Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:25:16
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:24:47
Modyfikacja treści strony Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:24:59
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:24:59
Usunięcie pliku Ogloszenie_o_konkursie_na_stanowisko_kierownika_GOPS.pdf ze strony Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:23:38
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:23:38
Usunięcie strony Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów do Rady Sołeckiej wsi Senisławice (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:23:27
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:23:01
Modyfikacja treści strony Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów do Rady Sołeckiej wsi Senisławice (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:23:03
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:23:03
Usunięcie pliku w_sprawie_zebrania_wiejskiego_w_senislawicach.pdf ze strony Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów do Rady Sołeckiej wsi Senisławice (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:22:09
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:22:09
Usunięcie strony Zawiadomienie Wójta Gmiony Nowy korczyn w sprawie możliwości wglądu w raport oddziaływania na środowisko inwestycji budowa mostu na Wiśle (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:21:59
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:21:41
Modyfikacja treści strony Zawiadomienie Wójta Gmiony Nowy korczyn w sprawie możliwości wglądu w raport oddziaływania na środowisko inwestycji budowa mostu na Wiśle (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:21:43
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:21:43
Usunięcie pliku obwieszczenie_w_g_n_k_2015.pdf ze strony Zawiadomienie Wójta Gmiony Nowy korczyn w sprawie możliwości wglądu w raport oddziaływania na środowisko inwestycji budowa mostu na Wiśle (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:20:45
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:20:45
Usunięcie strony Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:20:02
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:19:23
Modyfikacja treści strony Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:19:25
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:19:25
Usunięcie pliku Opiekun_w_GOPS_ogloszenie_2016_2.pdf ze strony Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:17:52
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:17:52
Usunięcie strony Obwieszczenie i informacja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla projektu (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:16:57
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:16:10
Modyfikacja treści strony Obwieszczenie i informacja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla projektu "Gazocią wysokiego ciśnienia... ." (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:16:22
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:16:22
Usunięcie pliku OWS_VII_7322_56_2017__2.pdf ze strony Obwieszczenie i informacja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla projektu "Gazocią wysokiego ciśnienia... ." (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:16:12
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:16:12
Usunięcie pliku OWS_VII_7322_56_2017___2.pdf ze strony Obwieszczenie i informacja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla projektu "Gazocią wysokiego ciśnienia... ." (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:13:48
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:13:48
Usunięcie strony Zarządzenie nr 85 Wójta Gminy Opatowiec w sprawie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:13:35
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:13:18
Modyfikacja treści strony Zarządzenie nr 85 Wójta Gminy Opatowiec w sprawie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:13:20
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:13:20
Usunięcie pliku zarzadz_85_w_sprawie_konkursu_na stanowisko_kierownika_gops.pdf ze strony Zarządzenie nr 85 Wójta Gminy Opatowiec w sprawie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:12:35
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:12:35
Usunięcie strony Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ws. zatwierdzenia projektu budowlanego (Strona nie istnieje)
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:12:20
Bartosz Jasiński
2021-11-10 15:12:06
Modyfikacja treści strony Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ws. zatwierdzenia projektu budowlanego " Gazociąg wysokiego ciśnienia..." (Strona nie istnieje)
znalezionych: 10975 na 549 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>