Wersja do druku

Zamawiający:

URZĄD GMINY BEJSCE

Adres:
Bejsce
28-512 Bejsce

Kontakt:
tel. 041 351 10 10, fax. 041 351 10 10 w.22
E-mail:ugbejsce@onet.pl
Strona www:

Numer ID: 133

Data publikacji:
2018-10-01 11:04:35

Przedmiot: Przebudowa drogi nr działki 480/2 w Grodowicach od km 0+997 do km 1+354 i od km 1+358 do km 1+914 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Treść przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ

Projekt budowlano-wykonawczy 

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Informacja z otwarcia Ofert 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 555
Wprowadził do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2018-10-01 11:04:35
Opublikował: , data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu