Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:


„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Opatowiec poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym w 2024r.”

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Załącznik do Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - wzór sprawozdania

 Wyniki


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl