Archiwum przetargów

Opublikowany: 2015-06-23 11:39:55
Wygasł: 2015-07-07

ZAKUP I DOSTAWA WĘGLA NA TERENIE GMINY BEJSCE na rok 2015/2016

Opublikowany:
Wygasł: 2015-07-09

DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY BEJSCE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

Opublikowany:
Wygasł:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego z zabudową specjalną do załadunku i wywozu śmieci marki IVECO EUROCARGO

Opublikowany:
Wygasł:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Bejsce poprzez przebudowę boiska do piłki nożnej w m. Dobiesławice, budowę placu zabaw w m. Sędziszowice oraz dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czyżowice.

Opublikowany:
Wygasł:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bejsce

Opublikowany:
Wygasł:

„Dostawa produktów spożywczych do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen.F. Kamińskiego w Bejscach, Samorządowej Szkoły Podstawowej im. E. Haruzy w Dobiesławicach i Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach na terenie gminy Bejsce”

Opublikowany:
Wygasł:

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB GMINY BEJSCE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BEJSCE

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Nr 000090 T w miejscowościach Piotrkowice, Morawiany i Uściszowice w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Opublikowany:
Wygasł:

„Udzielenie Gminie Bejsce i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.847.656,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”

Opublikowany:
Wygasł:

Montaż witaczy oraz tablic informacyjno – edukacyjnych na terenie gminy Bejsce.

Opublikowany:
Wygasł:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY BEJSCE W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015.

Opublikowany:
Wygasł:

ZAKUP I DOSTAWA WĘGLA I MIAŁU NA TERENIE GMINY BEJSCE.

Opublikowany:
Wygasł:

DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY BEJSCE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa dróg na terenie gminy Bejsce.

Opublikowany:
Wygasł:

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego „Razem zmienimy przyszłość-projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Bejsce"

Opublikowany:
Wygasł:

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Bejsce.

Opublikowany:
Wygasł:

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miejscowości Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Piotrkowice, Królewice i Zbeltowice.

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa dróg: Kaczkowice w stronę Jankowic i nr 000101 T Bejsce – Morawiany - Jeziory w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Opublikowany:
Wygasł:

Poprawa gospodarki ściekowej gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych.

Opublikowany:
Wygasł:

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach.


znalezionych: 131 na 7 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7   - następna >>>