Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:21:59
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:21:41
Modyfikacja treści strony Zawiadomienie Wójta Gmiony Nowy korczyn w sprawie możliwości wglądu w raport oddziaływania na środowisko inwestycji budowa mostu na Wiśle (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:21:43
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:21:43
Usunięcie pliku obwieszczenie_w_g_n_k_2015.pdf ze strony Zawiadomienie Wójta Gmiony Nowy korczyn w sprawie możliwości wglądu w raport oddziaływania na środowisko inwestycji budowa mostu na Wiśle (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:20:45
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:20:45
Usunięcie strony Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:20:02
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:19:23
Modyfikacja treści strony Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:19:25
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:19:25
Usunięcie pliku Opiekun_w_GOPS_ogloszenie_2016_2.pdf ze strony Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:17:52
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:17:52
Usunięcie strony Obwieszczenie i informacja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla projektu (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:16:57
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:16:10
Modyfikacja treści strony Obwieszczenie i informacja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla projektu "Gazocią wysokiego ciśnienia... ." (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:16:22
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:16:22
Usunięcie pliku OWS_VII_7322_56_2017__2.pdf ze strony Obwieszczenie i informacja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla projektu "Gazocią wysokiego ciśnienia... ." (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:16:12
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:16:12
Usunięcie pliku OWS_VII_7322_56_2017___2.pdf ze strony Obwieszczenie i informacja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla projektu "Gazocią wysokiego ciśnienia... ." (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:13:48
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:13:48
Usunięcie strony Zarządzenie nr 85 Wójta Gminy Opatowiec w sprawie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:13:35
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:13:18
Modyfikacja treści strony Zarządzenie nr 85 Wójta Gminy Opatowiec w sprawie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:13:20
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:13:20
Usunięcie pliku zarzadz_85_w_sprawie_konkursu_na stanowisko_kierownika_gops.pdf ze strony Zarządzenie nr 85 Wójta Gminy Opatowiec w sprawie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:12:35
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:12:35
Usunięcie strony Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ws. zatwierdzenia projektu budowlanego (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:12:20
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:12:06
Modyfikacja treści strony Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ws. zatwierdzenia projektu budowlanego " Gazociąg wysokiego ciśnienia..." (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:11:35
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:11:35
Usunięcie pliku IR_II_7840_1_85_2017_2.pdf ze strony Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ws. zatwierdzenia projektu budowlanego " Gazociąg wysokiego ciśnienia..." (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:09:52
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:09:52
Usunięcie strony Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:09:43
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:09:23
Modyfikacja treści strony Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:09:26
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:09:26
Usunięcie pliku program pozarzadowe 2016.doc ze strony Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:07:50
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:07:50
Usunięcie strony Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa budynku gospodarczego... (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:07:38
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:07:13
Modyfikacja treści strony Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa budynku gospodarczego... (Strona nie istnieje)
znalezionych: 10941 na 548 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>