1. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2021

Uprzejmie informujemy, że:  decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.
Załączone pliki
ogloszenie o naborze.pdfOgłoszenie o naborze (ogloszenie o naborze.pdf - 737.092 KB)
Data publikacji: 2021-01-29 13:57:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021_do pobrania.docxFormularz zgłoszenia (Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021_do pobrania.docx - 15.581 KB)
Data publikacji: 2021-01-29 13:58:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Regulamin naboru rachmistrzow spisowych do NSP2021.pdfRegulamin naboru na rachmistrzów spisowych (Regulamin naboru rachmistrzow spisowych do NSP2021.pdf - 833.685 KB)
Data publikacji: 2021-01-29 13:58:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce