Wersja do druku

Zamawiający:

Adres:


Kontakt:
tel. , fax.
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 22

Data publikacji:
2008-07-11 08:48:19

Przedmiot: Transport kruszywa drogowego na teren Gminy Bejsce

Treść przetargu:

 

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych:
157117-2008

Data składania:
2008-07-23

Godzina składania:
09:00

Miejsce składania:
Sekretariat Urzędu Gminy w Bejscach

Data otwarcia:
2008-07-23

Godzina otwarcia:
09:00

Miejsce otwarcia:
Urząd Gminy Bejsce sala USC

Specyfikacja:
Dostępna na stronie BIP Bejsce - w Dziale Specyfikacje

Kryteria:
Cena - 100%

Wymagania:
Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) zwaną dalej ustawą na potwierdzenie czego złożą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z pkt 2.1.1. niniejszej SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków (zgodnie z pkt 2.1.2. – 2.1.3 niniejszej SIWZ).

Kontakt:
Urzą Gminy Bejsce -- Zbigniew Anielski tel: 413511010 wew. 28

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2784
Wprowadził do systemu: Leonard Wdowik, data: 2008-07-11 08:48:19
Opublikował: , data publikacji:
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2008-08-25 08:20:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu