Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-09-18 12:13:50
Wygasł: 2017-10-02

Dostawa wyposażenia do Przedszkola w Opatowcu

Opublikowany: 2017-08-09 13:09:23
Wygasł: 2017-08-25

Remont drogi gminnej Plebańska w Opatowcu nr 357015T od km 0+000 do km 0+800, Remont drogi gminnej Ławy-Urzuty dz. nr 69,46 od km 0+000 do km 0+536, Remont drogi gminnej Ksany-Kocina dz. nr 90,91od km 0+000 do km 0+630 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2017 roku

Opublikowany: 2017-07-26 12:33:20
Wygasł: 2017-08-04

Dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Opatowiec oraz odwóz po zakończonych zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2017/2018.

Opublikowany: 2017-07-24 13:50:44
Wygasł: 2017-08-09

„Remont drogi gminnej Mistrzowice-Królewice nr 357072T od km 0+000 do km 0+400, Remont drogi gminnej Chwalibogowice-do łąk nr 357075T od km 0+000 do km 0+363 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2017 roku”.

Opublikowany: 2017-07-13 17:26:35
Wygasł: 2017-08-08

„Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, prace inwestycyjne przewidziane do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 46, 47/2 w miejscowości Krzczonów, 28-520 Opatowiec"

Opublikowany: 2017-07-06 15:46:02
Wygasł: 2017-07-22

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec w systemie zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany: 2016-12-06 10:27:43
Wygasł: 2016-12-14

Zapytanie ofertowe: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opatowiec

Opublikowany: 2016-11-07 14:59:30
Wygasł: 2016-11-16

Udzielenie długoterminowego kredytu

Opublikowany: 2016-09-20 17:26:03
Wygasł: 2016-10-05

Remont drogi gminnej nr 357025T Ksany - Ksany - Góry Chwalibogowickie od km 0+830 do km 1+340, Remont drogi gminnej Rogów - Góry Rogowskie nr T002586 od km 0+000 do km 0+910, Remont drogi gminnej Kamienna - Dojazdowa nr 357061T dz. nr 112 od km 0+000 do km 0+400 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2016 roku

Opublikowany: 2016-08-05 14:13:28
Wygasł: 2016-08-23

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż zbędnego sprzętu użytkowego przez Gminę Opatowiec - OSTRÓWEK NK 0352B

Opublikowany: 2016-07-25 13:50:44
Wygasł: 2016-08-01

DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W OPATOWCU ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZCZONOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Opublikowany: 2016-07-21 13:27:36
Wygasł: 2016-08-05

Remont drogi gminnej nr 357066T Ksany - Bzików od km 0+000 do km 0+570 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2016 roku

Opublikowany: 2016-07-08 15:13:47
Wygasł: 2016-07-25

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu oraz wykonanie i montaż pochylni dostosowanej dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Krzczonowie

Opublikowany: 2016-06-03 11:33:05
Wygasł: 2016-06-10

Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Opatowiec od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku

Opublikowany: 2016-05-18 14:00:53
Wygasł: 2016-06-02

Remont drogi gminnej nr 357033T Wyszogród do wsi od km 0+000 do km 0+907 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2016 roku

Opublikowany: 2016-04-15 14:13:46
Wygasł: 2016-05-04

Remont drogi gminnej nr 357001T Kocina–Kresy Kocińskie od km 0+000 do km 1+096, Remont drogi gminnej nr 357045T ul. Polna od km 0+000 do km 0+253 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2016 roku

Opublikowany: 2016-04-15 11:27:55
Wygasł: 2016-05-04

Przebudowa drogi Mistrzowice do pól od km 0+604 do km 0+810 długości 206 mb

Opublikowany: 2016-04-15 10:34:21
Wygasł: 2016-05-04

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatowiec w miejscowościach Kęsów, Chwalibogowice, Urzuty, Kocina, Ksany

Opublikowany: 2016-04-15 10:34:15
Wygasł: 2016-05-04

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatowiec w miejscowościach Rzemienowice, Kobiela, Krzczonów, Mistrzowice, Kamienna

Opublikowany: 2016-04-15 09:52:27
Wygasł: 2016-05-04

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatowiec w miejscowościach Kobiela, Podskale, Rzemienowice, Kęsów, Ksany, Trębaczów, Wyszogród, Rogów, Charbinowice, Kocina, Kamienna


znalezionych: 200 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>