Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH131
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu128
Za 2020127
INFORMACJA O CZYNNYM I BIERNYM PRAWIE WYBORCZYM126
za 2021115
Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o wydaniu Decyzji Nr 4111/2021 z dnia 11.06.2021 r.114
za 2019 rok100
Nabór na stanowisko Opiekun w Klubie Seniora92
ROK 202183
Zawiadomienia o wydaniu postanowienia dla "Budowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzczonów"79
za rok 202077
Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gmin: Bejsce, Opatowiec, Kazimierza Wielka na okres 3 lat. 74
Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia70
Zarządzenie nr 84/2021 z dnia 6 września 2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Opatowiec.70
Obwieszczenie o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzczonów” działka 849/267
Nabór na stanowisko Opiekun świadczący usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania67
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie celu publicznego dot. "Budowa gazociągu rozdzieczego s/c PE dn 90/63 wraz z przyłączami PE dn 25" 65
za rok 202164
za 201961
za 2020 rok57
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Opatowcu53
Zarządzenie nr 81/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 31 sierpnia 2021 roku53
Nabór na stanowisko kierowca53
Bilanse 202046
Za 2020 rok46
ZA 2020 ROK41
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie38
IV Kwartał 201936
I kwartał 202135
IV Kwartał 202031
Urząd Miasta i Gminy Opatowiec31
II kwartał 201929
III Kwartał 202029
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu29
III Kwartał 201928
I kwartał 202028
II Kwartał 202027
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]