Wersja do druku

Zamawiający:

Adres:


Kontakt:
tel. , fax.
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 18

Data publikacji:
2007-12-10 14:25:37

Przedmiot: Zakup i dostawa węgla i miału na terenie Gminy Bejsce

Treść przetargu:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro i nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 211 000 euro

 Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminy.com.pl/bejsce

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

- zakup i dostawa  węgla i miału  do 5 szkół, urzędu gminy, ośrodka zdrowia, 2 domów nauczyciela, 5 świetlic, 2 domów ludowych, 3 OSP na terenie Gminy Bejsce

     węgiel kamienny gruby - o wartości 30 000 Kcl    -   305 t

     węgiel Eco-groszek        - o wartości 25 000 Kcl    -    50 t

     miał węglowy                 - o wartości  21 000 Kcl    -     50 t

- Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

10000000-3 - węgiel kamienny i inne produkty powstałe na bazie węgla,

Cena wywoławcza - uwagi:
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro i nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 211 000 euro

Data składania:
2007-12-21

Godzina składania:
09:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Bejsce -Sekretariat

Data otwarcia:
2007-12-21

Godzina otwarcia:
09:00

Miejsce otwarcia:
Urząd Gminy Bejsce -sala USC II piętro

Specyfikacja:
w dziale specyfikacje

Kryteria:
Cena 100%

Kontakt:
Zbigniew Lis tel: 041 3511010 w 25

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3120
Wprowadził do systemu: Leonard Wdowik, data: 2007-12-10 14:25:37
Opublikował: , data publikacji:
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2008-01-16 13:32:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu