Archiwalne wersje strony: Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 20 maja 24r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę 2024 roku dla pracowników UMIG

Data archiwizowaniaTytuł

Powrót