Wersja do druku

Opublikowano: 2013-08-23 17:58:00

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY BEJSCE W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014.

Wynik postepowania:
Zamawiający Gmina Bejsce na podstawie 94 ust 3 oraz art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bejsce w sezonie zimowym 2013/2014” ze względu na to, że Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od zawarcia umowy a najkorzystniejsza oferta lub oferta z najniższą ceną spośród pozostałych ofert przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wójt Gminy Józef ZuwałAPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1068
Wprowadził do systemu: Leonard Wdowik, data: 2013-08-06 07:59:23
Opublikował: , data publikacji:
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2013-08-23 17:58:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu