Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł:

Odbudowa dróg na terenie gminy Bejsce w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego.

Opublikowany:
Wygasł:

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bejsce.

Opublikowany:
Wygasł:

„Dostawa produktów spożywczych do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen.F. Kamińskiego w Bejscach, Samorządowej Szkoły Podstawowej im. E. Haruzy w Dobiesławicach i Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach na terenie gminy Bejsce”

Opublikowany:
Wygasł:

„Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Bejsce”

Opublikowany:
Wygasł:

ZAKUP I DOSTAWA WĘGLA I MIAŁU NA TERENIE GMINY BEJSCE.

Opublikowany:
Wygasł:

DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY BEJSCE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa szkolnego placu zabaw dla dzieci w Dobiesławicach

Opublikowany:
Wygasł:

Poprawa gospodarki ściekowej Gminy Bejsce poprzez budowę zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz budowę oczyszczalni indywidualnych.

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbeltowice.

Opublikowany:
Wygasł:

„DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY BEJSCE”

Opublikowany:
Wygasł:

„DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY BEJSCE”

Opublikowany:
Wygasł:

Remont budynku byłej siedziby Urzędu Gminy z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury oraz budowa placu zabaw - II

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa stropodachu na więźbę dachową na budynku Urzędu Gminy w Bejscach

Opublikowany:
Wygasł:

„ZAKUP I DOSTAWA WĘGLA I MIAŁU NA TERENIE GMINY BEJSCE”

Opublikowany:
Wygasł:

„DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY BEJSCE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012”

Opublikowany:
Wygasł:

Roboty remontowe w świetlicy wiejskiej w Uściszowicach

Opublikowany:
Wygasł:

Remont dachu i wymiana pokrycia na budynku świetlicy wiejskiej w Grodowicach.

Opublikowany:
Wygasł:

Wymiana okien drewnianych na okna PCV oraz pomalowanie dachu krytego blachą w budynku świetlicy wiejskiej w Sędziszowicach.

Opublikowany:
Wygasł:

Remont budynku byłej siedziby Urzędu Gminy z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury oraz budowa placu zabaw.


znalezionych: 131 na 7 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7   - następna >>>