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 194

Data publikacji:
2021-08-16 12:29:25

Przedmiot: Zapytanie ofertowe: „Zakup, dostawa, montaż mebli, sprzętu RTV, AGD oraz wyposażenia lokalu mieszkalnego w Krzczonowie, przeznaczonego dla rodziny repatriantów”.

Treść przetargu:

ZAPYTANIE 271.18.2021– SONDAŻ  RYNKU

 

1.      Zamawiający:

Gmina Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec

2.      Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia:

„Zakup, dostawa, montaż mebli, sprzętu RTV, AGD oraz wyposażenia lokalu mieszkalnego w Krzczonowie, przeznaczonego dla rodziny repatriantów”.

 (wpisać przedmiot zamówienia )

3.Termin realizacji zamówienia: 17.09.2021r.

4. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli, sprzętu RTV i AGD oraz wyposażenia  lokalu mieszkalnego, przeznaczonego dla rodziny repatriantów w budynku pod adresem Krzczonów 56/2, 28-520 Opatowiec, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia zobligowany jest do dostarczenia mebli, sprzętu RTV i AGD oraz całości wyposażenia do przedmiotowego lokalu mieszkalnego, w tym m.in. wniesienia, złożenia, ustawienia, wypoziomowania, a dla sprzętu elektrotechnicznego m.in. podłączenia, ustawienia, wypoziomowania, sprawdzenia prawidłowości działania.

Wszystkie meble, sprzęt RTV i AGD oraz wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane        i wolne od obciążeń prawami osób trzecich.

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i będzie realizował zamówienie z należytą starannością.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dostarczone meble muszą odpowiadać wymaganiom norm PN-EN oraz posiadać certyfikat wyrobu bezpiecznego i dobrej jakości.

Czynności przekazania mebli i wyposażenia do lokalu odbywać się będą protokolarnie.

Na całość przedmiotu zamówienia składają się m.in. następujące czynności które muszą zostać wykonane własnym kosztem i staraniem Wykonawcy:

- dostarczenie mebli i wyposażenia do lokalu mieszkalnego pod adresem Krzczonów 56/2, 28-520 Opatowiec  własnym transportem, wniesienie mebli i wyposażenia do pomieszczeń, montaż mebli, ustawienie i wypoziomowanie mebli, podłączenie sprzętu RTV i AGD oraz sprawdzenie prawidłowości ich działania.

 

6. Sposób przygotowania oferty.

    Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty.

 

7.Miejsce i termin złożenia ofert.

 Oferty można składać w następujący sposób:

1.     osobiście lub mailowo na adres gmina@opatowiec.pl

2.     Oferty należy składać do:  25.08.2021r., godz. 10:00

  1. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych

 

8.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i nazwisko: Makuch Tomasz

Tel. 41-3518052 wew. 21

e-mail: gmina@opatowiec.pl

Załączone pliki
Oferta_do_zapytania.pdfWzór oferty (Oferta_do_zapytania.pdf - 222.03 KB)
Data publikacji: 2021-08-16 12:34:19 Redaktor: Radosław Szumilas
Zapytanie_ofertowe_18.pdfZapytanie ofertowe (Zapytanie_ofertowe_18.pdf - 608.262 KB)
Data publikacji: 2021-08-16 12:37:14 Redaktor: Radosław Szumilas
Przedmiot_zamowienia.pdfPrzedmiot zamówienia (Przedmiot_zamowienia.pdf - 6663.329 KB)
Data publikacji: 2021-08-16 12:37:56 Redaktor: Radosław Szumilas

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 220
Wprowadził do systemu: Radosław Szumilas, data: 2021-08-16 12:29:25
Opublikował: Radosław Szumilas, data publikacji: 2021-08-16 12:35:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu