Wersja do druku

Opublikowano: 2013-06-24 10:09:45

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bejsce - II przetarg

Wynik postepowania:
Zamawiający Gmina Bejsce Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia II postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bejsce” ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1190
Wprowadził do systemu: Leonard Wdowik, data: 2013-06-13 13:04:48
Opublikował: , data publikacji:
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2013-06-24 10:09:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu