Decyzje o zatwierdzeniu taryf

Decyzje w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gnojno


Załączone pliki:
Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gnojno (KR.RET.070.306.2018.pdf - 907.326 KB)
Data publikacji: 2019-02-08 13:11:28 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 stycznia 2019 r.

Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl