Zawiadomienie o wszcęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl