Strona główna BIP
Urząd Miejski w Pińczowie - Biuletyn Informacji Publicznej www.pinczow.com.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Ogłoszenia

Ogłoszenia
Przetargi
Archiwum przetargów

 Prawo lokalne

Baza Aktów Własnych
Statut Gminy Pińczów
Uchwały Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 Oświadczenia majatkowe

Władze Gminy
Radni Rady Miejskiej w Pińczowie
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

 Rada Miejska

Kompetencje
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Kluby Radnych

 Urząd Miejski

Dane teleadersowe
Sołectwa
Regulamin Urzędu Miejskiego w Pińczowie
Sprawy obywateli
Wydziały Urzędu Miejskiego w Pińczowie
Przyjęcia interesantów
Kontrole
Wybory i Referendum

 Majątek Gminy

Majątek Gminy Pińczów

 Jednostki organizacyjne gminy bez osobowości prawnej

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie
Muzeum Regionalne w Pinczowie
archiwum - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie - archiwum
Jednostki oświatowe

 Jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ogłszenia
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie
Wodociągi Pińczowskie
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 

NAZWA: Urząd Miejski w Pińczowie

RODZAJ: Gmina miejsko-wiejska

ADRES:
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

NIP: 662-00-57-664
REGON: 000523761

KONTAKT:
Telefon 412345230, 413573871-75
Fax 412345101, 413572645
Adres e-mailsekretariat@pinczow.com.pl

Burmistrz:
Włodzimierz Badurak
Telefon 412345231

Z-ca Burmistrza:
Marek Zatorski
Telefon 412345232

SEKRETARZ:
Marcin Kozłowski
Telefon 412345260
Adres e-mailmarcin.kozlowski@pinczow.com.pl

SKARBNIK:
Mirosława Wiśniewska
Telefon 412345110

Dodatkowe informacje:
godziny otwarcia urzędu
od poniedziałku do piątku
7.30-15.30

Druki formularzy podatkowych na 2014 rok obowiązują zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXII/245/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych:
http://www.prawomiejscowe.pl/institution/19428/legalact/158661/19428/pdfpreview


ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO
z dniem 15 stycznia 2014r. Urząd Miejski w Pińczowie oraz Gminę Pińczów będzie obsługiwał Bank Spółdzielczy w Pińczowie
NOWY RACHUNEK BANKOWY od 15 stycznia 2014r.:
73 8509 0002 2001 0004 8767 0002

Rachunek bankowy do uiszczania należności z tytułu podatków lokalnych:
73 8509 0002 2001 0004 8767 0002
Bank Spółdzielczy w Pińczowie


Rachunek bankowy do uiszczania należności z tytułu opłat lokalnych:
73 8509 0002 2001 0004 8767 0002
Bank Spółdzielczy w PińczowieUWAGA:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wpłacana na konto:
73 8509 0002 2001 0004 8767 0002
Bank Spółdzielczy w Pińczowie


  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pińczowie redaguje: Marcin Kozłowski
tel. 412345233 fax. 412345101
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl